Keyword ใน Google Ads อย่างไรให้ได้ผลดี

Share : Keyword ใน Google Ads อย่างไรให้ได้ผลดี Keyword ใน Google Ads อย่างไรให้ได้ผลดี Keyword ใน Google Ads อย่างไรให้ได้ผลดี Keyword ใน Google Ads อย่างไรให้ได้ผลดี

Keyword ใน Google Ads อย่างไรให้ได้ผลดี

บทความ www.seolnwza.comการคิด Keyword ในการที่จะใส่ในเว็บไซต์ของคุณ หรือ Google Ads นั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะลูกค้าจะได้ค้นหาคุณเจอ จัดกลุ่ม Keyword ใน Google Ads ส่วนของ Paid Search หลายๆคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการคิด Keyword จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องวางแผนเพราะการวางแผนและเลือก Keyword ที่ดีจะช่วยทำให้เพิ่มอัตราการคลิก (CTR) ปริมาณการคลิกและคุณภาพของลูกค้าได้และทำให้ Paid Search ของคุณดีขึ้น

 

การคิด Keyword

1.ขั้นตอนในการคิด Keyword แบบง่ายๆ คือ ให้คุณลองคิดว่าตัวคุณเองเป็นลูกค้า Customer Perspective คุณต้องการที่จะหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการ คุณจะค้นหาด้วยคำว่าอะไรเพื่อที่จะได้ใช้คำนั้นมาเป็น Keyword ในการค้นหาเพื่อทำให้เวลาที่มีการค้นหาคำนั้นๆก็จะมาเจอคุณด้วยเพราะนั้นหมายถึงคำนั้นต้องเกี่ยวข้องกับคุณ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำที่มีความหมายเกี่ยวกับตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น Digital Marketing ซึ่งถือว่าเป็นคำหลัก คุณจะมีกี่คำก็ได้ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ คุณสามารถที่จะตรวจดูได้ว่า Keyword ที่คุณใช้ได้ว่าคุณจะนำมาใช้มีการค้นหาเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้ง คู่แข่งของคุณเยอะมากแค่ไหน มีราคาคลิกแต่ละครั้งกี่บาท Cost per click หรือ CPC

 

2.ใช้ Keyword ให้ตรงกับความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหามาถึงขั้นตอนต่อมาหลังจากมีคำหลักแล้ว ถ้าคุณต้องการทำให้การค้นหาของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆ คือ การใช้ Keyword ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการทำแบบนี้ คือ การทำ Keyword ยาว หรือ เรียกว่า Long-Tail Keywords โดยจะมีการนำคำ หรือ วลีที่มีความหมายอยู่แล้วคำสองคำ หรือ มากกว่านั้นมารวมกันเป็นประโยคเดียว การใช้ Long-Tail Keywords จะมีความ niche หรือ จะมีความเฉพาะตัวสูงกว่า Broad Keyword ทั่วไปจึงทำให้ยิ่งมีประสิทธิภาพในการค้นหามากยิ่งขึ้นเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะค้นหาคำนั้นแบบตรงๆโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้นหา เช่น ค้นหาคำว่า Digital Marketing เพียงอย่างเดียว แต่ในทางกลับกันพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่มักจะค้นหาด้วย Keyword + Objective ยกตัวอย่างเช่น วิธีทำ Digital Marketing, ทำ Digital Marketing ฯลฯ ถ้าคุณใช้ Keyword ตรงกับความต้องการมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการค้นหามากยิ่งขึ้นเพราะประโยคเหล่านี้เป็นประโยคที่ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้ในการค้นหาและเป็นประโยคที่สามารถดึงดูดการเข้าถึงได้มากกว่าเพราะตรงกับความต้องการของลูกค้าและประโยคเหล่านี้ไม่ค่อยมีการแข่งขันเท่ากับ Keyword แบบกว้างๆและสามารถที่จะจัดอันดับในการค้นหาได้ง่ายขึ้น

 

3.ใช้ Keyword ที่มาจากปัญหา หรือ สิ่งที่สร้างความยุ่งยากของลูกค้าโดยสิ่งสุดท้ายที่ควรทำ คือ การใช้ Keyword ที่เกิดจากปัญหา หรือ สิ่งที่สร้างความยุ่งยากของลูกค้า โดยที่คุณใช้ Keyword ที่มาจาก Pain point ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการทำโฆษณาออนไลน์ เช่น การทำโฆษณาอย่างไรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ถ้าหากเรามีการใช้ Keyword คำว่า โฆษณาออนไลน์ กับ กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในประโยคก็จะมาทำให้เวลาที่มีการค้นหามีโอกาสที่ลูกค้าจะเจอคุณเพราะคุณมี Keyword ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอยู่และหากข้อมูลของคุณสามารถตอบสนองความต้องการ หรือ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ก็มีโอกาสที่จะมาเป็นลูกค้าของคุณ

 

สิ่งที่ช่วยสำรวจ Keyword

- ใช้ Google Search Engine ช่องที่คุณเอาไว้พิมพ์ค้นหาข้อมูลต่างๆ เวลาที่คุณพิมพ์ก็จะมีการ Suggest Keyword แบบ Long-Tail Keywords มาให้คุณ ซึ่งคุณสามารถนำ Keyword พวกนี้ไปใช้ได้เพราะเป็น Keyword ที่ติดอันดับในการค้นหา
- ใช้ Google Trends เพื่อที่จะดู Keyword ที่คุณกำลังทำนั้นมีการค้นหามากน้อยแค่ไหนและมี Keyword แบบไหนที่คล้ายกับคุณ Related queries ทำให้คุณสามรถเพิ่มในส่วนของ Keyword ได้

- Keyword Planner เป็นเครื่องมืออยู่ใน Google Ads คุณจำเป็นจะต้องมี Gmail ในการเข้าใช้งาน ซึ่ง Keyword Planner สามารถดูได้ทั้ง Volume ในการค้นหา ราคาคลิกของ Keyword และ Keyword เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ourgreenfish

Created : 18-07-2019

บทความที่น่าสนใจ

เทรนด์อีคอมเมิร์ซปี 2562 เพื่อเพิ่มยอดขายของคุณ