typesseo

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ ประเภทของ SEO (Types of SEO)

บทความ www.seolnwza.comSEO คือ การปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาให้ติดอับดับการค้นหาในตำแหน่งต้น ๆ ใน search engine ต่าง ๆ เช่น Google , Yahoo เป็นต้น ซึ่งการทำ SEO มีด้วยกันอยู่ 6 ประเภท ดังนี้

 

White  Hat SEO

หรือ SEO สายขาว คือ การทำ SEO ให้อยู่ภายใต้กฎและกติกาของ Google ทุกประการ หรือตาม Google Guideline ซึ่งจะเน้นไปที่คุณภาพของเว็บไซต์ SEO สายนี้จะต้องอดทนปฏิบัติตามกฎและกติกาเพื่อจะได้ผลลัพธ์มา แต่ก็มีความยั่งยืน และสร้างความปรารถนาดีอย่างแท้จริงให้กับแบรนด์หรือเว็บไซต์ของคุณ โดยวิธีการนี้จะไม่มีความเสี่ยงที่เว็บไซต์ของคุณจะถูกแบน หรือถูกชนในผลการค้นหา หากมีการเปลี่ยนแปลงอัลกอรึทึมใหม่

 

Black Hat SEO

หรือ SEO สายดำ ซึ่งตรงข้ามกับ SEO สายขาว โดยสายดำจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่หรือจุดอ่อนในอัลกอรึทึมการค้นหาของ Google หรือจาก Google Guideline เพื่อให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น เช่น การสร้างลิงก์ที่เป็นสแปม หรือเสียค่าใช้จ่ายการใส่คำหลักการแสดงเนื้อหาที่แตกต่างไปยังบอท การคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นมาลงเว็บไซต์ตนเอง เป็นต้น ซึ่ง SEO รูปแบบนี้เป็นการได้ผลลัพธ์ที่เร็ว แต่ในระยะเวลาอันสั้น และยังมีความเสี่ยงสง จเว็บไซต์จึงควรหลีกเลี่ยงวิธีนี้ เพื่อป้องกันการขึ้นบัญชีดำจาก Google หรือถูกลดอันดับของเว็บไซต์

 

Grey Hat SEO

หรือ SEO สายเทา คือ การทำ SEO ในอุตสาหกรรมที่สามารถเป็น SEO สายขาวได้เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย เช่น เว็บไซต์พนัน เว็บไซต์ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ไม่สามารถสร้าง Backlink บนเว็บทั่วไปได้ จึงใช้เทคนิคอื่นในการทำ Backlink เช่น การสแปมเนื้อหา การสร้าง PBN เป็นต้น ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันที่จะทำให้เว็บไซต์ถูกลดอันดับ หรือไปจนถึงถูกแบนได้

 

On-Page SEO

คือ การทำ SEO บนเว็บไซต์ของคุณให้มีมาตรฐานตามคุณสมบัติที่ Google กำหนดไว้ โดยมีการทำ Meta Tag เพื่อช่วยให้บอทของ Google เข้าใจเนื้อหาของคุณได้ดีขึ้น โดยใช้แท็ก HTML เพื่อเน้นหัวเรื่องและองค์ประกอบเนื้อหาอื่น ๆ และทำให้แน่ใจว่า ไม่มีลิงก์ที่เสียหรือมีเนื้อหาที่ซ้ำกัน รวมไปถึงการปรับแต่ง แก้ไขเนื้อหาให้เป็นไปตามคุณสมบัติของ Google Guideline ซึ่งการทำ SEO แบบนี้เจ้าของเว็บไซต์จะมีอำนาจในการจัดการมากที่สุด เพื่อให้ผลการค้นหามีประสิทธิภาพ เพราะแทบจะทำทุกอย่างอยู่บนเว็บไซต์ของเราเอง

 

Off-Page SEO

คือ การทำ SEO นอกไซต์ ซึ่งเป็นการจัดการภายนอก เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่สูงขึ้นในผลการแสดงผลลัพธ์ใน Search Engine  เช่น การทำลิงค์ภายนอกเข้ามายังเว็บไซต์ (Backlink) เป็นต้น การทำ SEO รูปแบบนี้ จะช่วยสร้างการจดจำเว็บไซต์และอำนาจโดเมน หากไม่มีเว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับต่ำกว่าเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีโอกาสในการขายสูงกว่าอยู่แล้ว

 

Technical SEO

คือ การทำ SEO ในทางเทคนิค เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ เพื่อให้บอทของเครื่องมือ ค้นหาสามารถรวบรวมข้อมูล และจัดทำดัชนีหน้าในเว็บไซต์ของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีลักษณะคล้าย ๆ กับ On-Page SEO แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเนื้อหา ภายในเว็บไซต์ หรือคียเวิร์ดต่าง ๆ (Keywords)

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การนำหลัก SEO มาพัฒนาเว็บไซต์ท้องถิ่น

เทคนิคการเขียนบทความด้วย SEO

Created : 07-05-2021

บทความที่น่าสนใจ

Huawei Hongmeng เปิดใช้งานในชื่อ Ark OS เร็วๆนี้

เขียนบทความ SEO ให้ติดลมบน


phone line chat_facebook

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'phalcon.so' (tried: /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/phalcon.so (/usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/phalcon.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/phalcon.so.so (/usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/phalcon.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: