Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Meta DescriptionMeta Description คืออะไร?

 

     แม้ความสำคัญของ Meta Description ที่มีต่อการทำ SEO อาจไม่มากเท่ากับการใส่คีย์เวิร์ดลงในคอนเทนต์ แต่เมื่อใส่คีย์เวิร์ดลงในคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บหรือบทความถูกค้นพบได้ง่ายขึ้น และทำให้ผู้ที่กำลังค้นหาสามารถเข้าใจว่า เนื้อหาภายในเว็บเกี่ยวข้องกับอะไร และยังส่งผลให้การเพิ่มโอกาสที่จะมีผู้กดเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น

  

 

     Meta Description เป็น Meta Tag ที่มีไว้สำหรับใช้สรุปรายละเอียดหรือคำอธิบายเนื้อหาให้สั้น ชัดเจนในหน้านั้นๆ เพื่อให้ผู้ค้นหาทราบว่าเว็บนี้พูดเกี่ยวข้องกับอะไร โดยข้อความที่อยู่ใน Meta Description อาจไม่ได้แสดงในเว็บ แต่จะแสดงที่หน้า SERP ของกูเกิลถัดจาก Title Tag ซึ่งจะมีอยู่ 2 บรรทัด สามารถตรวจสอบข้อความนี้ได้จากโค้ด

 

 

     Meta Description ยังใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าชมเว็บแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นตัวช่วยสำหรับการเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าชมเว็บที่ดี มีตัวคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อจะถูกแสดงทันทีหลังจากมีการค้นหาบนกูเกิล ที่จะแสดงต่อจาก Title Tag ลงมา หากคีย์เวิร์ดที่ผู้ค้นหาใช้ในการค้นหาตรงกับข้อความที่อยู่ใน Meta Description ก็จะแสดงเป็นสีแดง

  

 

การใส่ข้อความใน Meta Description ให้ได้ผล   

 

เลือก Keyword ลงในคำอธิบาย

     การใส่คีย์เวิร์ดลงในคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ สามารถทำได้จากการใช้โปรแกรมค้นหาคีย์เวิร์ด อย่าง Google Keyword Planner หรือ Google Trend จะช่วยในเรื่องของการวัดค่านิยมของการค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนการทำ SEO ให้ดีที่สุด ยังสามารถนำคีย์เวิร์ดที่ต้องการมาเปรียบเทียบกันว่า คีย์เวิร์ดไหนที่มีจำนวนการค้นหามากกว่ากัน แต่ต้องเลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บ

 

 

ใส่ Keyword ใน Meta Description

     Meta Description มีผลต่อการจัดอันดับบ้าง โดยจะเน้นไปที่การอธิบายผู้ค้นหาให้เข้าใจมากกว่า ทำให้ต้องใส่คีย์เวิร์ดลงใน Meta Description เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อ และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ/น่าสนใจ รวมทั้งจูงใจให้ผู้ค้นหา Click ที่เว็บของธุรกิจนั้นๆ แต่ก็ไม่ควรใส่คีย์เวิร์ดมากจนอ่านไม่เข้าใจ ควรใช้ข้อความที่น่าสนใจ และจูงใจผู้ค้นหามากที่สุด 

 

     การทำ Meta Description เป็นส่วนอธิบายรายละเอียดเสริมของ Title Tag พยายามอย่าใส่คีย์เวิร์ดมากไปเพราะจะทำให้เนื้อหาไม่น่าสนใจ อ่านแล้วไม่เป็นธรรมชาติ อาจจะใส่คีย์เวิร์ดช่วงต้น หรือกลางของ Meta Description เพราะกูเกิลจะให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่ต้นๆ มากกว่า

 

 

ไม่ควรใส่ข้อความใน Meta Description ยาวเกินไป

     ข้อความที่อยู่ใน Meta Description ไม่ควรเกินประมาณ 160 ตัวอักษร เพราะหากยาวเกินไปจะตกขอบ หรือหากใส่คีย์เวิร์ดไว้ด้านหลังของข้อความอาจทำให้คีย์เวิร์ดอาจจะตกขอบไปด้วย และห้ามใส่ข้อความใน Meta Description ซ้ำกับหน้าอื่นในเว็บของตัวเอง โดยจะต้องใส่ให้แตกต่างกันทุกหน้าในหนึ่งเว็บ  

 

การใส่ Meta Description นอกจากจะเป็นการอธิบายรายละเอียดแล้วยังเป็นการอธิบายภาพรวมของเว็บไซต์ที่แสดงต่อผู้ค้นหาอีกด้วย และยังช่วยให้ Robot ของ Search Engine เก็บข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประมวลผลในการจัดอันดับของเว็บไซต์ได้ด้วย

 

 

 สรุปการมี Meta Description

     การใส่ Meta Description นอกจากเป็นการสรุปหรืออธิบายรายละเอียดแล้ว ยังช่วยอธิบายภาพรวมของเว็บ ที่เจ้าของเว็บจะต้องคำนึงว่าจะใส่ข้อความลงใน Meta Description อย่างไรให้เกี่ยวข้องกับ Title Tag มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ค้นหาเกิดความรู้สึกน่าสนใจอ่านแล้วดูเป็นธรรมชาติและไม่บิดเบือนความเป็นจริง โดยจะช่วยให้กูเกิลนำเว็บไปจัดอันดับอย่างถูกต้องตามกลุ่มของ Keyword ที่สอดคล้องกับ Title Tag

Created BY : SEOlnwza

line line