นโยบาย ความเป็นส่วนตัว


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราจะไม่ยอมขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด
2. การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอ และให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล
3. ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาด หรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากการส่งสินค้า หรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพ และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณ และเรา เราต้องการให้คุณสบายใจ และมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา
คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการ และรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

1.1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด SEOlNWZA.COM จะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้ :

  • ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ของท่าน , เพศ และวันเกิด
  • ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ , ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า , อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียด การชำระเงิน
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียด เกี่ยวกับ การชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท
  • ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ ( Username ) และรหัสผ่าน ( Password ) การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
  • ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้ แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่น ๆ
  • ข้อมูลการตลาด และการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจ ในการรับข้อมูลการตลาด จากทางบริษัท และบุคคลภายนอก ของบริษัท และความพึงพอใจ ในการติดต่อสื่อสาร

2. การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัท เก็บมาจากท่าน จะนำไปใช้ โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก สำหรับบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการใช้บริการ เพื่อดำเนินการ ตามคำสั่งซื้อของท่าน การชำระเงิน ค่าสินค้าที่ ท่านชำระ การส่งมอบสินค้า ที่ท่านสั่งซื้อ บริษัท จะส่งข้อมูลส่วนตัว ให้กับบุคคลภายนอก เพื่อทำการจัดส่งสินค้า ให้แก่ท่าน เปรียบเทียบข้อมูล และยืนยันกับบุคคลภายนอก เพื่อยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูล

3. การเพิกถอน ความยินยอม และการให้ลบ หรือทำข้อมูลให้ เป็นนิรนาม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจแจ้ง การเพิกถอน การให้ความยินยอมของท่าน ในการใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตลอดเวลา หรือร้องขอ ให้ลบ โดยติดต่อ เจ้าหน้าที่ ป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคล

4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีหน้าที่ในการแจ้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัท มีไม่ถูกต้อ งหรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถ อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตลอดเวลา โดยการเข้าจากบัญชีท่านไปที่ แพลตฟอร์ม หากท่านไม่สามารถ ทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางบัญชีของท่านได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

5. การเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการ ขอทราบข้อมูลส่วนตัว ของท่านที่ ทางบริษัทได้เก็บไว้ หรือมีข้อสงสัย ในการเก็บข้อมูล หรือได้เปิดเผย โดยทางบริษัท ในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

6. ความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

รหัสผ่านของท่าน ( Password ) เป็นกุญแจสำคัญ สำหรับการเข้าใช้บัญชี ( Log in ) กรุณาห้ามแชร์รหัสผ่านของท่านกับใคร หากท่านใช้รหัสผ่าน ของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบต่อ การกระทำที่เกิดขึ้นจาก บัญชีชื่อของท่าน และผลกระทบนั้น ๆ ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่าน ถูกเปลี่ยน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลงให้ท่าน ติดต่อกับ ทางบริษัท และขอเปลี่ยนรหัสผ่าน ในทันที

7. การเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัท จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมาย ทางบริษัท จะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับท่าน เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมาย หรือต่อวั ตถุประสงค์ทางธุรกิจ อีกต่อไป

8. สิทธิในการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบ และยอมรับว่า เรามีสิทธิ์ในการเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบังคับใช้ กฎหมาย หรือต่อผู้มีอำนาจ หรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์ หรือในกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควร ที่ seolnwza เชื่อว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ ในการปฎิบัติ ตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใด ไม่ว่าจะ โดยสมัครใจ หรือได้รับคำสั่งมา เพื่อให้ความร่วมมือตาม คำสั่งการสืบสวน และ / หรือ ตามที่ร้องขอจาก บุคคลเหล่านั้น ตามขอบเขต ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลง ยินยอม จะไม่กระทำการใดใด และ / หรือสละสิทธิ์ ของท่านที่จะกระทำการใดต่อ seolnwza สำหรับการเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัว ตามสถานการณ์

phone line chat_facebook