Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - KeywordKeyword คืออะไร?

 

     คำหลักหรือคำสำคัญในการค้นหาผ่านกูเกิล โดยเป็นคำที่สามารถกำหนดขึ้นมาได้เพื่อส่งผลให้บทความ หรือเว็บไซต์ถูกนั้นถูกค้นพบได้ง่ายเรียกว่า Keyword ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ โดยผ่าน Search Engine หากคีย์เวิร์ดคำค้นหาสั้นและกระชับมากเท่าไหร่ จะยิ่งมียอดค่าการค้นหาที่สูงมากขึ้น

 

 

     หากเว็บมีเนื้อหาคุณภาพที่ดี และมีการทำ seo ที่ถูกหลักจากการเลือกใช้ Keyword จะทำให้เว็บมาอยู่ในน้า 1 ของการค้นหาได้ไม่ยาก เจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำการตลาดออนไลน์หรือ SEO อาจจะต้องเริ่มจาก Keyword สินค้า หรือคำหลักอื่นๆ ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งจะทำให้มีรายได้ และมีโอกาสเป็นที่รู้จักจากกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 

 

     Keyword คือ คำที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้ค้นหาข้อมูลจาก search engine เป็นคำที่สะท้อนถึงปัญหาหรือความต้องการ ค้นหาคำตอบ  และอาจเป็นคำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/เป้าหมายของเว็บไซต์ โดยมักจะเป็นคำที่อยู่ในเว็บเพจ โดยเจ้าของเว็บจะพยายามหา Keyword ให้ตรงหรือใกล้เคียงที่สุด

 

 

     เมื่อมีการค้นหาข้อมูลด้วย keyword ที่เลือก ทางเว็บเพจมักจะมุ่งหวังให้การค้นหาปรากฏในหน้าแรกๆ หรือขึ้นอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Google เพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บเพื่อที่จะส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

 

 

ความสำคัญของการใช้ Keyword

 

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้ากับเว็บไซต์ : หากคุณเลือกใช้ keyword ที่ถูกต้องตามหลักหรือเหมาะสมกับเว็บและสินค้าหรือบริการ จะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บที่กำลังสนใจหรืออยากซื้อสินค้าของคุณ มีโอกาสเห็นบทความและทำให้ทราบว่าเว็บของคุณมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ ทำให้พวกเขากลายเป็นลูกค้าในอนาคตได้แน่นอน

 

การเลือก Keyword ให้ถูกต้อง จะทำให้เว็บได้รับ traffic คุณภาพ โดยมาจากคนที่สนใจสินค้าหรือบริการของคุณจริงๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้คนเข้าชมเว็บเยอะขึ้นแล้ว ยังอาจเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย

 

 

ส่งผลต่อเพดานรายได้ : การเลือก Keyword ก็เหมือนเลือกการทำเลหน้าร้านของธุรกิจออนไลน์ หากคุณเลือกใช้ Keyword ที่ดีและมีปริมาณคนค้นหาค่อนข้างมาก หรือเป็นคีย์เวิร์ดยอดนิยม จะทำให้เพดานรายได้ของธุรกิจสูงตามด้วย แต่หากเลือก keyword ที่คนไม่ค่อยค้นหา อาจทำให้โอกาสในการขายสินค้าน้อยลงตามไปด้วย

 

 

เป็นดัชนีชี้วัดโอกาสประสบความสำเร็จ : การเลือกใช้ Keyword แล้วนำมาวิเคราะห์ จะทำให้ทราบความเข้มแข็งของคู่แข่ง รวมทั้งต้นทุนที่ต้องใช้และความสำเร็จมีโอกาสแค่ไหน หากคุณเลือกใช้ Keyword ดี และคู่แข่งไม่เข้มแข็งมาก อาจจะมีโอกาสสูงในการค้นหาเจอได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการปรับแต่งเว็บและบทความคุณภาพก็จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการเลือก Keyword ผิด   

 

 

สรุปการใช้ Keyword

การเลือก Keyword ใช้กับเว็บไซต์ นอกจากคำสั้นๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาแล้ว อาจใช้คีย์เวิร์ดที่มีลักษณะเป็นคำร่วม หรือNiche Longtail keyword อาจมีคำที่เป็น Niche keyword ปนอยู่ และมีคำที่เป็น Seed keyword รวมอยู่ด้วย ซึ่งการขยายคำค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดให้มีความยาวขึ้นอาจส่งผลให้การค้นหาไปแสดงอยู่ในอันดับต้นๆ ได้เร็วขึ้นนั่นเอง

Created BY : SEOlnwza