Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Landing PageLanding Page คืออะไร ?

สิ่งที่เจ้าของเว็บ ร้านขายสินค้า ออนไลน์ ต้องการคือ อยากให้คนเข้าเว็บเยอะ ๆ เพื่อจะได้ขายสินค้าได้ หรือให้คน สมัครสมาชิก เพิ่มขึ้น เข้ามากรอกข้อมูล เพื่อสมัครรับ ข่าวสาร มากขึ้น แต่จะทำอย่างไร ให้เว็บดูน่าสนใจ และช่วยให้คน ที่เข้าชมเว็บ ทำตามสิ่งที่คุณต้องการ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งตัวช่วยก็คือ Landing Pages ที่เป็นหัวใจหลัก ของ การตลาดออนไลน์ ( Online Marketing )


Landing Page คือ หน้าเว็บปลายทาง ที่ผู้ใช้มักจะ เข้าสู่ระบบ หลังจากคลิกที่ลิงก์ ไม่ว่าจะใช้ใน โฆษณา ( Advertising ) หรือที่ใดก็ตาม โดยหน้า Landing Page บางหน้าได้รับ การออกแบบ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการ สร้างโอกาส ในการขาย หรืออื่น ๆ ตามแบบของ การตลาดออนไลน์ ( Online Marketing )


Landing Page คือ หน้าเว็บที่แสดงขึ้น หลังจากมีการ คลิกเข้ามาจาก Url  ซึ่งหน้า Landing Page จะอยู่ในรูปแบบ หน้าใดก็ได้ ที่สร้างขึ้น เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการ อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าง การสร้างหน้า Landing Page ขึ้นมาเพื่อแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร หรือสร้างเพื่อ การซื้อขาย  

 

Landing Page ยังต้องการบอก ให้ผู้ใช้งาน หรือเข้าชมเว็บ ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ที่ต้องการสื่อสาร และให้ผู้เข้าชมคล้อยตาม ไปในเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งในส่วนของรูปแบบ ที่ต้องการนำเสนอจะขึ้นอยู่กับ กลุ่มเป้าหมาย ว่าคือใคร ? หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมาย คืออะไร ? หรือสื่อสารเรื่องใด ? ควรระบุให้ชัดเจน ซึ่งข้อความหรือเนื้อหา จะต้องออกแบบสวยงาม เพื่อช่วยในการ ให้ความดึงดูด ความสนใจมากขึ้น!

 

ประโยชน์ ของการมี Landing Page บนเว็บของคุณ

สามารถดึงดูด ความสนใจมากขึ้น
การมี Landing Page จะช่วยดึงดูดความสนใจ ของผู้เข้าชมให้มากขึ้น และยังมีส่วนในการ ทำให้เกิด การตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการนั้น ๆ ได้เร็วขึ้น โดยจะทำให้ผู้เข้าชม เข้าถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสาร และจูงใจให้คล้อยตาม ในเนื้อหานั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชม สามารถรับข้อมูล ที่ตรงมากขึ้น เมื่อมีการค้นหา และเข้ามา ยังหน้าเว็บ

 

ทำให้ผู้เข้าชม เข้าใจง่ายขึ้น
ในการนำเสนอ การใช้งาน Landing Page ในรูปแบบต่าง ๆ จะทำให้ผู้ที่เข้ามา เยี่ยมชมได้รู้จัก ว่าเว็บนี้ขายสินค้า หรือบริการอะไร โดยการทำ Landing Page จะมีการแนะนำตัว ให้เป็นที่รู้จัก หรือใช้ในการ แนะนำหน้าเว็บ การให้บริการด้านไหน ? ขายสินค้าอะไร ? ซึ่งจะทำให้ผู้เยี่ยมชม สามารถเข้าใจได้ทันที

 

สร้างแรงจูงใจ ให้ลูกค้าด้วย โปรโมชั่นเด็ด ๆ 
Landing Page จะสามารถ ช่วยเพิ่ม แรงจูงใจ ให้กับลูกค้า โดยทำให้เกิดการเชิญชวน เพื่อให้สนใจในสินค้า หรือบริการ   หากลูกค้าสนใจ ก็สามารถนำไปยัง หน้าอื่น ๆ เพื่อปิดการขาย รวมทั้งสามารถใช้ Landing Page ในการนำเสนอ สินค้า หรือบริการ ในราคาพิเศษ ได้เช่นกัน ทันทีที่คลิกเข้ามาในเว็บ จะเห็นชัดเมื่อมี โปรโมชั่น ( Promotion ) และสินค้าแนะนำ ที่มีทั้งข้อความ หรือ รูปภาพ ที่ดึงดูดใจ ที่เห็นแล้วอยากจะรีบคลิก

 

ใช้เพิ่มฐานลูกค้า
เจ้าของร้านค้า ออนไลน์ สามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้ โดยทำการเก็บข้อมูล ด้วยแบบฟอร์ม ตามข้อมูล ที่กำหนดอย่าง ชื่อ, วันเดือน ปีเกิด หรืออีเมล์ เพื่อใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ติดต่อลูกค้า และนำไปใช้ในการ นำเสนอ โปรโมชั่น ( Promotion ) ฯลฯ

 

สรุปการทำ Landing Page
รูปแบบการใช้งาน ส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ ในการสร้างให้ตรงกับ ความต้องการ ที่จะนำเสนอ โดยการใช้งานหน้า Landing Page ที่นอกจากจะใช้รูปภาพ และ ข้อความ แล้ว ยังสามารถ ทำการปรับเปลี่ยน การใช้งานในรูปแบบ ของภาพเคลื่อนไหวหรือ จะทำเป็นคลิปวีดิโอ ก็ได้เช่นกัน  

Created BY : SEOlnwza

line line