seo
สอนการตลาดออนไลน์, สอนทำ SEO Social Media Marketing


บริการคอร์ส เรียน สอน ทำ SEO การตลาด ออนไลน์ และ การสร้างแบรนด์

คอร์ส Shortcut MBA

สอน SEO การตลาด & การสร้างแบรนด์

seo
seo

วิชาที่ 1 การตลาด & การสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding)

สรุป Mini MBA ใน 10 วัน สอนทุกอย่าง ที่คนอยากทำธุรกิจให้สำเร็จต้องรู้ (เรียนได้ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)

เนื้อหาที่จะเรียน

วิชาที่ 1 การตลาด & การสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding)

1. พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่

- ถ้าคุณเคยพยายามขายแทบตาย แต่ลูกค้า ยังน้อยเหมือนเดิม แสดงว่าสิ่งที่คุณคิด อยู่มันผิด

seo
seo

2. Customer Journey เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค

- ลูกค้าไม่ได้เห็นแล้วซื้อเลยลูกค้า คิดอะไรอยู่ในหัวบ้างก่อนตัดสินใจซื้อ

3. การตลาด 1.0 vs 2.0 vs 3.0 vs 4.0

- ตำราการตลาดแบบเดิมไม่เวิร์คอีกต่อไป

- ถอดบทเรียนจากตำราการตลาด ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้สอน

seo
seo

4. Branding

- สินค้า 10 ยี่ห้อที่วางเรียงบนชั้นขายสินค้า จะมีเพียงยี่ห้อเดียวที่กินส่วนแบ่ง 90% ของตลาดนั้นหมด

5. สอนทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

- Facebook ad

- LINE@

- Google ad

- Google SEO ทำเว็บให้ติดอันดับ Google ไม่เสียเงินสักบาท

- Content Marketing เขียนยังไงให้ขายได้ ให้คนอยากอ่าน อยากซื้อ อยากติดตาม

seo
seo

วิชาที่ 2 องค์ความรู้ธุรกิจ & การจัดการ (Business & Management)

1. การหาไอเดียธุรกิจ และหลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ ให้เห็นโอกาส/ต่อยอดทางธุรกิจ

- การประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจ

- การพัฒนาธุรกิจด้วยหลักการควบคุมต้นทุน (Lean)

- การรับมือและปรับตัวให้ธุรกิจไปรอด ในยุค Disruption ที่บริษัท ส่วนใหญ่ทยอยปิดตัว

seo
seo

2.การสร้างแผนธุรกิจ

- การกำหนดคุณค่าของธุรกิจ (Value Proposition)

- การวิเคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและเสริม จุดเด่นให้ธุรกิจ

3.การวิเคราะห์/ประเมินธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มช่อง ทางรายได้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ

- SWOT Analysis หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจในมิติต่างๆ

- การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segment)

- การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)

- การกำหนดจุดยืนของสินค้า/บริการ (Positioning)

- ตัวแปรสำคัญต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และติดตามผล อย่างใกล้ชิด (Indicator)

- วิธีการอ่านค่าเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (Data Analysis)

- การวิเคราะห์ต้นทุน

- กลยุทธ์การตั้งราคา

- หลักวงจรควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ของสินค้าและบริการ

seo
seo

4.ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการทำธุรกิจ

5.หลักการรับมือกับความผิดพลาด (Crisis Management)

seo
seo

6.เครื่องมือต่างๆที่ผู้ประกอบการ ต้องรู้จัก เพื่อนำไปบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

7.กรณีศึกษา (Case study) ของธุรกิจที่ น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก

seo
seo

วิชาที่ 3 การบัญชี & การเงิน (Accounting & Finance)

seo

1.Personal Finance

วิชาวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อสร้าง ความมั่งคั่ง (Wealth)เนื้อหาครอบคลุม

- การออกแบบและตั้งเป้าหมายทางการเงิน

- การจัดพอร์ตการเงินเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย

- การบริหารความเสี่ยง

- เปิดโลกการลงทุนในหุ้น กองทุน อสังหาริมทรัพย์

- การวางแผนภาษี

2.Business Finance

เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวางแผนจัดการบัญชีและภาษี ที่ผู้ประกอบการต้องรู้- คณิตศาสตร์ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

- หลักการคำนวณต้นทุน และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น

- ข้อควรทำและไม่ควรทำ เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน

- การจัดทำโมเดลการเงิน (Financial Model) เพื่อวิเคราะห์

อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งตลาด กำไร ต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน และอื่นๆ

- การคำนวณเพื่อประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยโมเดลการกำหนด

ราคาของสินทรัพย์ทุน (CAPM) และทางเลือกอื่นๆที่ใช้งานจริง ในภาคปฏิบัติ

- บัญชี 101

- ข้อควรระวังในการทำบัญชี

- วิธีการตรวจสอบบัญชีว่าพนักงานของคุณทุตจริตหรือไม่

- ภาษีธุรกิจ

- การประเมินผลตอบแทน

- หลักการจัดการงบประมาณ

การหาเงินทุน และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องรู้

- ทำความเข้าใจหลักเพิ่มทุน และการระดมทุน (Raise fund) จากนักลงทุน

- รูปแบบของทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ

seo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับเราได้โดยตรงด้วยช่องทางด้านล่างนี้

phone line chat_facebook