5 กลยุทธ์การทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ B2C

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ 5 กลยุทธ์การทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ B2C

บทความ www.seolnwza.com     การตลาดออนไลน์สำหรับ B2C (Business to Consumer) หรือองค์กรขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจประเภท B2C นี้ ปัจจุบันมีข้อได้เปรียบอย่างมากมาย เนื่องจากเราสามารถใช้สื่อออนไลน์สื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรงผ่าน Social Media ของแบรนด์ เพื่อประกาศ พูดคุย และรับฟังผู้บริโภค เพื่อที่แบรนด์จะได้หาวิธีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

 

กลยุทธ์ที่ 1 เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป็นอย่างดี

     ก่อนที่จะสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มว่าที่ลูกค้าของเรา โดยในขั้นแรกคุณจะต้องทำ Buyer Persona เพื่อให้ทีมงานทราบว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดยเริ่มจากการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น เช่น เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย การศึกษา ที่ทำงาน และความชอบ เป็นต้น จากนั้นให้คุณเริ่มต้นที่การตั้งคำถามว่า พวกเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ท่านทำอยู่

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแบรนด์เป็นของตนเอง

     ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องมี Owned Media เป็นของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างการจดจำ และนอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำการตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่ง Social Media ที่แนะนำในการเริ่มต้นทำก็คือ Facebook Fanpage และนอกจากนั้น Facebook ยังสามารถลงโฆษณาได้อย่างแม่นยำ ละเอียด และวัดผลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

กลยุทธ์ที่ 3 ใช้ประโยชน์จาก Content ที่ผู้ชมสร้างขึ้น

     หมดยุคสมัยของการสื่อสารแบบด้านเดียว ดังนั้น สิ่งที่เจ้าของแบรนด์จะต้องทำ ไม่ใช่การเดาสุ่มเหมือนสมัยก่อน แต่สามารถฟังได้จากเสียงของผู้บริโภคได้โดยตรง สามารถค้นหาความต้องการ แล้วค่อยผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองพวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่สาย

 

กลยุทธ์ที่ 4 การตอบสนองต่อความคิดเห็นเชิงลบ Social Crisis

คือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้บนโกลออนไลน์ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทีนท่วงที ซึ่งอาจแบ่งวิกฤตออกเป็นสองรูปแบบ คือ วิกฤตแบบเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที หรือเกิดจากปัญหาเล็กน้อยที่ไม่ได้รับการแก้ไข จนเกิดการลุกลามกลายเป็นวิกฤตในภายหลัง

 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ การสร้าง Owned Media

เป็นของแบรนด์เองนั้น เปรียบเสมือนช่องทางที่เปิดโอกาสให้ทั้งแบรนด์และผู้บริโภคสื่อสารกันได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง ออนไลน์ ที่ทางแบรนด์มี Content ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ชม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก stepstraining

Created : 21/11/2019

บทความที่น่าสนใจ

เคล็ดลับทำ SEO

BERT เกี่ยวข้องกับ SEO อย่างไร?


phone line chat_facebook