สอนทำ SEO

สอนการตลาดออนไลน์, สอนทำ SEO, สอนเขียน Content,
สอนเขียน Website, สอน Social Media Marketing

คอร์ส Shortcut MBA

📌 สรุป Mini MBA ใน 10 วัน
สอนทุกอย่าง ที่คนอยากทำธุรกิจให้สำเร็จต้องรู้ (เรียนได้ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)

เนื้อหาที่จะเรียน

📌 วิชาที่ 1 การตลาด & การสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding)
1. พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่
 - ถ้าคุณเคยพยายามขายแทบตาย แต่ลูกค้ายังน้อยเหมือนเดิม แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันผิด
2. Customer Journey เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค
 - ลูกค้าไม่ได้เห็นแล้วซื้อเลย ลูกค้าคิดอะไรอยู่ในหัวบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อ
3. การตลาด 1.0 vs 2.0 vs 3.0 vs 4.0
 - ตำราการตลาดแบบเดิมไม่เวิร์คอีกต่อไป
 - ถอดบทเรียนจากตำราการตลาด ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้สอน
4. Branding
 - สินค้า 10 ยี่ห้อที่วางเรียงบนชั้นขายสินค้า จะมีเพียงยี่ห้อเดียวที่กินส่วนแบ่ง 90% ของตลาดนั้นหมด
5. สอนทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ด้วย
 - Facebook ad
 - LINE@
 - Google ad
 - Google SEO ทำเว็บให้ติดอันดับ Google ไม่เสียเงินสักบาท
 - Content Marketing เขียนยังไงให้ขายได้ ให้คนอยากอ่าน อยากซื้อ อยากติดตาม

📌 วิชาที่ 2 องค์ความรู้ธุรกิจ & การจัดการ (Business & Management)
1.การหาไอเดียธุรกิจ และหลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เห็นโอกาส/ต่อยอดทางธุรกิจ
 - การประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจ
 - การพัฒนาธุรกิจด้วยหลักการควบคุมต้นทุน (Lean)
 - การรับมือและปรับตัวให้ธุรกิจไปรอด ในยุค Disruption ที่บริษัทส่วนใหญ่ทยอยปิดตัว
2.การสร้างแผนธุรกิจ
 - การกำหนดคุณค่าของธุรกิจ (Value Proposition)
 - การวิเคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นให้ธุรกิจ
3.การวิเคราะห์/ประเมินธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มช่องทางรายได้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ
 - SWOT Analysis หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจในมิติต่างๆ
 - การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segment)
 - การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
 - การกำหนดจุดยืนของสินค้า/บริการ (Positioning)
 - ตัวแปรสำคัญต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และติดตามผลอย่างใกล้ชิด (Indicator)
 - วิธีการอ่านค่าเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (Data Analysis)
 - การวิเคราะห์ต้นทุน
 - กลยุทธ์การตั้งราคา
 - หลักวงจรควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ของสินค้าและบริการ
4.ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการทำธุรกิจ
5.หลักการรับมือกับความผิดพลาด (Crisis Management)
6.เครื่องมือต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก เพื่อนำไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.กรณีศึกษา (Case study) ของธุรกิจที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก

📌 วิชาที่ 3 การบัญชี & การเงิน (Accounting & Finance)
1.Personal Finance
วิชาวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อสร้างความมั่งคั่ง (Wealth)
เนื้อหาครอบคลุม
 - การออกแบบและตั้งเป้าหมายทางการเงิน
 - การจัดพอร์ตการเงินเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
 - การบริหารความเสี่ยง
 - เปิดโลกการลงทุนในหุ้น กองทุน อสังหาริมทรัพย์
 - การวางแผนภาษี
2.Business Finance
เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวางแผนจัดการบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้
 - คณิตศาสตร์ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้
 - หลักการคำนวณต้นทุน และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
 - ข้อควรทำและไม่ควรทำ เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน
 - การจัดทำโมเดลการเงิน (Financial Model) เพื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งตลาด กำไร ต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน และอื่นๆ
 - การคำนวณเพื่อประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยโมเดลการกำหนดราคาของสินทรัพย์ทุน (CAPM) และทางเลือกอื่นๆที่ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ
 - บัญชี 101
 - ข้อควรระวังในการทำบัญชี
 - วิธีการตรวจสอบบัญชีว่าพนักงานของคุณทุตจริตหรือไม่
 - ภาษีธุรกิจ
 - การประเมินผลตอบแทน
 - หลักการจัดการงบประมาณ
การหาเงินทุน และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องรู้
 - ทำความเข้าใจหลักเพิ่มทุน และการระดมทุน (Raise fund) จากนักลงทุน
 - รูปแบบของทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
 - เทคนิคและวิธีการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
 - การขอสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีต่างๆ

สอบถามข้อมูลบริการ

เพียงกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล* :

อีเมล* :

เบอร์โทรศัพท์* :

LINE ID :

ช่วงเวลาสะดวกให้ติดต่อกลับ* :

เลือกบริการที่สนใจ* :

เว็บไซต์ :

ข้อความ :

โปรดยืนยันเบอร์โทรศัพท์* :

สอนการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีธุรกิจออนไลน์ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะช่วยให้เว็บไซต์
แฟนเพจ หรือธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัย
สำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วของโลกออนไลน์ถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ
โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างรวดเร็ว

ความสำคัญของการสร้างและการจัดการ Digital Marketing Strategy เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของ หน่วยงาน
หรือธุรกิจนั้นๆ และยังช่วยทบทวนให้เราเข้าใจธุรกิจของเราได้ดียิ่งขึ้น การทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการ
ตลาดในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาผ่านทาง Facebook, Google, Youtube, Instagram โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้
สินค้าของคุณกลายเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น จากการใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ ที่จะนำสินค้าของคุณณไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์
เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ สนใจและนำมาสู่การเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้า การตลาดออนไลน์ ยังสามารถทำอีกหลากหลายช่องทาง คือการ
สอนทำ seo, สอนเขียน content, สอนเขียน Website, สอน social media marketing

รับทำ-รับสอน SEO

SEO เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและภายนอกเว็บไซต์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ Google มองว่าเว็บไซต์ ของลูกค้า
มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำการปรับอันดับให้สูงขึ้น ราคาค่าบริการอาจจะสูง แต่ส่วนใหญ่จะรับประกันว่าการสอนทำ SEO จะทำให้เว็บของคุณ
ติดอันดับหน้าแรกของกูเกิลด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

สอนเขียน Content

การจัดอันดับ SEO ของ Google มีระบบอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เจ้าของเว็บจึงต้องอัพเดทเนื้อหาในเว็บไซต์อยู่เสมอเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การเริ่มทำเว็บไซต์เพื่อธุรกิจหรือสร้างรายได้มีสิ่งสำคัญอยู่หลายปัจจัยที่จะทำให้เว็บของคุณกลายเป็นที่รู้จัก
โดยมีปัจจัยหลักๆที่สำคัญที่สุดคือ SEO เป็นการทำเว็บให้ติดอันดับการค้นหาเพื่อเพิ่มปริมาณคนเข้าชมเว็บไซต์ให้มากขึ้น การเขียนบทความ
จึงจำเป็นต้องให้มีจำนวนมากเพียงพอสำหรับอัพเดททุกวันและใช้บทความที่ถูกหลัก SEO จึงจะส่งผลต่อการติดอันดับอย่างมาก ทำให้การจ้าง
เขียนบทความ หรือการสอนเขียน content จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเจ้าของเว็บไซต์

สอน social media marketing

การสอน social media marketing เป็นการเพิ่มศักยภาพในการโปรโมทผลงานหรือสินค้าหรือบริษัทให้มากขึ้นจากสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด
และยังช่วยเพิ่มช่องทางทางการตลาดของบริษัทผู้ผลิตถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการจากสังคมออนไลน์ที่โตที่สุด
ที่สำคัญยังเพิ่มโอกาสในการถูกพบเห็นแบรนด์ของคุณจากสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด และยัง ร่วมสร้างหรือแชร์กิจกรรม,ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่สนใจในสินค้าของคุณ

สอนเขียน Website

ข้อดีของการสอนเขียน-ทำเว็บไซต์คือ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ ,ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับบริษัทและธุรกิจของคุณ ,เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น .ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถขายสินค้า สร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป้าหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การมีเว็บไซต์สามารถช่วยในการเพิ่มเสริมศักยภาพของธุรกิจของคุณ เพื่อให้แข่งแกร่งมากขึ้น เป็นโลกที่เปิดกว้างทางด้านข้อมูล ซึ่งจะส่งผลทำให้สินค้าและ
บริการของคุณเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น ที่สำคัญยังอาจนำมาซึ่งรายได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล