seo
ออกแบบ
Banner/Ads/Logo/Packaging/Printing


รับทำการตลาด ออนไลน์ บริการ ออกแบบ แบนเนอร์ Banner โลโก้ Packaging

seo

SEOlnwza พร้อมให้บริการด้านการออกแบบทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพในราคาที่เหมาะสม อาทิเช่น Banner , Ads , Logo , Packaging , Printing เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าให้แบรนด์ เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ โปรโมทผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือธุรกิจ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

seo

ออกแบบ Banner

แบนเนอร์ (Banner) คือ ป้ายโฆษณาตัวสินค้า หรือสื่อที่สามารถแสดงผ่านเว็บไซต์ หรือแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ช่วยให้ผู้ที่พบเห็นได้รู้ข้อมูลสินค้า หรือบริการ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่าง ๆ ด้วย เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และโอกาสในการคลิกเพื่อดูข้อมูล และตัดสินใจในสินค้า หรือบริการนั้น ๆ มากขึ้น

2,000

*ค่าบริการเริ่มต้น

ขนาด Banner ที่นิยม

seo

- Billboard banner ขนาด 728*90 px

seo

- Banner จัตุรัส ขนาด 300*250 px

seo

- Skyscrapers แบนเนอร์ลอย ขนาด 160*600 px

seo

- หน้าปก facebook ขนาด 828*315 px

ออกแบบ Ads ( Advertising )

ads ( Advertising ) หรือ โฆษณา คือการนำเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อความรู้ โปรโมชั่น เป็นต้น เป็นได้ทั้งสื่อที่ประชาสัมพันธ์แก่หมู่มายไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย หรือ แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เป็นการโฆษณาได้ท้ัง สินค้า บริการ หรือองค์กร นำเสนอโดยการผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเช่น Facebook ที่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีความนิยมในประเทศไทย และทั่วโลกมาก ซึ่งตามที่ Facebook กำหนดก็มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายในการโฆษณา ผู้ชมก็จะไม่เบื่อ

2,000

*ค่าบริการเริ่มต้น

seo

ขนาด Ads บน Facebook

seo
seo

ออกแบบ Ads ( Advertising )

โลโก้ ( Logo ) คือ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ( Symbolism ) ต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สินค้า บริการ หรือองค์กร เป็นต้น วัตถุประสงค์หลักของโลโก้คือ การสื่อสาร หรือสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า บริการ บริษัท ห้างร้าน ผู้ผลิต หรือองค์กรนั้นๆ แก่ผู้ที่พบเห็น และเป็นการสร้างจดจำ ความน่าเชื่อถือ อีกด้วย

ประเภทโลโก้ ( Logo )

1. การออกแบบโลโก้แบบสัญลักษณ์ (Symbolic logo design)

2. การออกแบบโลโก้แบบภาษาภาพ (Pictographic logo design)

3. การออกแบบโลโก้แบบเครื่องหมายตัวอักษร (Letter Marks logo design)

4. การออกแบบโลโก้แบบครื่องหมายการค้า (Trademarks logo design)

2,000

*ค่าบริการเริ่มต้น

ออกแบบ Packaging

การกำหนดโครงสร้าง และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้วัตถุได้หลากหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ว่าวัสดุใดที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด อย่างเช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ เป็นต้น เพื่อเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้าที่แฝงไปด้วยการออกแบบ ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อ ให้มีความอยากซื้อสินค้านั้นๆ มากขึ้น

ประโยชน์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้

- เพื่อช่วยปกป้อง และรักษาคุณภาพสินค้า

- บอกรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า แก่ผู้ซื้อ

- เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า

- เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดวางขนส่ง

seo

ประเภท Packaging

seo

ออกแบบกล่อง, ฉลาก ผลิตภัณฑ์ครีม

รับออกแบบกล่องสบู่ กล่องครีม (Packaging Box Design) ฉลากครีม ขนาดไม่เกิน A4 ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทคุณภาพสูง พิมพ์ 4 สี คมชัด ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดคุณภาพสูง

seo

ออกแบบกล่อง, ฉลาก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

รับออกแบบกล่องสบู่ กล่องเครื่องสำอาง (Packaging Box Design) ฉลากเครื่องสำอาง ขนาดไม่เกิน A4 ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทคุณภาพสูง พิมพ์ 4 สี คมชัด ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดคุณภาพสูง

seo

ออกแบบกล่อง, ฉลาก ผลิตภัณฑ์เซรั่ม

รับออกแบบกล่องเซรั่ม (Packaging Box Design) ฉลากเซรั่ม ขนาดไม่เกิน A4 ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทคุณภาพสูง พิมพ์ 4 สี คมชัด ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดคุณภาพสูง

seo

ออกแบบกล่อง, ฉลาก ผลิตภัณฑ์น้ำ หรือ เครื่องดื่ม

รับออกแบบกล่องน้ำ หรือ เครื่องดื่ม (Packaging Box Design) ฉลากน้ำ หรือ เครื่องดื่ม ขนาดไม่เกิน A4 ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทคุณภาพสูง พิมพ์ 4 สี คมชัด ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดคุณภาพสูง

ราคา Packaging

ขนาดทางไม่เกิน A4 ( 21 x 29.7 cm)

Package A

ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท

✓ 100 ใบ

✓ พิมพ์ Digital Printing

✓ เคลือบ PVC

✓ เคลือบด้าน

Package B

ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท

✓ 500 ใบ

✓ พิมพ์ Digital Printing

✓ เคลือบ PVC

✓ เคลือบด้าน

Package C

ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท

✓ 1,000 ใบ

✓ พิมพ์ Digital Printing

✓ เคลือบ PVC

✓ เคลือบด้าน

seo

ออกแบบ Printing

สื่อสิ่งพิมพ์ คือ สื่อประเภทหนึ่งที่นำเสนอข้อมูล บนสิ่งพิมต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ นามบัตร หนังสือ เป็นต้น มีทั้งแบบข้อมูล หรือเนื้อหาที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูล หรือนำเสนอข่าวสารต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ใช้วัสดุประเภทกระดาษเป็นหลักในการพิมพ์ ใช้พิมพ์ข้อมูล และรูปภาพ มีทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีลักษณะการแทรกข้อความ รูปภาพ หรือสีต่าง ๆ ตามการออกแบบ

2,000

*ค่าบริการเริ่มต้น

บริการ Printing

seo

ออกแบบนามบัตร

seo

ออกแบบแผ่นพับ

seo

ออกแบบโปสเตอร์

seo

ออกแบบเมนู

seo

ออกแบบฉลาก

seo

ออกแบบสแตนดี้

seo

ออกแบบโรลอัพ

seo

ออกแบบกล่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับเราได้โดยตรงด้วยช่องทางด้านล่างนี้

phone line chat_facebook