Marketing 5.0 การขับเคลื่อนธุรกิจแบบใหม่

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ Marketing 5.0 การขับเคลื่อนธุรกิจแบบใหม่

บทความ www.seolnwza.comMarketing 5.0 การขับเคลื่อนธุรกิจแบบใหม่

ในที่สุดก็ถึงยุคของการตลาด 5.0 ซึ่งเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล ( Data Driven ) และการนำเอาเทคโนโลยีพวก NewTech ต่าง ๆ มาใช้ผสมผสานกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

การตลาด 5.0 กำเนิดขึ้นจากผู้มีความรู้ด้านการตลาด และศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่ Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University มีนามว่า Philip Kotler ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Marketing 5.0 – Technology for Humanity

โดยหลักของ Marketing 5.0 นั่นก็คือ Human+ Data +Technology+ Platform + Analyze เพื่อนำมาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ ผสมผสาน ทำความเข้าใจ ในการทำการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งด้านของธุรกิจ และการสร้างมูลค่าตลอดชีพของลูกค้า (Customer Lifetime Value – CLV) รวมถึงการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Customer Experience) มีการเอาระบบอัตโนมัติ (Automation) รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการตลาด MarTech และ NewTech มาใช้ด้วย องค์ประกอบของ Marketing 5.0 คือ

 

Data Driving Marketing ข้อมูลจะขับเคลื่อน

Data Driving Marketing คือ การนำข้อมูลจำนวนหนึ่งของคนทั่วไป หรือลูกค้า ตั้งแต่ พฤติกรรมการซื้อสินค้า การค้นหาสินค้า พฤติกรรมการท่องเที่ยว การใช้มือถือ การเปิดเว็บไซต์ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปลูกค้า และนำไปปรับกลยุทธ์ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า รวมไปถึงการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งการเก็บข้อมูลก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การติดตั้ง Analytic Software การติดตั้ง Facebook Pixel การทำเอาระบบ CRM, Salesforce, Salespage มาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ร่วมทั้งการโพสต์ข้อมูลต่าง ๆ และอาจมีการนำเอา AI มาใช้กับระบบต่าง ๆเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยข้อมูลที่ได้จะทำให้นักการตลาดรู้เรื่องต่าง ๆ ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น

- รู้จักการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) และจุดสัมผัสของลูกค้า (Customer Touchpoint)

- รู้ถึงสินค้าที่ลูกค้านิยมมาเข้าชมมากที่สุด และนำเอามาทำการตลาดในแบบอื่นๆ

- เพิ่มผู้เข้าชมกับเว็บไซต์

- เพิ่ม Conversion Rate ที่ดีให้กับการซื้อโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และออนไลน์

- นำมาปรับปรุงวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้ชัดเจนและถูกจุดมากยิ่งขึ้น

- นำข้อมูลมาสร้าง Buyer Persona ได้

- นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับทีมมาเก็ตติ้ง และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงช่องทางอื่น ๆ ให้ดีขึ้น

- สามารถเลือกเครื่องมือ หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

 

Predictive Marketing คาดการณ์แนวโน้มจากข้อมูล

Predictive Marketing คือ การทำการตลาด โดยการคาดการณ์แนวโน้มจากกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า จากข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกไว้ โดยเป็ยข้อมูลจากทั้งจากในอดีต และปัจจุบันมาช่วยทำนาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับการผลิตสินค้า และการทำการตลาด ไปสู่การทำ Customer Lifetime Value (CLV) ซึ่งการทำเช่นนี้ก็มีบริษัทใหญ่ ๆ ทำไม่น้อย เช่น Apple, Walmart, Amazon, Netflix เป็นต้น ก็ได้นำข้อมูลต่างๆ ของลูกค้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ และการตลาด Predictive Marketing สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

- คาดการณ์ข้อมูลด้านเพศ อายุ ความสนใจ เพื่อนำมากำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนมากขึ้น  (Segment)

- นำข้อมูลในอดีตมาเปรียบเทียบ และหาลูกค้าใหม่ๆ ที่มีความชอบที่คล้ายกับลูกค้าปัจจุบัน

- นำเอาข้อมูลมาทำ Lead Scoring เพื่อดูว่าลูกค้ารักแบรนด์นั้นๆ มากแค่ไหน ซื้อบ่อยแค่ไหน เป็นต้น

- คาดการณ์การทำโฆษณา ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

- นำข้อมูลมาทำ Personalized Marketing แบบเฉพาะบุคคลได้

 

 

Contextual Marketing การตอบสนองลูกค้า

Contextual Marketing คือ การศึกษาข้อมูลรอบตัวของเป้าหมาย เพื่อนำมาวางแผนสร้างการตลาด ด้วยการนำเสนอคอนเทนต์ หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย ในรูปแบบต่าง ๆ โดย Contextual Marketing จะเป็นลักษณะของการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง (Trigger & Response) ซึ่งมีโปรแกรมที่สามารถเข็บข้อมูล และประมวลผล เช่น ระบบ Eye Tracking ที่สามารถดูได้ว่าเป้าหมายเข้าเว็บไซต์ไหนนานมากที่สุด (Heatmap) เพื่อนำมาวางแผนแคมเปญโฆษณาต่างๆ ได้ โดยจะมีการนำระบบพวก IoT และ AI เข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ เช่น

- เมื่อเราเดินเข้าร้านแบรนด์เสื้อผ้า จะมี SMS ส่วนลด หรือบริการเข้ามือถือทุกครั้ง

- โฆษณาบน Digital Billboard

- การโฆษณาในเทศกาลต่างๆ

- โฆษณาในหน้าเว็บไซต์ที่แนะนำให้เราเข้าไปเว็บอื่น ๆ เมื่อเราเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ

 

Agile Marketing การตลาดที่รวดเร็ว

Agile Marketing คือ หลักการที่จะช่วยให้บริษัทสามารถออกแคมเปญการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ที่จะช่วยตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด Agile Marketing จะช่วยให้ธุรกิจเกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันและคู่แข่งอย่างมากมาย ซึ่งมีผลดีดังนี้

- สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนที่รวดเร็วของตลาด

- สามารถสร้างแคมเปญทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และได้ความหลากหลาย

- นำข้อมูลจากฝ่ายอื่นๆ มาช่วยด้านการตลาดให้ขับเคลื่อนไปได้

- นำข้อมูลมาช่วยทำแคมเปญ และโครงการต่างๆ

- ความร่วมมือในแผนกต่างๆ ที่จะคอยช่วยเหลือกัน

 

Augmented Marketing การสร้างคุณค่า

Augmented Marketing คือ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการสร้างประสบการณ์ ที่ต้องมีความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer-Facing)  เป็นการผสมผสานการทำงานระหว่างคน กับเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ซึ่งเทคโนโลยีจำพวก AI จะเข้ามาช่วยในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งต่อการ นำเสนอสินค้า การบริการ หาวิธีปิดการขาย และพัฒนาแคมเปญการตลาด ตัวอย่างเช่น การติดตั้งระบบ Chatbot ให้ตอบคำถามตั้งแต่กระบวนการสร้างการรับรู้ (Awareness) การให้ข้อมูลสินค้า (Educate) ไปจนถึงการปิดการขาย (Closing) โดยทีมเซลล์ที่ได้ข้อมูลจากการประมวลผลจาก Chatbot ในขั้นตอนต่างๆ และการทีมการตลาดอาจนำข้อมูลไปทำ

 

- โปรโมชั่นที่เหมาะสม

- การนำเสนอสินค้า หรือบริการ

- การทำ Retargeting

- คิดแผนในการผลิตสินค้าใหม่ๆ

- สร้างช่องทางใหม่ๆ ให้ลูกค้า

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ทำ Content บน Twitter อย่างไรให้ไม่นิ่ง

แผนผังไซต์ XML มีความสำคัญกับ Google อย่างไร

 

 

 

Created : 22-04-2021

บทความที่น่าสนใจ

Black Hat SEO vs White Hat SEO ต่างกันอย่างไร?

เทคนิค การทำแบรนด์ ใน Instargram ให้น่าจดจำ และ น่าติดตาม


line line