กลยุทธ์ การทำ CRO ของ การตลาดดิจิทัล

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ กลยุทธ์ การทำ CRO ของ การตลาดดิจิทัล

บทความ www.seolnwza.comทุกวันนี้ การวางแผนในด้าน กลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล ( Digital Marketing ) มีการตั้งเป้าหมายสำคัญ ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะการวัดยอดผู้ชม หรือ ยอดขาย บนโลกออนไลน์ และ การทำ CRO เป็นอีกหนึ่ง Performance ที่คนทำ ธุรกิจ ต้องรู้จัก

 

 บางครั้ง การที่เรามีการตั้งเป้าหมาย ในการวางแผนด้านของ กลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล ( Digital Marketing ) เป็นผลดี ที่สามารถ ทำให้ทราบถึง ความสำเร็จ หรือ ผลตอบรับ ทั้งใน ด้านบวก และ ด้านลบ เมื่อเราสามารถ ทำความเข้าใจ ถึงจุดความบกพร่อง ในส่วนที่ต้องแก้ไข การพัฒนา เพื่อให้ดีกว่าเดิม ย่อมสามารถทำให้ ธุรกิจ ตลาดดิจิทัล ( Digital Marketing ) ของเรา มีการเจริญเติบโต ที่ก้าวไกล มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านั้น เราสามารถตั้งค่า เป้าหมาย ด้วย KPI หรือแปลได้ว่า เครื่องมือ ที่สามารถใช้วัดผล เรื่องของการดำเนินงาน ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแสดงผล เรื่องของการประเมิน ในเชิงข้อมูล ประมาณ เพื่อเป็นการสะท้อน ประสิทธิภาพ ขององค์กร ธุรกิจ เรา

 

 เรื่องเหล่านี้  มักจะเป็นการวัด ความสำเร็จ ที่ได้จาก Conversion Rate หรือสามารถเรียกได้ว่า เป็นการวัด เปอร์เซ็นต์ ( % ) ที่สามารถ เปลี่ยนแปลง ไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งเป้าหมาย ไว้แต่แรก ในการวางแผนต่าง ๆ เพื่อเป็นการนำไปสู่ ผลของการ พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบต่าง ๆ เป็นการช่วยทำให้ เว็บไซต์ ( Website ) ของเรา มีความน่าสนใจ และมีผู้ใช้งาน เข้ามามากขึ้น นั่นถือว่าเป็น ความสำเร็จ ของการวางแผน กลยุทธ์ ด้าน การตลาดดิจิทัล ( Digital Marketing )

 

 

CRO กับสูตร การเพิ่มยอดขาย บนโลก ออนไลน์ มีความสำคัญอย่างไร ?

สำหรับ การตลาดออนไลน์ ( Online Marketing ) แล้ว Conversion Rate นับว่าเป็นอัตราส่วน ที่มีความเกี่ยวข้อง กับ เรื่องของผู้ชม และเนื้อหา ของ เว็บไซต์ ( Website ) ที่ขึ้นอยู่กับ การกระทำ ตาม วัตถุประสงค์ ต่าง ๆ ทั้งเรื่องของ โอกาสในการขาย การกรอกแบบสอบถามต่าง ๆ การลงชื่อเข้าสมัคร และ สูตร CRO ก็เป็นสูตร ที่มีความหมาย มาจาก 2 ตัวษร แรกที่ย่อมาจาก Conversion Rate 2 ตัวษรนี้ สามารถแยก ความหมาย ได้อีก ดังนี้

 

 

CRO ตัวแรก กับ ตัวอักษร C มี ความหมาย ย่อมาจากคำว่า Conversion หมายถึง เรื่องของการ ปรับเปลี่ยน ให้คนมาเข้า เว็บไซต์ ( Website ) จากผู้เยี่ยมชม ปกติ ให้กลายเป็น ผู้ซื้อ หรือ ให้เป็น ผู้ทำ ธุรกรรม ต่าง ๆ ได้ ดังสิ่งที่ทางเรา ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

CRO ตัวที่สอง กับ ตัวอักษร R มี ความหมาย ย่อมาจากคำว่า Rate หมายถึง การประเมินค่า ที่มักจะใช้เป็น Rate วัดความสำเร็จ หรือค่าต่าง ๆ

 

ซึ่งเรื่องของ การวัดผล เปอร์เซ็นต์ ( % ) หากมี Conversion Rate เปอร์เซ็นต์ ที่สูง นั่นแปลว่า เว็บไซต์ ( Website ) ได้มีการตอบสนอง แด่ลูกค้า ที่ดีขึ้น แต่หาก Conversion Rate ต่ำ นั่นจึงเป็นช่วง ที่เหมาะสม และ ควรค่าแก่การที่ต้อง Optimization ให้กับ เว็บไซต์ ( Website ) ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และนั่นคือ ตัวอักษร ที่สามของ CRO

 

CRO ตัวที่สาม กับ ตัวอักษร O ย่อมาจาก Optimization มี ความหมาย ถึง การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเราสามารถ รวมได้เป็นคำเต็ม ๆ ของ CRO ได้ว่า Conversion Rate Optimization

 

 

โดย CRO ( Conversion Rate Optimization ) นับว่าเป็น สูตรลับ กับการเพิ่มยอดขาย บนโลก ออนไลน์ โดยเป็น ศัพท์ ที่มีความพิเศษ สำคัญ กับการทำ ตลาดอีคอมเมิร์ช ( E-commerce ) ที่เหล่านัก การตลาดดิจิทัล ( Digital Marketing ) ต้องเข้ามาร่วมทำงาน พัฒนา ตัวของ เว็บไซต์ ( Website ) ให้สามารถ Performance ระบบของ การทำงาน หน้าบ้าน ให้เกิดแรงดึงดูด และความน่าใจ เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถ ทำให้ผู้เข้าชม อยู่กับเรา ได้นานเท่าที่นานได้ มากที่สุด จนนำไปสู่การเปลี่ยน สถานะ จาก ผู้เข้าชมปกติ ให้กลายมาเป็น ลูกค้า ของเรา

 

นับว่า CRO ( Conversion Rate Optimization ) เป็นสูตร ที่มีความสำคัญ สามารถช่วยให้เรา ทำการวิเคราะห์ เรื่องของ สินค้า ราคา รวมไปถึง คู่แข่ง ด้าน การตลาด ( Marketing ) ให้กับเราได้ สิ่งหนึ่งสำคัญที่สุด กับเรื่องของการเพิ่ม Conversion Rate คือการที่ต้องมี การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ การเยี่ยมชม เว็บไซต์ ( Website ) เรา อยู่เสมอบ่อย ๆ ซึ่งนั่นเป็นพื้นฐานสำคัญ อย่างหนึ่ง ของการเพิ่ม ยอดผู้เข้าชม เพื่อนำไปสู่การเป็น ลูกค้า ให้เป็นการช่วยเพิ่ม Conversion Rate ปรับปรุง Opt - in ที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

 

องค์ประกอบพื้นฐาน สำหรับการพัฒนา ด้วย CRO ( Conversion Rate Optimization )

- มีความใส่ใจ ในเรื่อง ความเร็ว ของการ โหลดหน้า เว็บเพจ เพราะบางครั้ง ความเร็ว ในการโหลด เว็บไซต์ ( Website ) มักสามารถ กำหนดได้ตาม การอยู่ต่อ ของยอด ผู้เข้าชม เพราะถ้าหาก โหลดนาน ก็อาจเกิดการปิด หน้าเว็บ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

 

- เรื่องของ การแสดงผล ที่สามารถเข้าถึงได้ในทุก ๆ Device และ Browser ก็เพื่อการใช้งาน ที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สุด

 

- หมั่นเช็คลิงค์ และ ควรตรวจสอบ การใช้งาน ให้สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการดูแล แก้ไข ลิงค์เสีย ให้น้อยที่สุด

 

- บางครั้งที่หน้าเพจ Custom 404 อาจเป็นการ อัพเดทที่สบายมาก หากจะเพิ่ม Conversion Rate ให้เข้ากับเพจ ที่อาจมีการหลงลืมไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการ Back Up ที่ดี เพราะหากคุณมี ลิงค์เสีย หรือหาไม่เจอ ควรลองใช้ LeadPages เพื่อสร้างหน้า เพจ Custom 404 นี่จะเป็นหลักการทำ ที่สบายและไวที่สุด

 

- ทางที่ดีที่สุด กับหลักการออกแบบ เว็บไซต์ ( Website ) เราต้องมีความทันสมัย ทันโลก เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ ตามกระแสนิยม อยู่เสมอ เพื่อความรู้สึก ที่สามารถ ส่งผลไปยัง ผู้เข้าชม ได้ถึงความตั้งใจ และการใส่ใจ แต่ทั้งนี้ ก็ควรพึงระวัง ในส่วนของกลุ่ม เป้าหมาย ที่ต้องการ ด้วย

 

- และสิ่งสำคัญ ที่เราควรต้องมีติดใน เว็บไซต์ ( Website ) นั่นก็คือ ปุ่ม CTA กับชื่อเต็มว่า Call to Action หรือปุ่ม กระตุ้นความรู้สึก ที่ต้องมีความชัดแจ้ง ชัดเจน, โดดเด่น, เข้าถึงง่าย, เข้าใจง่าย และ น่าสนใจ เพราะปุ่ม ๆ นี้ จะเป็นปุ่ม ที่สามารถช่วยตัดสิน เปลี่ยนจาก ผู้เข้าชม ให้กลายมาเป็น ลูกค้า ได้ เพียงปุ่มนี้ ง่าย ๆ เพียงปุ่มเดียว

 

 

การทำ CRO ( Conversion Rate Optimization ) เป็นข้อดี ที่สามารถช่วยให้ ธุรกิจ ของคุณ มีการพัฒนา และเติบโตได้มากยิ่งขึ้น ดังเช่น การมีลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือยังกลุ่มเป้าหมาย อื่น ๆ เพิ่มเติม ฉะนั้นแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าของ เว็บไซต์ ( Website ) หรือเจ้าของ ธุรกิจ อย่างคุณแล้วว่า จะหาทางให้ CRO ( Conversion Rate Optimization ) ช่วยเพิ่มยอดขาย โดยมีเป้าหมายทาง ธุรกิจ ต่อไปได้อย่างไร และเมื่อไหร่ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ทำไม Google ถึงเลือกใช้ เทคโนโลยี AI สำหรับ SEO

เปิดตัว Windows 11 การเปลี่ยนแปลง ครั้งใหม่ แบบ All New

Created : 05-07-2021

บทความที่น่าสนใจ

เชื่อหรือไม่? การทำ SEO คล้ายกับการสังสรรค์ของวัยรุ่น?

กลยุทธ์ที่ใช้ทำ Digital Marketing


phone line