กลยุทธ์การตลาด 8P พื้นฐาน ของ การทำธุรกิจ

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ กลยุทธ์การตลาด 8P พื้นฐาน ของ การทำธุรกิจ

บทความ www.seolnwza.comเพื่อน ๆ รู้ไหมคะว่า การทำ กลยุทธ์การตลาด 8P นั้นเป็น พื้นฐาน ของ การทำธุรกิจ ทางการตลาด เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รวบรวมสรุปข้อมูล มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันค่ะ

 

กลยุทธ์การตลาด 8P ( 8 P’s Strategy ) คืออะไร ?

กลยุทธ์ที่ได้รับ การยอมรับว่า มีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงาน ทางการตลาด ( Marketing ) จากนักธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งยังเป็น กระบวนการทำงาน ที่สามารถเห็นผลลัพธ์ ความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือได้ว่า กลยุทธ์การตลาด 8P ( 8 P’s Strategy ) เป็น กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับการพัฒนา และ ต่อยอดเป็นกลยุทธ์อื่น ๆ ได้ในอนาคต

 

image_blog_602

 

ดังนั้น นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ จึงควรเรียนรู้ และ ศึกษา ให้เข้าใจความหมายที่แท้จริง ของ กลยุทธ์การตลาด 8P ( 8 P’s Strategy ) ดังกล่าว เพื่อการประกอบธุรกิจ ที่มีคุณภาพ และ ยั่งยืน

 

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ( Product Strategy )

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ( Product ) เป็นกลยุทธ์ ที่มีความเกี่ยวข้อง กับการตัดสินใจ ซึ่งผู้ นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ จะต้องทำการพิจารณา ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ ( Product ) ทั้งหมด ให้สามารถสร้าง ความพึงพอใจ และ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ได้

 

ทั้งการตั้งเป้าหมาย คุณสมบัติสินค้า การเลือกใช้วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการนำสินค้า ไปเปรียบเทียบจุดเด่น และ จุดด้อย กับ ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ของคู่แข่ง ทางการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับการพัฒนาสินค้า ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป

 

2. กลยุทธ์ราคา ( Price Strategy )

กลยุทธ์ราคา ( Price Strategy ) โดยการกำหนด ราคา ( Price ) ของสินค้า นอกจาก นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ จะต้องคำนึงถึง ปัจจัยต้นของทุนการผลิตแล้ว ยังต้องคำนึงถึง สภาพการแข่งขัน ของสินค้าชนิดนั้น ๆ ในตลาด ซึ่งสำหรับสินค้า ที่มีคู่แข่งทางการตลาดมาก นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ สามารถใช้วิธีการ กำหนด ราคา ( Price ) สินค้า ให้น้อยกว่า เพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า หรือ อาจจะทำการ กำหนด ราคา ( Price ) ให้สูงกว่า เพื่อจัดวางตำแหน่งสินค้า ให้อยู่เหนือกว่า ตลาดคู่แข่ง ได้เช่นเดียวกัน

 

3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ( Place Strategy )

กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ( Place Strategy ) เป็นกลยุทธ์ ที่ นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ ควรพิจารณา วางแผนให้ดี เนื่องจากช่องทาง กระจายสินค้า ที่เลือกใช้ สามารถส่งผลต่อ กำไรโดยรวม ที่ นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ จะได้รับ โดยช่องทางการจัดจำหน่าย ( Place ) ทางการตลาด ในปัจจุบัน มีอยู่สองรูปแบบ ได้แก่

 

- การขายโดย ผ่านพ่อค้าคนกลาง

- การขายสู่ ผู้บริโภคโดยตรง

 

ซึ่งช่องทางการขาย สู่ผู้บริโภคโดยตรง จะสามารถสร้าง ผลกำไรได้สูง ตรงข้ามกับการขาย ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่จะสามารถสร้างยอด การขายได้สูงกว่า

 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion Strategy )

การส่งเสริมการตลาด หรือ โปรโมชั่น ( Promotion ) เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขายสินค้า ให้แก่ นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ ได้อย่างดี โดย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion Strategy ) ที่ถูกนำมาใช้ จะต้องมีความสอดคล้อง รวมทั้งสามารถส่งเสริม กลยุทธ์อื่น ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การลดราคาสินค้า การแถมสินค้า หรือ การแจกสินค้า เป็นต้น ซึ่งหาก โปรโมชั่น ( Promotion ) ที่ นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ เลือกใช้ สามารถตอบโจทย์ ความต้องการ ของผู้บริโภคได้ ก็จะส่งผลให้สามารถ เพิ่มยอดขาย ได้มากยิ่งขึ้น

 

5. กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Strategy )

บรรจุภัณฑ์ ( Packaging ) เปรียบเสมือน เป็นหน้าตาของสินค้า นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ( Packaging ) โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างความสวยงาม โดดเด่น รวมทั้งความแตกต่าง อย่างมีเอกลักษณ์ ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ ( Product ) เพื่อที่จะสามารถ ดึงดูดความสนใจ จากผู้บริโภค ได้มากกว่าสินค้า ในตลาดคู่แข่ง จนสามารถ สร้างยอดขาย และ กำไรที่เพิ่มขึ้นได้

 

6. กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย ( Personal Strategy )

พนักงานขาย ( Personal ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะบุคคล ไม่สามารถทำการ ลอกเลียนแบบ ได้ง่าย โดยหาก นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ มี พนักงานขาย ( Personal ) ที่มีความรู้ มากประสบการณ์ รวมทั้งมีความสามารถ ในการจูงใจผู้บริโภค จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขาย ให้แก่ธุรกิจ ได้อีกทางหนึ่ง โดยการใช้ประโยชน์ จากความสามารถ ของบุคคล

 

7. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy )

กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy ) ในการชักจูงผู้บริโภค ถือว่าเป็นวิธีการ ทางการตลาด ที่มีความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต ของผู้คนในปัจจุบัน ที่สื่อต่าง ๆได้เข้ามา มีอิทธิพลในสังคมมากขึ้น โดย กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy ) เป็นกลยุทธ์ ที่ช่วยเพิ่มทัศนคติเชิงบวก ต่อ ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ของผู้บริโภค รวมทั้งสามารถ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่สินค้าได้เช่นกัน

 

8. กลยุทธ์พลัง ( Power Strategy )

กลยุทธ์ทางการตลาด เกี่ยวข้องกับ อำนาจ ( Power ) เป็นกลยุทธ์ ที่ใช้สำหรับ การต่อรอง ควบคุม รวมทั้งแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์ทางการค้า กับคู่แข่งทางการตลาด ซึ่ง อำนาจ ( Power ) ต่อรอง ที่ นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ มี จะสามารถ สร้างข้อเสนอ ที่ดีที่สุด ให้แก่ธุรกิจได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ปรับ ธุรกิจ ให้ทันยุค โควิด ด้วย Agile Organization

ร้านค้าออนไลน์ ควร ทำอย่างไรให้ ชนะใจลูกค้า

Created : 06-10-2021

บทความที่น่าสนใจ

เรียกคนเข้ามาดู เว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่าย

ออกแบบหน้าแรกเว็บไซต์ แบบไหนที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ


phone line chat_facebook