Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Outbound MarketingOutbound Marketing คืออะไร?

 

     Outbound Marketing คือการตลาดแบบผลักออกโดยการใช้สื่อ เพื่อกระจายสื่อไปยังจำนวนคนกลุ่มมาก โดยสื่อที่ใช้มักเป็นการขัดจังหวะในสิ่งที่คนรับสารกำลังทำอะไรบางอย่าง แม้แต่การใช้สื่อแบบออฟไลน์อย่าง สื่อโฆษณาบนทีวี, โฆษณาบนวิทยุ, หรือการขายผ่านทางโทรศัพท์, การส่ง SMS ส่งเสริมการขาย, โฆษณาบนป้ายบิลบอร์ด ฯลฯ

 

 

     การทำ Outbound Marketing จากการใช้ Digital Marketing อาจเป็นคลิปวิดีโอที่ขึ้นมาแรกๆ บน YouTube ทั้ง In-Stream Video Ads หรือแบนเนอร์โฆษณา Display Ads ซึ่งการโฆษณาเหล่านี้นับเป็นแบบ Outbound Marketing ที่นิยมทำกันมาก

 

 

     การทำ Outbound Marketing จะทำตลาดเพื่อให้ลูกค้ารู้จักคุณทันที โดยผลักดันเนื้อหาของสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆที่ต้องการให้ลูกค้าเห็น โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเข้ามาเห็นเนื้อหาที่คุณเขียน จึงเปรียบเสมือนเป็นการตลาดในรูปแบบผลัก ซึ่งเป็นการใช้สื่อ เพื่อโฆษณากระจายไปยังคนที่เป็นลูกค้า โดยสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป็นความต้องการของแบรนด์ ที่เป็นการสื่อสารทางเดียว

 

 

     การทำ Outbound Marketing ด้วย Display Ads หรือ In-Stream Video ฯลฯ เพื่อส่งสารออกไปให้คนได้เห็นจำนวนมากจากเครื่องมืออย่าง Facebook Ad, Google Adword, โฆษณาตามทีวี, โฆษณาในยูทูปว์, ป้ายโฆษณา, SMS, ฯลฯ โดยโฆษณาเหล่านี้อาจจะขึ้นมาขัดจังหวะระหว่างที่คุณกำลังดูวีดีโอผ่าน Youtubeโดยไม่สนใจว่าคุณอยากจะรับรู้โฆษณาเหล่านั้นหรือไม่ หรือมี SMS โฆษณาส่งมาที่โทรศัพท์มือถือ  

  

 

ข้อควรรู้ในการทำการตลาดแบบ Outbound Marketing

- การตลาดแบบ Outbound Marketing มีการใช้เครื่องมือในการทำหลายหลาย และเสียค่าใช้จ่ายมาก และอาจมากขึ้นหากต้องการโปรโมทเป็นเวลานาน แต่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงและรู้จักสินค้าและบริการได้รวดเร็ว และเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ  

 

- Outbound Marketing เป็นการตลาดในยุคเก่าแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้อยู่ โดยใช้สื่อหรือโฆษณาต่างๆในการกระจายข่าวสารให้ผู้คนได้รับรู้ อย่างการใช้สื่อโฆษณาบนทีวี โฆษณาบนวิทยุ หรือการแจกใบปลิว โฆษณาบนป้ายบิลบอร์ด ฯลฯ

 

- แต่หากเป็นสื่อดิจิทัล การทำ Outbound Marketing จะอยู่ในรูปแบบของ In-Stream Video Ads ในเว็บไซต์ YouTube หรือ แบนเนอร์โฆษณา Display Adsในเว็บไซต์ต่างๆ

 

- การทำการตลาด Outbound Marketing จะทำให้ผู้คนสามารถรู้จักแบรนด์ได้ในเวลาสั้นๆ และมีขั้นตอนไม่เยอะ ทำให้เหมาะในการใช้โปรโมทสินค้า

 

- การตลาดแบบ Outbound Marketing เป็นการผลักหรือส่งออกข้อมูลไปหาลูกค้า เป็นการทำการตลาดที่เห็นผลเร็ว โดยเจ้าของธุรกิจควรดูถึงความเหมาะสม ในการทำการตลาด Outbound Marketing ที่จะมีการโปรโมทในลักษณะที่เป็นความต้องการของแบรนด์ หากเลือกใช้ได้ถูกต้องก็จะทำให้การตลาดในธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

สรุปการทำการตลาดแบบ Outbound Marketing

     การทำตลาดแบบ Outbound Marketing เป็นการตลาดโดยเน้นการโปรโมทเพื่อให้เข้าถึงคนจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์หรือสินค้าได้ในทันที โดยไม่ต้องเสียเวลามาทำเนื้อหาหรือทำคีย์เวิร์ด ซึ่งจะทำให้คนจำนวนมากเข้าถึงได้ แต่การทำตลาดแบบนี้อาจเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพื่อโฆษณาไปตามสื่อต่างๆ นั่นเอง

Created BY : SEOlnwza

line line