Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Keyword DensityKeyword Density คืออะไร?

 

การทำ SEO สมัยแรกๆ Keyword Density (KD) ถือเป็น factor ที่สำคัญสำหรับการทำ SEO แต่ระยะหลังๆ คนในวงการ SEO ต่างเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของ Keyword Density ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยงมีคนเชื่อว่า KD มีผลต่อการทำ SEO มากพอๆ กับสมัยแรกๆ ซึ่งความหนาแน่นของ Keyword Density เป็นเรื่องที่ SEO ให้ความสำคัญมากขึ้น เพื่อปรับบทความให้เข้ากับระบบของเว็บค้นหา 

 

 

     Keyword Density คือความหนาแน่นของคำหลักหรือของกลุ่มคำที่ต้องการทำ seo  โดยมีความถี่ที่คำหลักจะปรากฏบนหน้าเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกับคำทั้งหมดในหน้าเว็บเพจนั้นๆ โดย Keyword Density จะต้องมีจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป

 

 

     หากจำนวนของคำ Keyword Density น้อยเกินไปอาจจะทำให้ search engine  ไม่ทราบถึงความหมายของหน้าเพจนั้นๆ ว่าเจ้าของเว็บต้องการให้เห็นหน้าเว็บว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องใด แต่หากจำนวน Keyword Density มากเกินไป อาจจะทำให้การค้นหาจากกูเกิล มองว่าเป็น spam ฉะนั้นจึงเลือกใช้ให้เหมาะสม  

  

 

การทำ Keyword Density ที่ถูกหลัก SEO

- คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมลงตัวกับ SEO ควรจะมี Keyword Density ไม่น้อยกว่า 2% ในเนื้อหานั้นๆ แต่ต้องไม่มากกว่า 4% ซึ่งหากเจ้าของเว็บต้องการให้คีย์เวิร์ดของเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาได้รับการพิจารณาจาก SEO ก็ต้องทำให้เนื้อหานั้นๆ มี keyword อยู่ภายในที่ไม่น้อยเกินไปจนทำให้ Search enging มองไม่เห็น หรือไม่มากจนถูกมองว่าเว็บของคุณเป็น spam

 

- การใส่คีย์เวิร์ดที่ประโยคแรกของบทความ โดยจะเลือกใส่ตรงไหนของเนื้อหาก็ได้ แค่ให้ดูกระจายแบบไม่อัดแน่นเกินไป แบบนี้จะทำให้บทความ SEO ประสบความสำเร็จง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บทความและเว็บไซต์มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า เพียงรู้หลักการทำอย่างถูกต้อง

 

- การเพิ่ม Keyword Density จะทำให้คนค้นหาเว็บคุณเจอได้ง่ายๆ ซึ่งหากมีการใช้คำหลักที่มีความหนาแน่นอย่างเหมาะสม เมื่อมีคนสืบค้นในกล่องค้นหาของ Google เว็บของคุณจะถูกมองเห็นเป็นอันดับแรกๆ เพราะเนื้อหา หรือข้อความโฆษณาในหน้าเว็บมี Keyword Density เพียงพอ ที่กูเกิลเชื่อว่าเป็นเว็บที่มีเนื้อหาดี มีคุณภาพและมากพอ ที่กูเกิลจะสามารถตอบสนองให้กับ User ของเขา

 

- ไม่ใช่ว่าการมีคีย์เวิร์ดที่ดี หรือหลายๆ ตัวจะช่วยให้บทความประสบความสำเร็จได้เสมอไป ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการใช้ Keyword Density ให้ถูกหลัก คนที่ทำคอนเทนต์จะรู้ดี โดยเฉพาะหลักในการสร้างบทความ SEO ซึ่งหากรู้หลักแล้วก็จะทำบทความให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

 

- ควรสร้าง ใช้ Keyword Density อย่างชาญฉลาด และทำให้มันกลมกลืนไปกับเนื้อหาอย่างลงตัว โดยให้อยู่บนความพอดีกฎของการทำ ใช้ Keyword Density

 

 

สรุปการใช้ Keyword Density

     การใช้ Keyword Density ที่ถูกต้องคือ ควรมีคีย์เวิร์ดประมาณ 2.5% ของเนื้อหาบทความ หรืออาจจะน้อยกว่านั้น พยายามอย่าใช้คีย์เวิร์ดคำเดิมๆ เยอะเกินไป ไม่เช่นนั้น Google จะจับผิดบทความทันที และจะถูกมองว่าคุณพยายามใส่มากเกินไปเพื่อหวังติดอันดับหน้าแรก ซึ่งจะทำให้กูเกิลไม่ให้ความสนใจในบทความดังกล่าวทันที

 

     เทคนิคการเพิ่มใช้ Keyword Density คือการพยายามปรับแต่งเนื้อหา ที่อาจจะต้องเขียนขึ้นมาให้มี คำหลักหรือคีย์เวิร์ด ที่อยากให้ถูกค้นเจอ โดยแสดงออกมาอย่างโดดเด่นและลงตัวที่สุด

Created BY : SEOlnwza

line line