โครงการดีๆของ Google

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ โครงการดีๆของ Google

บทความ www.seolnwza.comGoogle มีหลายโครงการที่สร้างเสริมระดับความรู้ ทั้งหลักสูตร Code with Google และ Google Summer of Code

 

Code with Google

     Code with Google สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอีกมากมายที่จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เขียนโค้ดและต่อยอดทักษะของตัวเอง ซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคนทุกระดับความสามารถ Code with Google นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน กิจกรรมที่จัดขึ้นในหลักสูตรจะครอบคลุมผู้เรียนต่างอายุ ตั้งแต่วัยประถมหรือวัยมัธยมและทักษะทุกระดับตั้งแต่ระดับแรกจนไปถึงระดับสูงและบริษัทได้ขับเคลื่อนเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้วยการมอบ Chromebook ราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงให้กับโรงเรียน Google และบริษัทยังมอบเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้กับสมาคมครูวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (The Computer Science Teachers Association) ร่วมกับการเปิดตัวโครงการ Code with Google ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีของ Google ที่ให้แหล่งทรัพยากรไม่เสียค่าใช้จ่ายและซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่ายทั้งครูอาจารย์และนักเรียนที่มีทักษะเชี่ยวชาญหลากหลายในทุกระดับและ Code with Google มีเนื้อหาการเนื้อรู้ 5 หมวดหมู่ ดังนี้

1.Code : เขียนโค้ดหรือทำการ Refactoring โค้ดเดิม

2.Documentation/Training : สร้างหรือปรับแต่งเอกสารหรือสอนให้ผู้อื่นสามารถใช้งานได้ดีขึ้น

3.Outreach/research : บริหารจัดการชุมชน, เรียนรู้ตลาด, เรียนรู้ปัญหาต่างๆ และหาทางแก้ไข

4.Quality Assurance : ทดสอบการทำงานของโค้ดและตรวจสอบคุณภาพของโค้ด

5.User Interface : วิจัยประสบการณ์การใช้งานจริงหรือมีส่วนร่วมในการออกแบบหน้าจอการใช้งาน

 

Google Summer of Code

Google Summer of Code คือ โครงการที่จะเปิดโอกาสให้กับเหล่านิสิตนักศึกษาทั่วโลกได้ฝึกและทำงานจริงๆ ร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาโครงการ Open Source ชั้นนำต่างๆหลายที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทต่างชาติที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Open Source มีคนใช้งานจริงเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นได้รับประสบการณ์ในการพัฒนา Software ของจริงในระดับ Production และยังได้ Contribute เข้าสู่โครงการ Open Source ต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเก็บประสบการณ์ได้ ในขณะที่กิจกรรมในโครงการเริ่มต้นดำเนินข้น เจ้าของโครงการ Open Source จะคอยมาเป็น Mentor เพื่อแนะนำแนวทางต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทำให้ได้รับคำแนะนำระดับมืออาชีพระดับโลกและทำให้รู้จัก Software Developer ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นโครงการนี้ยังมีการสนับสนุนจากทาง Google ต่างๆมากมาย เช่น เงินสนับสนุน บินไปต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมาย เพราะในปัจจุบันมีโครงการฝึกงานสาย Software น้อยลง โครงการนี้จึงสมควรที่จะเข้าร่วม

Created : 10/07/2019

บทความที่น่าสนใจ

วิธีการรับมือ หรือแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่

วิธีการทำ SEO ที่ล้าสมัย อย่าเผลอทำ


phone line chat_facebook