Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Marketing AutomationMarketing Automation คืออะไร?

 

     การทำตลาดในยุคนี้ผู้ประกอบการต่างก็คาดหวังอยากจะให้ระบบเครื่องมือช่วยทำงานแทนคน โดยสามารถป้อนคำสั่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องมือจัดการเอง ซึ่งจะสามารถช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากคนหรือการลืมได้ ซึ่งการทำการตลาดแบบนี้เป็นการเข้าสู่การทำ Marketing Automation หรือที่เรียกว่าการตลาดอัตโนมัติ

 

 

     Marketing Automation คือ การตลาดแบบอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถจัดการและส่งคอนเทนต์ไปให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ หรือในช่องทางที่ใช่โดยอัตโนมัติ แบบเฉพาะรายบุคคล ซึ่งถือเป็นเทคนิคทำการตลาดที่เห็นผลชัดเจน ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดและการขายอีกวิธี โดยการทำ Marketing Automation เกิดจากระบบที่ถูกป้อนไว้ล่วงหน้าและ Algorithm ในการเรียนรู้คนใช้เว็บในแต่ละคน

  

 

     Marketing Automation เริ่มต้นจากเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า จากนั้นจะสื่อสารกลับไปให้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มและตรงเวลา หากลูกค้ามาสมัครรับข่าวสาร ก็สามารถส่งเมล์ขอบคุณและให้สิทธิพิเศษ หรือส่งเมล์เตือนลูกค้าและให้สิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าเพื่อสินค้าในตะกร้าออนไลน์ แต่ไม่ยอมทำการกดสั่งซื้อสักที

   

 

เหตุผลในการใช้ Marketing Automation

 

ประหยัดเวลา : การทำ Marketing Automation สามารถตั้งเวลาในการทำแคมเปญการตลาดหลายๆ แคมเปญไว้ล่วงหน้าโดยสามารถปล่อย Campaign ไปตามการตั้งค่าต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งนักการตลาดสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าที่จะต้องมาดูแลหรือทำงานใน Campaign เหล่านี้

 

 

ประสิทธิภาพ : การทำ Marketing Automation สามารถสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จากสมัยก่อนที่จะต้องรอผลหรือทำการคุยระหว่างทีม เพราะการทำ Marketing Automation จะมีระบบที่จัดการความต้องการของคุณได้ทันที ทำให้ขั้นตอนการทำงาน, เวลา และแรงงานลดลงอีกทั้งยังประหยัดรายจ่ายเพิ่มขึ้น

 

 

ทำ CRM ในตัว : การทำ Marketing Automation สามารถดูแลลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าในอนาคตไม่ให้หลุดหายไปไหน แม้จะไม่สามารถขายได้ในช่วงการปฏิสัมพันธ์แรกๆ แต่ก็ยังมีโอกาสอย่างมากที่จะกลายเป็นลูกค้าต่อไปในอนาคตได้

 

 

เก็บข้อมูลได้ : การทำ Marketing Automation สามารถเก็บข้อมูลและทำให้รู้ถึง Touchpoint ต่าง ๆ ของลูกค้า ทำให้สามารถมีข้อมูลมาสร้างข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด และปรับปรุงข้อมูลทางการตลาดในการทำแคมเปญ รวมทั้งการสื่อสารทางการตลาดได้ต่อไปอีกด้วย

 

 

บริหารช่องทางสื่อสาร : การทำ Marketing Automation ในยุคใหม่จะมีเครื่องมือทางดิจิทัลมากมาย ที่จะต้องแข่งกับเวลาหรือจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สามารถบริหารจัดการช่องทางสื่อโซเชียล มีเดียต่างๆ ได้ และยังทำการตลาดได้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา ทำให้สามารถติดตามคนที่คุณกำลังสนใจได้ด้วย

 

 

Consistency และ Personalised : การทำ Marketing Automation จะทำให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ชัดเจน และยังสามารถแตกการสื่อสารเพื่อไปนำเสนอสิ่งที่แต่ละคนต้องการได้

 

 

สรุปการทำ Marketing Automation

     Marketing Automation เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติจากการป้อนคำสั่งไว้ ทำให้สามารถวัดผลของการทำงานได้ว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน และสามารถเพิ่มรายได้จากตรงไหนได้บ้าง ซึ่งการทำ Marketing Automation จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้สะดวกสบายขึ้น เพราะสามารถนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ ทำให้ทำการตลาดได้ถูก และช่วยประหยัดเวลาในการไปหาลูกค้าเพื่อโน้มน้าวการขาย

Created BY : SEOlnwza

line line