ทำไมธุรกิจออนไลน์ต้องทำ SEO ช่วยเพิ่มยอดขายจริงหรือไม่

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ ทำไมธุรกิจออนไลน์ต้องทำ SEO ช่วยเพิ่มยอดขายจริงหรือไม่

บทความ www.seolnwza.com     การทำธุรกิจออนไลน์ การทำ SEO มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำ SEO จะช่วยก่อให้เกิด traffic ตามธรรมชาติ นำพาผู้คนมาสู่เว็บไซต์ ไม่ต้องลงทุนจายเงินค่าโฆษณาออนไลน์ และเมื่อมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้น โอกาสที่คนเหล่านั้นจะเห็นสินค้าและบริการก็ย่อมมากขึ้น โอกาสในการขายก็เพิ่มขึ้นตาม

 

การวิจัยคีย์เวิร์ด (keyword research)

คีย์เวิร์ด (keyword) คือ คำหรือวลีที่ผู้คนใช้ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต อาจเป็นคำสั้น ๆ ไม่กีพยางค์หรืออาจยาวเป็นประโยค (long tail keyword) ก็ได้ ซึ่งการวิจัยและกำหนดคีย์เวิร์ดนั้น ถือว่าเป็นแกนหลักและมีความสำคัญที่สุดในการทำ SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนหน้าร้านออนไลน์ติดอันดับในหน้าผลการค้นหาของ search engine

 

นอกจากการพยายามค้นหาคีย์เวิร์ดที่มีลักษณะดังกล่างข้างต้นแล้ว การใช้คีย์เวิร์ดประเภท long tail keyword ที่มักมีความยาว ก็มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน SEM อยู่พอสมควร ถึงแม้ว่าจะเป็นคำหรือวลีที่ผู้คนใช้กันไม่เยอะ แต่ก็ยังพอมี traffic ที่สามารถพาผู้คนมายังเว็บไซต์ได้

 

หลักการทำงานของ Google

การเข้าใจหลักการทำงานของ search engine โดยหลักๆ ของ Google สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Google รวมถึง การ search engine อื่น ๆ จะใช้หุ่นยนต์ (Bot)ในการวิเคราะห์เนื้อหาในหน้าเว็บนั้น ๆ และค้นหาว่าเว็บไซต์นั้นมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

2. เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกนำมาเก็บในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้อัลกอริทึม (algorithm) ต่าง ๆ เพื่อที่จะจัดอันดับเว็บไซต์เข้าเป็นหมวดหมู่มากขึ้น

3. เมื่อผู้ใช้งาน search engine ทำการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดที่ต้องการ Google ก็จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนั้น ๆ ออกมาในหน้าผลการค้นหา (SERP)

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำ SEO

การทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะเกี่ยวข้องกับศัพท์เฉพาะทาง แต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการทำ SEO สามารถจัดปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน SEO ได้ออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ได้แก่

 

โครงสร้างของเว็บไซต์ (Structure)

โครงสร้างของเว็บไซต์นั้นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ SEO เป็นอย่างมาก การออกแบบโครงสร้างภายในของเว็บไซต์ให้มีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ Google กำหนดนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ URL, meta tile หรือ meta description จะส่งผลต่อคะแนน SEO และอันดับที่จะถูกจัดอันดับ

 

เนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content)

เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งาน search engine ต้องการมากที่สุด ถ้าเว็บไซต์มีเนื้อหาดี มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ก็จะทำให้ผลการค้นของเว็บไซต์นั้นสูงขึ้น

 

การลิงค์และอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่นๆ (Backlinks)

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์และข้อมูล อาจสามารถวัดได้โดยจำนวน backlinks หรือจำนวนลิงค์จากเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งจำนวน backlinks นั้นส่งผลต่อความน่าเชื่อถือโดยตรง เว็บไซต์ที่มีจำนวน backlinks มาก ๆ มักจะได้คะแนนน SEO สูง ซึ่งเว็บเหล่านี้มักเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการทำ E-commerce

อาวุธลับ SEO

Seo กับ E-commerce ต้องไปคู่กัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก plus

Created : 28/11/2019

บทความที่น่าสนใจ

เทคนิคเขียน Title ให้ส่งผลดีต่อ SEO

แนวทางทำ SEO ให้อยู่เหนือคู่แข่ง


phone line chat_facebook