Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Keyword Match TypesKeyword Match Types คืออะไร?

 

     การค้นหาแค่คำหลักคำเดียว หรือคำสั้นๆ เกินไป กูเกิลอาจจะไม่ให้ข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา เมื่อมีการใช้ Keyword Match Types หรือวลีคำหลักจะช่วยให้คุณสามารถรวมหลายๆ คำเข้าด้วยกันเพื่อทำการค้นหาข้อมูลที่ดีกว่า เพราะกลุ่มของคำสองคำขึ้นไปที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลตามปกติอาจจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ดีพอ  

 

 

     Keyword Match Types คือการตั้งค่าคำหลักหรือ Keyword ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการค้นหา ที่จะทำให้คีย์เวิร์ดในการโฆษณาปรากฏ โดยจะมีประเภทการทำงานที่ทำหน้าที่ต่างกันใน AdWords ไม่ว่าจะเป็น Broad Match, Broad Match Modifier, Exact Match และ Phrase Match ที่มีข้อดี-ข้อเสียต่างกัน โดยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ เพื่อเลือกใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การและการแข่งขันทางธุรกิจ

 

 

ประเภทของการใช้ Keyword Match Types

 

Broad Match : การจับคู่แบบกว้าง

     ช่วยให้คำหลักเข้าถึงกลุ่มผู้ชมแบบกว้างที่สุด ซึ่งจะทำให้โฆษณาของคุณมีสิทธิ์ปรากฏเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ค้นหาในวลีที่สำคัญตามลำดับ Broad Match ยังอนุญาตให้มีการสะกดผิดและคำพ้องที่มีความหมายเกี่ยวกับโฆษณาโดยจะยังคงปรากฏให้เห็น โดยการทำงานแบบกว้างกับคำหลักจะทำให้โฆษณาปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ค้นหา ทำให้โฆษณาติดง่ายขึ้น

 

     โฆษณาจะแสดงหากมี Keyword นั้นๆ อยู่หรือมีความเกี่ยวข้องกัน การใช้ Broad Match Keyword จะช่วยทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและกว้าง เหมาะกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการให้คนเข้าถึงได้ง่ายหรือต้องการจะประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะจะแสดงผลได้ง่าย หากไม่มี Negative Keyword กันไว้

 

 

Broad Match Modifier : ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง

     เป็น Keyword ที่ได้รับการแก้ไขแบบกว้างโดยจะถูกใส่เครื่องหมาย '+' ลงในคำที่เฉพาะเจาะจงในวลีคำหลักที่ต้องการล็อคไว้ เมื่อมีการล็อคคำว่าคุณต้องการให้โฆษณาของคุณแสดงเมื่อคำนั้นปรากฏในคำค้นหา โดยข้อความค้นหาสามารถเรียงลำดับได้ แต่คำใดคำหนึ่งต้องอยู่ในประโยค

 

     Google จะแสดงโฆษณาของคุณเมื่อผู้ใช้ค้นหาแล้ว คำของคุณมีความเกี่ยวข้องกับคำหลักหรือคำวลีนั้นๆ อาจทำให้ได้ผู้ชมที่มีความเกี่ยวข้องแคบกว่าแบบ Broad Match ธรรมดา เพราะ Keyword ที่ทำงานแบบกว้างโดยโฆษณาจะแสดงหากมี Keyword นั้นรวมอยู่ทั้งหมดซึ่งไม่จำเป็นต้องติดกันก็จะแสดงผลได้ เพียงแค่ใส่เครื่องหมาย + ไว้แล้วตามด้วย Keyword ที่ต้องการ

 

การทำคีย์เวิร์ดแบบนี้จะเฉพาะเจาะจงมากกว่าการทำ Broad Match ธรรมดา เพราะรูปประโยคจะต้องมีคำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงจะแสดงผลการโฆษณา

 

 

Phrase Match : การจับคู่วลี

     การจับคู่วลีหรือ Phrase Match Keyword เป็นรูปแบบที่มีความสมดุลในการควบคุมและการเข้าถึง ทำให้คำโฆษณามักจะปรากฏเฉพาะ เมื่อผู้ใช้งานใช้ค้นหาวลีคำหลักที่ต้องการโดยมีคำของคุณตามลำดับที่ถูกต้อง อาจมีคำเพิ่มเติมบางอย่างในตอนต้นหรือตอนท้ายของข้อความ คือใช้วลีสลับหน้าหลังกับคีย์เวิร์ดอื่นได้แต่ห้ามแยกกัน

 

     Keyword ที่ทำงานแบบวลี ซึ่งการโฆษณาจะแสดงได้หากมี Keyword นั้นอยู่ในประโยค ซึ่งจะใส่เครื่องหมาย ("") คร่อมประโยคที่ต้องการไว้ โดยเหมาะกับสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะจงเจาะมากขึ้น

 

 

Exact Match : แบบตรงทั้งหมด

     Exact Match Keyword จะทำงานแบบตรง ซึ่งโฆษณาจะแสดงหากตรงตาม Keyword ทั้งหมด และจะต้องใส่เครื่องหมาย [] คร่อมประโยคหรือคำที่ต้องการ โดยเป็นประเภทการทำงานแบบตรงมาก และยังเป็นตัวเลือกที่จำกัดมากที่สุดแบบเฉพาะเจาะจง หากมีคนค้นหาโดยที่ไม่พิมพ์ตรงตามที่ตั้งไว้ จะไม่สามารถค้นหาเจอได้

 

     ข้อดีคือจะได้ผู้ชมที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องแบบตรงๆ และอาจไม่เสียเงินต่อการคลิกค้นหาแบบฟุ่มเฟือยอีกด้วย

 

 

สรุปการใช้ Keyword

     หากคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทการใช้ Keyword ให้เหมาะสมกับกับสิ่งที่ลูกค้าจะค้นหาแล้ว ยังจะช่วยทำให้คุณสามารถกำหนดการแสดงผลของโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ครอบคลุม โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด

Created BY : SEOlnwza

line line