STP Model เครื่องมือที่นักธุรกิจควรรู้

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ STP Model เครื่องมือที่นักธุรกิจควรรู้

บทความ www.seolnwza.comวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ของ SEOlnwza มารู้จักกับ STP Model ( Segmentation Targeting Positioning Model ) หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด เครื่องมือที่นักธุรกิจควรรู้ กันค่ะ

 

STP Model ( Segmentation Targeting Positioning Model ) คืออะไร ?

STP Model ( Segmentation Targeting Positioning Model ) หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด เป็นเครื่องมือ ทางการตลาดชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการ แบ่งส่วนตลาด การวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และ การกำหนด กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์นี้ ก็จะถูกนำมาใช้ เพื่อประกอบการ วางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

image_blog_603

 

การแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation )

การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่เป็นกลุ่มขนาดย่อยลงมา โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น ในการแบ่ง โดยเกณฑ์ที่จะใช้ ใน การแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation ) ก็จะต้องเป็นเกณฑ์ ที่มีความสร้างสรรค์ และ สามารถแบ่งกลุ่ม ได้อย่างเหมาะสมด้วย เช่น

 

- เกณฑ์ประชากรศาสตร์ ( Demographic Segmentation ) เป็นการแบ่งกลุ่มตามอายุ เพศ การศึกษา รายได้ สถานภาพ และ อาชีพ เป็นต้น

- เกณฑ์ภูมิศาสตร์ ( Geographic Segmentation ) เป็นการแบ่งกลุ่ม ตามทำเลที่อยู่ ภูมิภาค จังหวัด หรือ ภูมิประเทศ เป็นต้น

- เกณฑ์จิตวิทยา ( Psychographic Segmentation ) เป็นการแบ่งกลุ่ม ตามวิถีชีวิต หรือ บุคลิก และ ลักษณะนิสัย โดยทั่วไป

- เกณฑ์พฤติกรรม ( Behavioral Segmentation ) เป็นการแบ่งกลุ่ม ตามพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้ เป็นต้น

 

image_blog_603

 

การเลือก ตลาดเป้าหมาย หรือ กลุ่มเป้าหมาย ( Targeting )

การเลือก กลุ่มเป้าหมาย ( Targeting ) ที่ต้องการทำการตลาดโดยตรง ซึ่งอาจเลือกเพียงกลุ่มเดียว เพื่อมุ่งเน้นไปยัง กลุ่มเป้าหมาย ( Targeting ) ดังกล่าว โดยเฉพาะ หรือ อาจเลือกหลายกลุ่ม หรือ เลือกทั้งหมดก็ได้

 

image_blog_603

 

การวางตำแหน่ง ( Positioning )

การวางตำแหน่ง ( Positioning ) ของตนเอง เพื่อให้สินค้า และ บริการเป็นที่จดจำ และ โดนใจ กลุ่มเป้าหมาย ( Targeting ) มากขึ้น ซึ่งจะต้องมีความแตกต่าง จากคู่แข่ง และ สามารถดึงดูดความสนใจ จาก กลุ่มเป้าหมาย ( Targeting ) ได้มากกว่า โดยส่วนใหญ่ จะนิยม การวางตำแหน่ง ( Positioning ) ออกเป็น 2 รูปแบบคือ

 

- Product Positioning เป็น การวางตำแหน่ง ( Positioning ) สินค้า และ บริการ ให้ กลุ่มเป้าหมาย ( Targeting ) รับรู้ว่ามีความแตกต่าง จากที่อื่น ๆ

- Brand Positioning เป็น การวางตำแหน่ง ( Positioning ) สินค้า และ บริการ ให้ กลุ่มเป้าหมาย ( Targeting ) เห็นว่ามีความแตกต่าง และ โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ มากกว่าผลิตภัณฑ์ ของที่อื่น

 

image_blog_603

 

จะเห็นได้ว่า STP Model ( Segmentation Targeting Positioning Model ) หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด เป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้ทราบถึง รายละเอียด ของกลุ่มเป้าหมาย ได้มากขึ้น สามารถนำ รายละเอียดเหล่านี้ มาใช้เพื่อวางแผน กลยุทธ์การตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ก็สามารถ ที่จะเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น พร้อมกับลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของต้นทุน ได้โดยที่ยังคงคุณภาพ ของสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม  การทำ STP Model ( Segmentation Targeting Positioning Model ) หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด ทำให้สามารถวางทิศทาง ในการวางแผน จัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

กลยุทธ์การตลาด 8P พื้นฐาน ของ การทำธุรกิจ

นักธุรกิจ ควร รู้จักการทำ การเข้าใจผู้บริโภค ( Customer Journey )

Created : 08-10-2021

บทความที่น่าสนใจ

แอปพลิเคชั่นของgoogleที่ว่ากันว่าดีที่สุด

ธุรกิจออนไลน์ ทำอย่างไรให้เติบโต ?


phone line chat_facebook