CRO กับสูตร(ไม่ลับ) การเพิ่มยอดขายบนโลก ออนไลน์

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ CRO กับสูตร(ไม่ลับ) การเพิ่มยอดขายบนโลก ออนไลน์

บทความ www.seolnwza.comทุกวันนี้ การวางแผนในด้าน กลยุทธ์ การตลาด ดิจิทัล มีการตั้งเป้าหมายสำคัญ ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะการวัดยอดผู้ชม หรือยอดขายบนโลก ออนไลน์ และการทำ CRO เป็นอีกหนึ่ง Performance ที่คนทำ ธุรกิจ ต้องรู้จัก

 

     บางครั้ง การที่เรามีการตั้งเป้าหมาย ในการวางแผนด้านของ กลยุทธ์ การตลาด ดิจิทัล เป็นผลดีที่สามารถทำให้ทราบถึง ความสำเร็จ หรือ ผลตอบรับ ทั้งใน ด้านบวก และ ด้านลบ เมื่อเราสามารถทำความเข้าใจ ถึงจุดความบกพร่อง ในส่วนที่ต้องแก้ไข การพัฒนา เพื่อให้ดีกว่าเดิม ย่อมสามารถทำให้ ธุรกิจ ตลาด ดิจิทัล ของเรา มีการเจริญเติบโต ที่ก้าวไกล มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านั้น เราสามารถตั้งค่า เป้าหมาย ด้วย KPI หรือแปลได้ว่า เครื่องมือที่สามารถใช้วัดผล เรื่องของการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ รวมถึงการแสดงผล เรื่องของการประเมิน ในเชิงข้อมูล ประมาณ เพื่อเป็นการสะท้อน ประสิทธิภาพ ขององค์กร ธุรกิจ เรา

 

     เรื่องเหล่านี้  มักจะเป็นการวัด ความสำเร็จ ที่ได้จาก Conversion Rate หรือสามารถเรียกได้ว่า เป็นการวัด เปอร์เซ็นต์  ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรก ในการวางแผนต่างๆ เพื่อเป็นการนำไปสู่ ผลของการ พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยทำให้ เว็บไซต์ ของเรา มีความน่าสนใจ และมีผู้ใช้งาน เข้ามามากขึ้น นั่นถือว่าเป็น ความสำเร็จ ของการวางแผน กลยุทธ์ ด้านการตลาด ดิจิทัล

 

CRO กับสูตร(ไม่ลับ) การเพิ่มยอดขายบนโลก ออนไลน์ มีความสำคัญอย่างไร?

     สำหรับ การตลาด ออนไลน์ แล้ว Conversion Rate นับว่าเป็นอัตราส่วน ที่มีความเกี่ยวข้อง กับ เรื่องของผู้ชม และเนื้อหา ของ เว็บไซต์ ที่ขึ้นอยู่กับ การกระทำ ตาม วัตถุประสงค์ ต่างๆ ทั้งเรื่องของ โอกาสในการขาย, การกรอกแบบสอบถามต่างๆ , การลงชื่อเข้าสมัคร และสูตร CRO ก็เป็นสูตรที่มีความหมายมาจาก 2 ตัวษร แรกที่ย่อมาจาก Conversion Rate 2 ตัวษรนี้ สามารถแยก ความหมาย ได้อีก ดังนี้

 

     CRO ตัวแรก กับ ตัวอักษร C มี ความหมาย ย่อมาจากคำว่า Conversion หมายถึง เรื่องของการปรับเปลี่ยนให้คนมาเข้า เว็บ จากผู้เยี่ยมชม ปกติ ให้กลายเป็น ผู้ซื้อ หรือให้เป็น ผู้ทำ ธุรกรรม ต่างๆ ได้ ดังสิ่งที่ทางเรา ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

     CRO ตัวที่สอง กับ ตัวอักษร R มี ความหมาย ย่อมาจากคำว่า Rate หมายถึง การประเมินค่า ที่มักจะใช้เป็น Rate วัดความสำเร็จ หรือค่าต่างๆ

 

     ซึ่งเรื่องของการวัดผล เปอร์เซ็นต์ หากมี Conversion Rate เปอร์เซ็นต์ ที่สูง นั่นแปลว่า เว็บไซต์ ได้มีการตอบสนอง แด่ลูกค้า ที่ดีขึ้น แต่หาก Conversion Rate ต่ำ นั่นจึงเป็นช่วงที่เหมาะสม และควรค่าแก่การที่ต้อง Optimization ให้กับ เว็บไซต์ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และนั่นคือ ตัวอักษร ที่สามของ CRO

 

     CRO ตัวที่สาม กับ ตัวอักษร O ย่อมาจาก Optimization มี ความหมาย ถึง การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเราสามารถรวมได้เป็นคำเต็มๆ ของ CRO ได้ว่า Conversion Rate Optimization

 

     โดย CRO หรือ Conversion Rate Optimization นับว่าเป็น สูตรลับ กับการเพิ่มยอดขายบนโลก ออนไลน์ โดยเป็น ศัพท์ ที่มีความพิเศษ สำคัญ กับการทำ ตลาด อีคอมเมิร์ช ( E-commerce ) ที่เหล่านัก การตลาด แห่ง ดิจิทัล ต้องเข้ามาร่วมทำงาน พัฒนา ตัวของ เว็บไซต์ ให้สามารถ Performance ระบบของการทำงาน หน้าบ้าน ให้เกิดแรงดึงดูด และความน่าใจ เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถทำให้ผู้เข้าชม อยู่กับเราได้นานเท่าที่นานได้ มากที่สุด จนนำไปสู่การเปลี่ยน สถานะ จาก ผู้เข้าชมปกติ ให้กลายมาเป็น ลูกค้า ของเรา 

 

     นับว่า CRO เป็นสูตรที่มีความสำคัญ สามารถช่วยให้เรา ทำการวิเคราะห์ เรื่องของ สินค้า, ราคา รวมไปถึง คู่แข่ง ด้านการตลาด ให้กับเราได้ สิ่งหนึ่งสำคัญที่สุด กับเรื่องของการเพิ่ม Conversion Rate คือการที่ต้องมี การวิเคราะห์, ประสิทธิภาพ การเยี่ยมชม เว็บไซต์ เรา อยู่เสมอบ่อยๆ ซึ่งนั่นเป็นพื้นฐานสำคัญ อย่างหนึ่ง ของการเพิ่ม ยอดผู้เข้าชม เพื่อนำไปสู่การเป็น ลูกค้า ให้เป็นการช่วยเพิ่ม Conversion Rate ปรับปรุง Opt-in ที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

องค์ประกอบพื้นฐาน สำหรับการพัฒนา ด้วย CRO

- มีความใส่ใจ ในเรื่อง ความเร็ว ของการ โหลดหน้า เว็บเพจ เพราะบางครั้ง ความเร็ว ในการโหลด เว็บไซต์ มักสามารถกำหนดได้ตาม การอยู่ต่อ ของยอด ผู้เข้าชม เพราะถ้าหาก โหลดนาน ก็อาจเกิดการปิด หน้าเว็บ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

- เรื่องของการแสดงผล ที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกๆ Device และ Browser ก็เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สุด

- หมั่นเช็คลิงค์ และควรตรวจสอบ การใช้งาน ให้สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการดูแล แก้ไข ลิงค์เสีย ให้น้อยที่สุด

- บางครั้งที่หน้าเพจ Custom 404 อาจเป็นการ อัพเดทที่สบายมาก หากจะเพิ่ม Conversion Rate ให้เข้ากับเพจ ที่อาจมีการหลงลืมไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการ Back Up ที่ดี เพราะหากคุณมี ลิงค์เสีย หรือหาไม่เจอ ควรลองใช้ LeadPages เพื่อสร้างหน้า เพจ Custom 404 นี่จะเป็นหลักการทำ ที่สบายและไวที่สุด

- ทางที่ดีที่สุด กับหลักการออกแบบ เว็บไซต์ เราต้องมีความทันสมัย ทันโลก เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ ตามกระแสนิยม อยู่เสมอ เพื่อความรู้สึกที่สามารถส่งผลไปยัง ผู้เข้าชม ได้ถึงความตั้งใจ และการใส่ใจ แต่ทั้งนี้ ก็ควรพึงระวัง ในส่วนของกลุ่ม เป้าหมาย ที่ต้องการ ด้วย

- และสิ่งสำคัญ ที่เราควรต้องมีติดใน เว็บไซต์ นั่นก็คือ ปุ่ม CTA กับชื่อเต็มว่า Call to Action หรือปุ่ม กระตุ้นความรู้สึก ที่ต้องมีความชัดแจ้ง ชัดเจน, โดดเด่น, เข้าถึงง่าย, เข้าใจง่าย และน่าสนใจ เพราะปุ่มๆ นี้ จะเป็นปุ่มที่สามารถช่วยตัดสิน เปลี่ยนจาก ผู้เข้าชม ให้กลายมาเป็น ลูกค้า ได้ เพียงปุ่มนี้ ง่ายๆ เพียงปุ่มเดียว

 

     การทำ CRO หรือ Conversion Rate Optimization เป็นข้อดี ที่สามารถช่วยให้ ธุรกิจ ของคุณ มีการพัฒนา และเติบโตได้มากยิ่งขึ้น ดังเช่น การมีลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือยังกลุ่มเป้าหมาย อื่นๆ เพิ่มเติม ฉะนั้นแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าของ เว็บไซต์ หรือเจ้าของ ธุรกิจ อย่างคุณแล้วว่า จะหาทางให้ CRO ช่วยเพิ่มยอดขาย โดยมีเป้าหมายทาง ธุรกิจ ต่อไปได้อย่างไร และเมื่อไหร่?  

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

- หลักการดันเพจอย่างไร ให้ติดอันดับช่องค้นหา Facebook

- ทำไม Backlinks ถึงสำคัญกับการทำ SEO

Created : 17/09/2020

บทความที่น่าสนใจ

มาทำความรู้จัก Flash Express

ไฟเซอร์ ประกาศ วัคซีน ต้าน โควิด -19 สูงถึง 90% ดัน ตลาดหุ้นสหรัฐ พุ่งขึ้น


phone line chat_facebook