การปรับตัว ที่ส่งผลต่อ เทรนด์โลก ในอนาคต

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ การปรับตัว ที่ส่งผลต่อ เทรนด์โลก ในอนาคต

บทความ www.seolnwza.comหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 กระจายไปทั่วโลก ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมาย และที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คงเป็น การดำเนินชีวิต ใช่ไหมล่ะคะ เพราะใคร ๆ ก็ต้อง ปรับตัว กันทั้งนั้น และ การปรับตัว นี้เอง ที่ส่งผลต่อ เทรนด์โลก ในอนาคต

 

 

จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หลังจากที่ทุกคนต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่

1. E-Commerce 

 เนื่องมาจากผลกระทบของ โควิด-19 ( Covid-19 ) ในช่วง 2 ปีนี้ ทำให้พฤติกรรม ของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตติดบ้าน ตั้งแต่ตื่นนอน ทานอาหาร ทำงาน จนเข้านอน เวลาส่วนใหญ่ ถูกใช้ไปกับ สื่อสังคมออนไลน์ ( Social Network ) ซึ่งจากการวิจัยพบว่า สินค้าที่มัก ซื้อ - ขาย กันบนโลกออนไลน์ ได้แก่ ของใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ สื่อบันเทิงภายในบ้าน เช่น หนัง หรือ เพลง เป็นต้น

 

image_blog_610

 

2. Work

หลาย ๆ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ เปลี่ยนการเรียน การสอน ผ่านทาง สื่อออนไลน์ เป็นหลัก ( Study from Home ) ทำให้นักเรียน นิสิต และ นักศึกษา ต้องปรับตัวกันมากขึ้น อาจารย์ผู้สอน ก็ต้องปรับตัว ให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลง เช่นกัน และ นอกจากในรั้วโรงเรียนแล้ว ยังมีผลการสำรวจพบว่า พฤติกรรมการทำงาน ของพนักงานก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ บริษัท มีมาตรการรองรับ การทำงานจากบ้าน ( Work from Home / Work from Anywhere ) ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น

 

จากที่กล่าวมานี้ อาจไม่ได้ราบรื่นไปทั้งหมด เพราะยังคงเหลือ ความท้าทาย ที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือ การบริหารความเครียด ของพนักงาน ซึ่งอาจจะมาจาก การประชุม ผ่านช่องทางออนไลน์ การบริหารเวลาในการทำงาน การพักผ่อนที่บ้าน ( Work Life Balance ) การรักษาระดับ ความสัมพันธ์ ของพนักงาน ในองค์กร ให้ยังคงแน่นแฟ้นอยู่เสมอ รวมถึงการมอบความ เห็นอกเห็นใจ แก่เพื่อนร่วมงาน ( Empathy ) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ไม่อาจมองข้ามได้

 

1176966971610

3. ทำงานกับหุ่นยนต์ ( Working with Bots )

หลังจากที่ได้ พลิกโฉมหน้า อุตสาหกรรม จำนวนมากไปแล้ว ระบบ Smart Automation จะเข้ามาช่วยงาน ที่ต้องอาศัย ความแม่นยำสูง การทำงานซ้ำ ๆ และ งานที่อันตรายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพในการผลิต โดยในรายงาน วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมทั่วโลก หรือ GIV ( Global Industry Vision ) คาดการณ์ว่า ในอุตสาหกรรม จะมีหุ่นยนต์ 103 ตัว ต่อพนักงาน ทุก ๆ 10,000 คน

 

image_blog_610

 

4. การสื่อสาร แบบต่อเนื่อง ( Frictionless Communication )

AI ( Artificial Intelligence ) และ ระบบการวิเคราะห์ Big Data จะสร้างการสื่อสาร ที่ไร้รอยต่อ ระหว่างบริษัท และ ลูกค้า รวมถึงทลายกำแพง ทางภาษา ความเที่ยงตรง ความเข้าใจ และ ความเชื่อใจ ซึ่งจะกลายเป็นรากฐาน ของการสื่อสารในอนาคต โดย รายงานวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมทั่วโลก หรือ GIV ( Global Industry Vision ) คาดการณ์ว่า ร้อยละ 86 % ขององค์กร จะใช้ประโยชน์จาก Data ของตัวเอง อย่างเต็มที่

 

image_blog_610

5. ใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ ( Living with Bots )

ความก้าวหน้า ทางด้านวัสดุศาสตร์ การเรียนรู้ของ AI ( Artificial Intelligence ) และ เทคโนโลยีเครือข่าย จะส่งเสริมให้ มีการใช้งานหุ่นยนต์ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเป็นผู้ช่วยในบ้าน และ ผู้ช่วยส่วนตัว โดยรายงาน วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมทั่วโลก หรือ GIV ( Global Industry Vision ) คาดการณ์ว่า ทั่วโลกจะมีอัตรา การใช้งานหุ่นยนต์ ตามบ้านร้อยละ 14 %

 

image_blog_610

 

6. ประเทศไทย เข้าสู่ยุค เศรษฐกิจผู้สูงวัย ( Silver Economy ) อย่างเต็มตัว‍

ในปี พ.ศ. 2566-2567 ประเทศไทย จะเข้าสู่ยุค  เศรษฐกิจผู้สูงวัย ( Silver Economy ) หรือ ยุคที่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเป็นประชากรหลัก ของประเทศ ดังนั้นจะต้องมีการ เตรียมความพร้อม ด้านนวัตกรรม ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เทรนด์ สังคมสูงวัย ( Aging Society ) ปัจจุบันพบว่า กำลังซื้อ และ พฤติกรรมการบริโภคอุปโภค รวมถึงไลฟ์สไตล์ ความคิดอ่าน และ การทำงาน ของผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะ อ่านรีวิว หรือ ศึกษารายละเอียดถี่ถ้วน ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และ พร้อมที่จะจับจ่าย ใช้สอยสินค้า และ บริการที่ดีต่อเขาจริง ๆ

 

image_blog_610

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เทคนิค การส่งเสริมการขาย ในยุคปัจจุบัน

เทคนิค การวาง กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ในยุค ดิจิทัล ( Digital )

Created : 25-10-2021

บทความที่น่าสนใจ

มิติใหม่ แห่งการเพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยการ Live

ข้อมูล ของลูกค้าที่ช่วยให้ ธุรกิจ สร้างยอดขายที่ดี


phone line