แนวทางการทำ SEO

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ แนวทางการทำ SEO

บทความ www.seolnwza.com     การทำ SEO คือ ทำเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์การให้คะแนนของ Google ให้มากที่สุด โดย Google จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณอยู่เรื่อย ๆ แล้วดูความเกี่ยวข้องเนื้อหากับ Keyword รวมไปถึงโครงสร้างและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ วิธีการให้คะแนนอย่างละเอียดนั้นทาง Google ไม่เปิดเผยออกมา แต่มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกจำนวนมากได้ทดลองและคาดการณ์กันว่า Google ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง เราจึงใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการทำ SEO

 

     จากหลักเกณฑ์จำนวนมากในการทำ SEO สรุปเกณฑ์หลัก ๆ ออกเป็น 3  ด้าน คือ ด้านเนื้อหา, ด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์ และด้านความน่าเชื่อถือ ทั้ง 3 ด้านนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

1. ด้านเนื้อหา

     ด้านเนื้อหาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำ SEO เพราะการที่เว็บไซต์จะเกี่ยวข้องกับ Keyword ไหน Google จะดู

จากความสำคัญของ Keyword ในเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์

  • ปริมาณ Keyword
  • ตำแหน่งที่ Keyword นั้นปรากฏอยู่ ว่าอยู่ใน Title, URL, ส่วนบนเว็บไซต์
  • รูปแบบของ Keyword ว่าเป็นหัวข้อ, ตัวหนา, ตัวเอียงหรือlink

ข้อควรระวัง

     หากบทความมี Keyword ถี่มากเกินไปจนผิดปกติ (Keyword spamming ) นอกจากจะสร้างความรำคาญให้ผู้ใช้และสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับแบรนด์แล้ว Google อาจจะมองว่าเว็บไซต์จงใจหลอก Google จะลดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือนำเว็บไซต์ออกจากการจัดอันดับ การเขียนบทความจึงควรเขียนให้เป็นธรรมชาติที่สุด

 

2. ด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์

     ด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเทคนิคการทำเว็บไซต์ทั้งในด้านโครงสร้าง ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพด้านความเร็ว ซึ่งส่วนนี้มักจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ เช่น

  • การทำ HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลบนเว็บ
  • การทำ Responsive Design เพื่อให้สามารถแสดงผลอย่างเหมาะสมได้บนอุปกรณ์ทุกขนาด ทั้งMobile, Tablet และ PC
  • การทำ Inbound Link เพื่อให้แต่ละหน้าเว็บไซต์เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง และเพิ่มคะแนน Backlink ให้แต่ละหน้า
  • เทคนิคอื่น ๆ เช่น เพิ่มความเร็วเว็บไซต์, การบีบอัดภาพและสคริปท์, การใช้ Hosting ที่น่าเชื่อถือ, การสร้าง robot.txt สำหรับ Search Engine เป็นต้น

     ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ แล้วพิจารณาว่าจะปรับแก้เว็บไซต์เดิมให้ดีขึ้นหรือสร้างเว็บไซต์ใหม่ โดยเฉพาะเรื่อง Responsive Design เพราะหากเว็บไซต์เดิมไม่รองรับการแสดงผลบน Mobile Device แล้วการปรับแก้ของเดิมอาจยากกว่าการสร้างใหม่

 

3. ด้านความน่าเชื่อถือ

     ด้านความน่าเชื่อถือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงหรืออ้างอิงมาที่เว็บไซต์จากแหล่งภายนอก ทั้ง Social Network และเว็บไซต์อื่น ๆ ( ซึ่งส่วนนี้จะมีผลต่อการทำ SEO มากที่สุดอย่างหนึ่ง ) รวมถึงอายุของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่อยู่มานานจะมีความน่าเชื่อถือกว่าเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดใหม่

     การเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อให้เว็บไซต์อื่นใช้ในการอ้างอิงหรือให้แพร่หลายใน Social Network เป็นวิธีที่น่าสนใจและเป็นวิธีที่มีคุณภาพวิธีหนึ่ง ทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์อีกด้วย

ข้อควรระวัง

     หาก Link ที่มาเว็บไซต์ส่วนใหญ่มาจากเว็บไม่มีคุณภาพ ( เช่น เว็บที่รับจ้างใส่ Link ) เว็บไซต์คุณอาจถูกลดความน่าเชื่อถือลงได้หรือ Link ที่เกิดจากการซื้อโฆษณาก็จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้เช่นกันหรือโพสต์ Link ในส่วน Comment ของ Web board ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เจ้าของเว็บไซต์จะทำให้ Link นั้นไม่ได้คะแนนการอ้างอิงอยู่แล้ว เพื่อกันการ Spam Link จนสร้างความน่ารำคาญกับผู้ใช้งานบนเว็บของเขาเอง

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

- 5 เทคนิคการทำ SEO

- Keyword สำคัญยังไงกับการทำ SEO

Created : 05/05/2019

บทความที่น่าสนใจ

ข้อดี ของ Digital Marketing ที่คุณต้องรู้

วิธีโหลดแอป Google ล่าสุดบน Android 11 อย่างน่าเชื่อถือ


phone line chat_facebook