พัฒนาการเว็บไซต์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ พัฒนาการเว็บไซต์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

บทความ www.seolnwza.com     วิวัฒนาการของการพัฒนาเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อเทียบดูในยุคแรก ๆ ของการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว แตกต่างกับยุคปัจจุบัน อย่างเห็นได้ชัด จึงไม่แปลกใจที่การพัฒนาเว็บไซต์จึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

 

1. WEB 1.0

     WEB 1.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มแรก มีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm และ .html ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นบ้างแต่ไม่มาก ลักษณะของเว็บไซต์ในยุคนี้ เจ้าของเว็บจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ซึ่งเจ้าของเว็บ จะต้องมีความรู้ใน การทำเว็บไซต์พื้นฐานด้วย ส่วนในด้านของผู้ใช้งาน จะมีหน้าที่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านั้นไม่สามารถโต้ตอบได้

 

2. WEB 2.0

     WEB 2.0 ได้มีการพัฒนาขึ้นให้ผู้เข้าชม มีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น โดยที่สามารถสร้างเนื้อหา และนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เช่น เว็บบอร์ด เว็บบล็อค แชร์รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยเว็บไซต์ในยุคนี้ จะให้ความสำคัญ กับผู้เยี่ยมชมมากขึ้น ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมในเว็บไซต์ได้ และข้อมูลภายในเว็บไซต์ก็จะมีการ update และพัฒนา ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว มีการใช้สคริปต์ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มาช่วยในการเพิ่มความสามารถของ HTML อีกด้วย

 

3. WEB 3.0

     WEB 3.0 มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจาก WEB 2.0 แต่มีความแตกต่าง คือ ในยุคนี้ระบบคอมพิวเตอร์รู้จักการแก้ปัญหา คาดเดาพฤติกรรม และวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ได้

 

4. WEB 4.0

     เว็บไซต์ในยุค 4.0 พัฒนาจาก web 3.0 ให้มีมากกว่าการสื่อสาร ซึ่งมีความฉลาด มากกว่าเว็บไซต์ในยุค 3.0 WEB 4.0 จะสามารถเรียนรู้ และจดจำรูปแบบพฤติกรรมการใช้งาน ของผู้ใช้แต่ละคน และทำการวิเคราะห์ สืบค้น ประมวลผล นำเสนอเนื้อหา และข้อมูลให้ตรงตาม ความต้องการของ ผู้ใช้มากที่สุด

 

     การปรับตัวให้ เข้ากับเทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานหรือคลุกคลีในวงการพัฒนาเว็บไซต์ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ไว้บ้าง สำหรับที่ต้องการ ให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ในหน้า google ลองปรึกษากับ seolnwza  ด้วยการทำงาน กับทีมงานมืออาชีพ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก am2bmarketing

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การทำ เว็บไซต์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ออกแบบเว็บไซต์เรียบง่าย แต่ตอบโจทย์

 

Created : 16-01-2020

บทความที่น่าสนใจ

รวมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google

Google Search ช่วงเทศกาล วันแม่


line line