Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Long Tail KeywordLong Tail Keyword คืออะไร?

 

     สิ่งที่สำคัญในการทำ SEO คือ Keyword แต่สมัยนี้แค่ Keyword อย่างเดียวคงไม่พอ เพราะมีหลายคนหันมาใช้ Long Tail Keyword หรือวลีคำหลักที่มีความยาวในการทำคอนเทนต์กันมากขึ้น ซึ่งการใช้ Long Tail Keyword จะต้องรู้จัก Target ของตัวเองให้ดี รวมทั้งการเลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม และเป็นคำที่คาดว่าน่าจะมีคนค้นหามาก แม้จะมีความยาวขึ้นก็ตาม  

 

 

     Long Tail Keyword คือ Keyword ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่เป็นจำนวน 2 คำ ขึ้นไป โดยจะมีปริมาณการค้นหาต่ำกว่า Keyword แบบสั้นหรือ Short Tail ส่งผลให้การใช้คีย์เวิร์ดประเภทนี้มีการแข่งขันน้อยกว่า แต่ผู้ใช้ที่ค้นหาสินค้าหรือบริการด้วย Long Tail Keyword จะมีอัตราการซื้อที่สูงกว่า เพราะถือเป็นการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง ที่ส่วนใหญ่จะใช้ค้นหา ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากศึกษาข้อมูลมาแล้ว

 

 

     หากต้องการปรับแต่ง SEO ในช่วงเริ่มต้น แนะนำให้เลือกใช้ Long Tail Keyword  มากกว่าแบบคำหลักคำเดี่ยว เพราะแม้แบบคีย์เวิร์ดสั้นจะมีจำนวนการค้นหาสูง แต่ก็มีอัตราการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ซึ่งช่วงแรกหากมีการปรับปรุงหรือปรับแต่งเอสอีโอ ลองเลือกใช้ Long Tail Keyword เพราะมีสภาวะการแข่งขันที่น้อยกว่าทำให้ส่งผลมีโอกาสค้นเจอง่ายกว่า

 

 

วิธีหา Long Tail Keyword

 

- หาโดยใช้ Google Suggestion : คุณสามารถหา Long Tail Keyword ได้โดยการพิมพ์คำหลักที่ต้องการลงไปในช่องค้นหาของ Google แล้วดูคำแนะนำที่ได้จากช่องค้นหา

 

- การใช้ Tools อื่นๆ ในการหาคำหลัก : มีเครื่องมือออนไลน์ให้เลือกใช้หา Long Tail Keyword หลายตัว ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ไม่ว่าจะเป็น http://www.keyword.io หรือ Google webmaster tool  

 

 

ข้อควรทราบเมื่อใช้ Long Tail Keyword

 

- มีผลต่อการดึงดูดผู้ใช้งาน : Long Tail Keyword เป็น Keywordที่ประกอบด้วยคำหมายๆคำมารวมกันซึ่งอาจหมายถึง กลุ่มคำ วลีหรือประโยคที่สั้นๆ มีความหมาย สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน ได้มีการกล่าวไว้ว่าโดยทั่วไปแล้ว 80% ของคำหลัก (คำค้นหา) ที่จะถูกค้นหานั้นเป็นคำหลักเลยที่เดียวนั้นหมายความว่าLong Tail Keyword จะมีผลต่อการดึงคนเข้ามาดูที่เว็บไซต์ได้เพิ่มมากขึ้น

 

- ทำให้ยอดขายเพิ่ม : ตลาดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Amazon เคยประสบผลสำเร็จจากการใช้ Long Tail Keyword มาแล้ว ซึ่งหากคุณอยู่ต่างประเทศเมื่อจะเลือกซื้อของแล้วค้นหาในกูเกิล จะทำให้เห็นเว็บ Amazon ในอันดับต้นๆ ของการค้นหาซึ่ง Long Tail Keyword มีความเจาะจงมากทำให้ Search Volume น้อยตามไปด้วย

 

     หากเทียบกับคำหลักหรือคำหลักที่มีความหมายกว้างๆ แต่มีผู้เข้าชมเยอะแต่จะทำให้อัตรา conversionจะลดลง

 

 

สรุปการทำ Long Tail Keyword

     Long Tail Keyword จะเน้นไปที่ Key ที่เป็นคำยาวๆ 3-4 คำขึ้นไปต่อกัน ซึ่งจะมี Traffic ที่น้อยลง แต่จะทำอันดับได้ง่ายขึ้น ซึ่งการทำ SEO ด้วย Long Tail Keyword ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพระแนวโน้มการค้นหาของคนในอนาคตจะใช้คำค้นหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆ

 

     การใช้ Long Tail Keyword แบบยาวนั้น อาจทำให้มี Traffic ที่น้อยกว่าคีย์เวิร์ดแบบสั้นๆ แต่การแข่งขันที่ลดลงจะทำให้สามารถทำ Long Tail Keyword ได้มากขึ้น เพื่อชดเชย traffic ที่น้อยกว่า อีกทั้งยังทำให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงความต้องมากขึ้น

Created BY : SEOlnwza

line line