Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - LinkLink คืออะไร?

 

     Link หรือ Hyperlink ที่เป็นสตริงของโปรโตคอล เป็นการถ่ายโอนข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต โดยมีลิงก์รูปแบบหลักสองแบบ ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ภายในที่ชี้ไปบนหน้าบนเว็บเดียวกันและลิงก์ภายนอกที่ชี้ไปยังหน้าเว็บในเว็บไซต์อื่นๆ

 

 

     การเชื่อมโยงของข้อมูลหรือ Link จากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังฐานข้อมูลหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เว็บต่างๆ สื่อออนไลน์ต่างๆ ได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลก ซึ่งการ Links คือการที่ต้องการเปิดเว็บเพจไปยังจุดหมายอื่นในเว็บเดียวกัน หรือเปิดข้อมูลไปยังเว็บอื่น โดยมีการเขียนคำสั่ง กำหนดเส้นทางที่ต้องการจะไป เพียงแค่คลิกเม้าส์.. ! ที่จุดนั้นเพื่อเข้าไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้

 

 

     Link คือ การที่ผู้ใช้งานต้องการเปิดเว็บไปยังจุดหมายอื่นในเว็บเดียวกัน โดยหัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิกไปยังเว็บหรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ โดยใช้เมาส์เลื่อนไป แล้วคลิกไปยัง Link ส่วนใหญ่ขีดเส้นใต้ไว้ แต่หากเลื่อนลูกศรเมาส์ไปอยู่บน Link จะปรากฏเป็นรูปมือที่ยื่นนิ้วชี้ ออกมาบนหัวข้อนั้นๆ เป็นการเชื่อมโยง Link จากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังฐานข้อมูลหนึ่งที่รวดเร็ว

   

 

รูปแบบและวิธีการ Link

 

การ Link เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์

     การ Link ภายใน ไฟล์ .html หรือ .htm เดียวกันมีความสะดวกในการหาข้อมูลสำหรับเว็บที่มีความยาวมากๆ โดยการเขียนคำสั่งนั้นจะต้องใช้คำสั่ง 2 คำสั่งคือข้อความ,หรือ รูปภาพ ในตำแหน่งที่ต้องการไปถึง และวางคำสั่งที่ 2 ลงในตำแหน่งที่ต้องการข้อความหรือภาพที่บ่งบอกถึงจุดหมายปลายทาง

 

 

ข้อดีของการทำ Outbound Link ออกไปเว็บอื่นๆ

- การทำให้เว็บไซต์ขึ้นไปอยู่บนหน้าแรกของกูเกิล คือเป้าหมายหลักของการทำ SEO เพื่อทำให้คนเข้ามาชมเว็บมากขึ้น หรืออยู่ในเว็บนานขึ้น การส่ง Link ออกไปนอกเว็บไซต์ ใช้เพื่อเป็นการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ในบทความ ข้อดีของการทำ Outbound Link จะคือช่วยให้บทความของเรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

- Outbound Links เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส่งผลต่อ Ranking ของเว็บ ซึ่งการส่งลิงก์ออกไปยังนอกจะช่วยให้อันดับเว็บไซต์สูงขึ้น โดย Link ที่ส่งออกไปต้องเป็นประโยชน์ต่อคนอ่าน และมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทความของเว็บ ยิ่งถ้าเป็นเว็บที่มีอันดับสูงๆ อยู่บน Google ก็จะช่วยให้เว็บมีคะแนนอันดับสูงขึ้นตามไปด้วย

 

- หากเว็บคุณส่ง Link ออกไปยังเว็บที่กูเกิลเห็นว่าเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือ กูเกิลจะมองว่าเว็บของคุณก็น่าจะเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือเช่นกัน ประมาณว่า “เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ จะเขียนแนะนำเว็บไซต์ที่มีคุณภาพด้วยกัน”

 

- อาจไม่จำเป็นต้องเขียนเองทุกเรื่อง เพราะหากมีแหล่งภายนอกที่นำเสนอได้ดี ก็สามารถใส่ Link แนะนำเอาไว้ หากคนอ่านสนใจศึกษาต่อก็จะติดตาม หากไม่สนใจก็สามารถอ่านบทความในเว็บของคุณต่อได้

 

 

สรุปการมี Link

     Link เป็นการเชื่อมต่อที่เลือกได้จากคำ, รูปภาพ หรือข้อความไปยังจุดอื่นๆ ในสื่อมัลติมิเดีย อย่าง World Wide Web  รวมถึงเสียง และภาพวิดีโอแบบเคลื่อนไหว โดยรูปแบบพื้นฐานของ Link เป็นการเน้นที่คำ หรือรูปภาพ ซึ่งสามารถเลือกโดยผู้ใช้ การใช้ Link จะได้ผลทันทีหลังจากการส่งและดูไฟล์อื่นๆ  

 

     ประเภทของลิงค์มีสองแบบคือ ภายใน (Internal Link) เป็นการเชื่อมโยงเอกสารในเว็บเดียวกัน แต่ไม่ได้เชื่อมโยงข้ามเว็บไซด์อื่น และลิงค์ภายนอก (External Link) เป็นการเชื่อมโยงเอกสารข้ามเว็บต่างๆ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UTL)  

Created BY : SEOlnwza

line line