Evergreen Content กับการทำ SEO

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ Evergreen Content กับการทำ SEO

บทความ www.seolnwza.comEvergreen Content เป็นรูปแบบของคอนเทนต์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ตลอดเวลา เนื่องจากมี ความสดใหม่และความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทำคอนเทนต์ในรูปแบบนี้ มีความสำคัญกับการทำ SEO อย่างมาก

 

คอนเทนต์ ( Content ) ที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่หลายคนเสพกันอยู่ทุกวันนั้น สามารถแบ่งประเภทของคอนเทนต์ ได้หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็น แบ่งตามรูปแบบการนำเสนอ แบ่งตามวัตถุประสงค์ ของคอนเทนต์ เป็นต้น โดยระยะเวลาในการคงอยู่ของคอนเทนต์ ก็สามารถนำมาแบ่งได้เช่นกัน เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 

1. Evergreen Content

เป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่ามาก เน้นให้ความเป็นหลัก และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใด ก็สามารถนำคอนเทนต์นั้น ๆ มาใช้งานได้ตลอดเวลา เนื่องจาก ยังมีความน่าสนใจ และความสดใหม่อยู่เสมอ คอนเทนต์ในรูปแบบนี้ เช่น บทความสุขภาพ บทความประวัติศาสตร์ บทความบุคคลสำคัญ บทความเทคนิคต่าง ๆ หรือ How to เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของบทความเหล่านี้ จะมีข้อมูลที่นิ่ง หรือตายตัว นั่นเอง (หากไม่มีการค้นพบใหม่) จึงสามารถนำมาใช้งานได้ตลอดเวลา Evergreen Content อาจยังมีประเภทย่อยในการเลือกใช้งานได้ เช่น

 

  • Severgreen : เป็นคอนเทนต์ที่สามารถใช้งาน เพียงปีละครั้งเท่านั้น เมื่อคอนเทนต์เหล่านั้น เกี่ยวข้องกับวันสำคัญ หรือเทศกาลที่จะมีวนมาปีละครั้ง เช่น เมื่อถึง วันเกิดของบุคคลสำคัญ วันที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ หรือวันสำคัญทางศาสนา คอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติของบุคคล เหตุการณ์ของวันนั้น ๆ จะถูกนำมาใช้ได้อีก หรือ คอนเทนต์ความทรงจำของ Facebook ที่ขึ้นครบรอบเหตุการณ์แต่ละปี ก็นับว่าเป็น คอนเทนต์รูปแบบนี้เช่นกัน

 

  • Fairweathergreen : เป็นคอนเทนต์ที่ทำให้คนอยากเข้ามาอ่านซ้ำ ๆ แต่ไม่ต่อเนื่อง เช่น คอนเทนต์ประเภท แนะนำแห่งปี แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีนั้น ๆ เป็นต้น

 

2. Topical Content

หรือในบางที่เรียกว่า “ Nevergreen Content ” เป็นคอนเทนต์ที่ตามกระแส อิงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ เน้นความสดใหม่ ณ ช่วงเวลานั้น เช่น ข่าวซุบซิบ รีวิวหนังหรือซีรีส์เรื่องใหม่ กระแสสังคมที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น จึงเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้มีผู้สนใจได้ในระยะหนึ่งเท่านั้น เมื่อหมดกระแส ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความสนใจ ในคอนเทนต์ประเภทนี้ลดลงเรื่อย ๆ

 

รูปแบบของคอนเทนต์ ทั้ง 2 ประเภทนี้ ต่างมี จุดเด่นและจุดด้อย ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้งานด้วย ซึ่งการผลิต Evergreen Content ที่ดี จะต้องสามารถ “ใช้งานได้ตลอดเวลา” จึงจะตอบโจทย์ จุดประสงค์ของ Evergreen Content ที่สุด

 

Evergreen Content มีความเกี่ยวข้องกับ SEO อย่างไร

 

รูปแบบของ Evergreen Content ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ " บทความ " ( Article ) ที่ลงอยู่ภายในเว็บไซต์ ซึ่งการค้นหาภายในเว็บไซต์ จะต้องผ่าน Search Engine ดังนั้น Evergreen Content จึงมีความเกี่ยวข้องกับ SEO นั่นเอง แตกต่างจาก Topical Content ที่ส่วนใหญ่ จะเป็นคอนเทนต์ ที่เน้นความสดใหม่ และความเป็นกระแส จึงใช้ โซเชียลมีเดีย ( Social Media ) ในการลงคอนเทนต์เหล่านั้น มากกว่าการลงภายในเว็บไซต์

 

Evergreen Content เป็นคอนเทนต์ที่เน้นการให้ความรู้เป็นหลัก Evergreen Content จึงเป็นคอนเทนต์ที่สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา หมายความว่า หากคุณทำการค้นหาผ่าน Search Engine เมื่อไหร่ ก็จะสามารถเจอคอนเทนต์นั้น ๆ ได้ตลอดเวลา เช่น หากคุณเกิดอาการเจ็บป่วย และสงสัยว่าเป็นโรค เมื่อทำการค้นหาผ่าน Search Engine ก็จะเจอหน้าแสดงผลลัพธ์ของบทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เนื่องจาก เป็นความรู้ที่ตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

 

โดยคุณสมบัติของ Evergreen Content ที่จะทำให้สามารถใช้ได้อยู่ตลอดเวลา Content ต้องมีความครบถ้วน และลงละเอียดของเนื้อหาที่ทำอย่างมาก ผู้ที่เขียนคอนเทนต์ประเภทนี้ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากในการรวบรวมข้อมูล เพื่อมาทำคอนเทนต์ให้มีความสมบูรณ์แบบที่สุด

 

นอกจากนี้ คอนเทนต์เหล่านี้ จะต้องมีการใช้ SEO อีกด้วย โดยต้องมีการเลือกใช้ คีย์เวิร์ด (Keyword) ให้ครอบคลุม กับสิ่งที่คนค้นหาเยอะ และมีคียเวิร์ดนั้น ๆ อยู่ภายใน หัวข้อ (Title) , ส่วนเกริ่นนำ (Description) และ เนื้อหาของบทความ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ติดอันดับบนหน้าแสดงการค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

8 ทักษะ SEO ที่เพิ่มมูลค่าให้กับ ธุรกิจ ของคุณ

เทียบข้อดีและข้อเสียของ SEO และ Google Ads

Created : 27-07-2021

บทความที่น่าสนใจ

How to Start! ปรับเว็บไซต์ให้ Personalization แบบเรียบง่าย

รู้จักปัจจัยในการทำ SEO


phone line