ความรู้พื้นฐานทำแบรนด์ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ ด้วย SEO

Share : ความรู้พื้นฐานทำแบรนด์ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ ด้วย SEO ความรู้พื้นฐานทำแบรนด์ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ ด้วย SEO ความรู้พื้นฐานทำแบรนด์ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ ด้วย SEO ความรู้พื้นฐานทำแบรนด์ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ ด้วย SEO

ความรู้พื้นฐานทำแบรนด์ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ ด้วย SEO

บทความ www.seolnwza.com      SEO นั้นย่อมาจาก Search Engine Optimization ซึ่งแปลเป็นไทยว่า การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้บริการให้การค้นหา ดังนั้น ภายในเนื้อหาบทความนี้ จะเน้นไปที่การปรับแต่งเว็บไซต์สำหรับ Google กับข้อควรรู้ว่าทำอย่างไรให้แบรนด์เราติดดหน้าแรกใน google

 

     แม้ว่าในปัจจุบันนั้นการทำการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย มักจะนิยมการใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลัก แต่คุณลักษณะของการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียและบน Google นั้น ค่อนข้างแตกต่างกันเป็นอย่างมาก หากพูดถึงลักษณะการทำการตลาดแบบ Inbound Marketing และ Outbound Marketing จะมีความแตกต่างกันดังนี้

 

การทำการตลาดแบบ Outbound Marketing

     คือ การทำการตลาดแบบผลัก ซึ่ง Social Media นั้น เจ้าของแบรนด์ทำการผลักแคมเปญหรือโฆษณาต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้ร้องขอ แต่เมื่อผู้บริโภคที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเห็นแคมเปญนั้น ๆ แล้ว ก็มีโอกาสที่จะสนใจในสินค้าหรือบริการของเจ้าของแบรนด์นั้น ๆ ได้

 

การทำการตลาดแบบ Inbound Marketing

     คือ การทำการตลาดแบบดึงดูด ซึ่งการทำ SEO บน Google นั้น          เป็นการทำ Inbound Marketing กล่าวคือ ผู้บริโภค เป็นคนเข้าหาเจ้าของแบรนด์ โดยมีความสนใจเกี่ยวกับด้านนั้น ๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พวกเขาจึงพิมพ์คำค้นหาบน Google และ Google ก็ได้แสดงผลการค้นหาหน้าแรกที่ปรากฎขึ้น

 

เข้าใจหลักการทำงานของ Google Search Engine

     Google จะเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วโลก ซึ่งมีนับล้านล้านเว็บไซต์ จากนั้น เมื่อผู้คนพิมพ์คำค้นหาบนช่องค้นหาบน Google ทาง Google ก็จะแสดงผลการค้นหาที่คาดว่าน่าจะตรงกับความต้องการของผู้ค้นหามากที่สุด โดยมีการจัดลำดับผลการค้นหาบนหน้าแรกจำนวน 10 เว็บไซต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด 

พฤติกรรมทั่วไปของผู้ใช้การค้นหาบน Google

1. ผู้คนเกิดความต้องการรู้คำตอบหรือข้อมูลบางอย่าง หรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่

2. จากนั้นผู้คนจะเกิดคำถามอยู่ในหัวว่า ควรจะใช้คำอะไรในการค้นหา Google โดยจะเรียกคำค้นหานั้นว่า Keyword

3. ผู้คนป้อนคำค้นหาลงในช่องค้นหาบน Google

4. จากนั้น Google จะทำหน้าที่แสดงผลการค้นหาที่สำคัญและตรงกับ Keyword มากที่สุด

5. โดยผู้ค้นหาจะทำการคลิก Link ของเว็บไซต์ที่ Google แสดงผลขึ้นมา

6. จากนั้นผู้ค้นหาจะอ่านเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง หากมีประโยชน์ และถูกใจผู้ค้นหา จะเกิดการแชร์ต่อหรือ bookmark เอาไว้กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในภายหลัง

7. แต่ถ้าเนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการ ก็จะย้อนกลับไปดูผลการค้นหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป

8. หรือถ้ายังไม่พบ ผู้ค้นหาจะปรับเปลี่ยนคำค้นหาใหม่ ให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น หรือใช้คำที่ใกล้เคียงกันค้นหาใหม่

 

     ดังนั้น หากธุรกิจของท่านมีการทำ Content Marketing หรือการทำการตลาดด้วยเนื้อหาอยู่แล้ว ก็ควรปรับแต่งให้สอดคล้องกับหลัก SEO เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจจาก Google ที่มีผู้คนใช้งานอย่างมหาศาล

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก stepstraining

Created : 03-12-2019

บทความที่น่าสนใจ

Zoom ยอมร่วมมือกับ FTC เพื่อเสริม ความปลอดภัย กัน ข้อมูลรั่ว

Telegram ต่างจาก Line อย่างไร ทำไมถึงฮิตกัน