Instagram

seolnwza

อินสตาแกรม เป็นโปรแกรมแบ่งปันรูปภาพและคลิปวิดีโอสั้น ๆ ได้รับการคิดค้นขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ผู้ใช้งานสามารถถ่ายรูปและตกแต่งรูปภาพได้ตามต้องการ และแบ่งปันผ่านบริการเครือข่ายสังคม โดยการตกแต่งรูปนั้นจะเน้นในแนวย้อนยุคหรือกล้องโพลารอยด์ ซึ่งมีอัตราส่วนของรูปภาพอยู่ที่ 4:3

สอบถามข้อมูลบริการ

เพียงกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล* :

อีเมล* :

เบอร์โทรศัพท์* :

LINE ID :

ช่วงเวลาสะดวกให้ติดต่อกลับ* :

เลือกบริการที่สนใจ* :

เว็บไซต์ :

ข้อความ :

โปรดยืนยันเบอร์โทรศัพท์* :