Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Loyalty CustomerLoyalty Customer คืออะไร?

 

     เพราะการตลาด มีการแข่งขันสูง ทำให้ลูกค้าบางคน อาจเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้น ทำให้หลาย ๆ ร้านต้องวางแผน หาวิธีเพิ่มการรักษาลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงผลกำไร ของกิจการนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของธุรกิจควรรู้จักให้รางวัลแก่ลูกค้า โดยการแผนความภักดีจะทำให้เกิด Loyalty Customer ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจ บวกการสร้าง ความพึงพอใจ ให้กับลูกค้ามากที่สุด

 

 

     Loyalty Customer คือความจงรักภักดี หรือความเชื่อมั่นที่เหล่าลูกค้า มีต่อแบรนด์สินค้า โดยลูกค้าจะรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจในแบรนด์นั้นๆ ซึ่งพวกเขาจะรู้สึกว่า แบรนด์สามารถตอบโจทย์ ในสิ่งที่ต้องการ และสามารถทำให้เกิด ความพึงพอใจได้ ส่งผลทำให้ ต้องการซื้อสินค้าซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

 

 

     การใช้วิธีเพื่อมัดใจลูกค้าเพื่อสร้าง Loyalty Customer คือความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์สินค้า ถือเป็นความผูกพันที่ลูกค้ามีให้กับแบรนด์ที่ตนไว้วางใจ โดยลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้านั้นๆ จะเชื่อมั่นว่าแบรนด์นั้นจะรู้จักพวกเขาดีที่สุด และรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือทำให้พวกเขาชอบและพึงพอใจ จนเกิดความต้องการซื้อสินค้าซ้ำๆ  

 

 

กลยุทธ์การสร้าง Customer Loyalty เพื่อมัดใจลูกค้า

 

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า : ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อแบรนด์สินค้าว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับตนเองและผู้ซื้อคนอื่นๆ ได้ การสร้าง Loyalty Customer เพื่อทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามีต่อแบรนด์มากขึ้น เพราะการเพิ่มอะไรแปลกใหม่ๆ ให้กับชีวิตจะเป็นตัวมัดใจลูกค้าให้อยู่กับคุณนานขึ้น

 

 

สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ : การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง Loyalty Customer เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น โดยจะต้องอาศัยความจริงใจ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และการรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า หากทำได้ก็จะสามารถมัดใจลูกค้าได้ดี

 

สร้างความผูกพัน : ความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์สินค้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินอย่างหนึ่งของแบรนด์สินค้าเลยก็ว่าได้  โดยความรู้สึกเชื่อมโยงและการผูกพันกับแบรนด์ ก็คือการที่ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์นั่นเอง

 

 

สรุป การสร้าง Loyalty Customer

     การสร้าง Loyalty Customer หรือความภักดีของลูกค้า จะต้องเริ่มจากการวางแผน เพื่อสร้างความภักดีซึ่งจะช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่ดีได้ และยังจะต้องปรับปรุงระดับความพึงพอใจของลูกค้า เพราะเมื่อลูกค้ามีความภักดีต่อสินค้าเพิ่มมากขึ้น จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดของคุณด้วยการเพิ่มความภักดี ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไร และขยายเวลาในการทำธุรกิจ

 

 

     ลูกค้าจะกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุด เพราะพวกเขาจะทำการแนะนำให้คนอื่นๆ หันมาซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้

Created BY : SEOlnwza