Technology-and-development-of-the-websites-from-past-to-present

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ มาดู! เทคโนโลยีและ พัฒนาการของเว็บไซต์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

บทความ www.seolnwza.comวิวัฒนาการของการพัฒนาเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อเทียบดูในยุคแรกๆ ของการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว แตกต่างกับยุคปัจจุบัน อย่างเห็นได้ชัด จึงไม่แปลกใจที่การพัฒนาเว็บไซต์จึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

 

1. WEB 1.0

WEB 1.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มแรกมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm และ .html ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นบ้างแต่ไม่มาก ลักษณะของเว็บไซต์ในยุคนี้เจ้าของเว็บจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ซึ่งเจ้าของเว็บจะต้องมีความรู้ในการทำเว็บไซต์พื้นฐานด้วย ส่วนในด้านของผู้ใช้งานจะมีหน้าที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านั้นไม่สามารถโต้ตอบได้

 

2. WEB 2.0

WEB 2.0 ได้มีการพัฒนาขึ้นให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น โดยที่สามารถสร้างเนื้อหา และนำเสนอข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บบอร์ด เว็บบล็อค แชร์รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยเว็บไซต์ในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับผู้เยี่ยมชมมากขึ้น ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์ได้ และข้อมูลภายในเว็บไซต์ก็จะมีการ update และพัฒนา ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว มีการใช้สคริปต์ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มาช่วยในการเพิ่มความสามารถของ HTML อีกด้วย

 

3. WEB 3.0

WEB 3.0 มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจาก WEB 2.0 แต่มีความแตกต่างก็คือในยุคนี้ระบบคอมพิวเตอร์รู้จักการแก้ปัญหา คาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ได้

 

4. WEB 4.0

เว็บไซต์ในยุค 4.0 พัฒนาจาก web 3.0 ให้มีมากกว่าการสื่อสาร ซึ่งมีความฉลาดมากกว่าเว็บไซต์ในยุค 3.0 WEB 4.0 จะสามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน และทำการวิเคราะห์ สืบค้น ประมวลผล นำเสนอเนื้อหาและข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

 

การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานหรือคลุกคลีในวงการพัฒนาเว็บไซต์ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ไว้บ้าง สำหรับที่ต้องการให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ในหน้า google ลองปรึกษากับ seolnwza  ด้วยการทำงานกับทีมงานมืออาชีพ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก am2bmarketing

Created : 16/01/2020

บทความที่น่าสนใจ

ถ้าอยากติดหน้าแรก google ต้องรู้


phone line chat_facebook