สอนการตลาดออนไลน์, สอนทำ SEO, สอนเขียน Content,
สอนเขียน Website, สอน Social Media Marketing

บริการรับสอน SEO ขั้นเทพ โดยมืออาชีพ | SEOlnwza.com

คอร์ส Shortcut MBA

สอน SEO การตลาด & การสร้างแบรนด์📌 วิชาที่ 1 การตลาด & การสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding)

📌 สรุป Mini MBA ใน 10 วัน
สอนทุกอย่าง ที่คนอยากทำธุรกิจให้สำเร็จต้องรู้ (เรียนได้ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)

เนื้อหาที่จะเรียน

📌 วิชาที่ 1 การตลาด & การสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding)
1. พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่
 - ถ้าคุณเคยพยายามขายแทบตาย แต่ลูกค้ายังน้อยเหมือนเดิม แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันผิด
2. Customer Journey เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค
 - ลูกค้าไม่ได้เห็นแล้วซื้อเลย ลูกค้าคิดอะไรอยู่ในหัวบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อ
3. การตลาด 1.0 vs 2.0 vs 3.0 vs 4.0
 - ตำราการตลาดแบบเดิมไม่เวิร์คอีกต่อไป
 - ถอดบทเรียนจากตำราการตลาด ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้สอน
4. Branding
 - สินค้า 10 ยี่ห้อที่วางเรียงบนชั้นขายสินค้า จะมีเพียงยี่ห้อเดียวที่กินส่วนแบ่ง 90% ของตลาดนั้นหมด
5. สอนทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ด้วย
 - Facebook ad
 - LINE@
 - Google ad
 - Google SEO ทำเว็บให้ติดอันดับ Google ไม่เสียเงินสักบาท
 - Content Marketing เขียนยังไงให้ขายได้ ให้คนอยากอ่าน อยากซื้อ อยากติดตาม

📌 วิชาที่ 2 องค์ความรู้ธุรกิจ & การจัดการ (Business & Management)
1.การหาไอเดียธุรกิจ และหลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เห็นโอกาส/ต่อยอดทางธุรกิจ
 - การประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจ
 - การพัฒนาธุรกิจด้วยหลักการควบคุมต้นทุน (Lean)
 - การรับมือและปรับตัวให้ธุรกิจไปรอด ในยุค Disruption ที่บริษัทส่วนใหญ่ทยอยปิดตัว
2.การสร้างแผนธุรกิจ
 - การกำหนดคุณค่าของธุรกิจ (Value Proposition)
 - การวิเคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นให้ธุรกิจ
3.การวิเคราะห์/ประเมินธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มช่องทางรายได้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ
 - SWOT Analysis หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจในมิติต่างๆ
 - การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segment)
 - การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
 - การกำหนดจุดยืนของสินค้า/บริการ (Positioning)
 - ตัวแปรสำคัญต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และติดตามผลอย่างใกล้ชิด (Indicator)
 - วิธีการอ่านค่าเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (Data Analysis)
 - การวิเคราะห์ต้นทุน
 - กลยุทธ์การตั้งราคา
 - หลักวงจรควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ของสินค้าและบริการ
4.ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการทำธุรกิจ
5.หลักการรับมือกับความผิดพลาด (Crisis Management)
6.เครื่องมือต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก เพื่อนำไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.กรณีศึกษา (Case study) ของธุรกิจที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก

📌 วิชาที่ 3 การบัญชี & การเงิน (Accounting & Finance)
1.Personal Finance
วิชาวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อสร้างความมั่งคั่ง (Wealth)
เนื้อหาครอบคลุม
 - การออกแบบและตั้งเป้าหมายทางการเงิน
 - การจัดพอร์ตการเงินเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
 - การบริหารความเสี่ยง
 - เปิดโลกการลงทุนในหุ้น กองทุน อสังหาริมทรัพย์
 - การวางแผนภาษี
2.Business Finance
เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวางแผนจัดการบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้
 - คณิตศาสตร์ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้
 - หลักการคำนวณต้นทุน และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
 - ข้อควรทำและไม่ควรทำ เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน
 - การจัดทำโมเดลการเงิน (Financial Model) เพื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งตลาด กำไร ต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน และอื่นๆ
 - การคำนวณเพื่อประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยโมเดลการกำหนดราคาของสินทรัพย์ทุน (CAPM) และทางเลือกอื่นๆที่ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ
 - บัญชี 101
 - ข้อควรระวังในการทำบัญชี
 - วิธีการตรวจสอบบัญชีว่าพนักงานของคุณทุตจริตหรือไม่
 - ภาษีธุรกิจ
 - การประเมินผลตอบแทน
 - หลักการจัดการงบประมาณ
การหาเงินทุน และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องรู้
 - ทำความเข้าใจหลักเพิ่มทุน และการระดมทุน (Raise fund) จากนักลงทุน
 - รูปแบบของทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
 - เทคนิคและวิธีการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
 - การขอสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีต่างๆ

สอบถามข้อมูลบริการ

เพียงกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล* :

อีเมล* :

เบอร์โทรศัพท์* :

LINE ID :

ช่วงเวลาสะดวกให้ติดต่อกลับ* :

เลือกบริการที่สนใจ* :

เว็บไซต์ :

ข้อความ :

โปรดยืนยันเบอร์โทรศัพท์* :