Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Keywordคีย์เวิร์ด ( Keyword ) คืออะไร ?
คำหลัก หรือคำสำคัญ ในการค้นหาผ่าน กูเกิล โดยเป็นคำที่สามารถกำหนดขึ้นมาได้ เพื่อส่งผลให้บทความ หรือเว็บไซต์ถูกนั้นถูกค้นพบได้ง่ายเรียกว่า คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ โดยผ่าน Search Engine หากคีย์เวิร์ดคำค้นหาสั้นและกระชับมากเท่าไหร่ จะยิ่งมียอดค่าการค้นหาที่สูงมากขึ้น

 

หากเว็บ มีเนื้อหา คุณภาพที่ดี และมีการทำ SEO ที่ถูกหลักจากการเลือกใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword ) จะทำให้เว็บมาอยู่ในน้า 1 ของการค้นหาได้ไม่ยาก เจ้าของธุรกิจ ที่เพิ่งเริ่มทำการตลาดออนไลน์หรือ SEO อาจจะต้องเริ่มจาก คีย์เวิร์ด ( Keyword ) สินค้า หรือคำหลักอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งจะทำให้มีรายได้ และมีโอกาส เป็นที่รู้จักจาก กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 

คีย์เวิร์ด ( Keyword ) คือ คำที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ใช้ค้นหาข้อมูลจาก search engine เป็นคำที่สะท้อนถึงปัญหา หรือความต้องการ ค้นหาคำตอบ  และอาจเป็นคำ หรือวลี ที่เกี่ยวข้องกับ สินค้า หรือ เป้าหมายของเว็บไซต์ โดยมักจะเป็นคำที่อยู่ในเว็บเพจ โดยเจ้าของเว็บ จะพยายามหา คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ให้ตรงหรือ ใกล้เคียงที่สุด

 

เมื่อมีการ ค้นหาข้อมูลด้วย คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ที่เลือก ทางเว็บเพจ มักจะมุ่งหวังให้การค้นหา ปรากฏในหน้าแรก ๆ หรือขึ้นอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ Google เพื่อที่จะได้ เพิ่มจำนวนคน เข้าเว็บเพื่อที่จะส่งผล ต่อการเพิ่มยอดขาย ให้มากขึ้น

 

ความสำคัญของการใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword )
เป็นสะพานเชื่อม ระหว่างลูกค้า กับเว็บไซต์ : หากคุณเลือกใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ที่ถูกต้องตามหลัก หรือเหมาะสม กับเว็บ และสินค้า หรือบริการ จะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บ ที่กำลังสนใจ หรืออยากซื้อสินค้า ของคุณ มีโอกาสเห็นบทความ และทำให้ทราบว่า เว็บของคุณ มีสิ่งที่พวกเขาต้องการ ทำให้พวกเขา กลายเป็นลูกค้า ในอนาคตได้แน่นอน

 

การเลือก คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ให้ถูกต้อง จะทำให้เว็บได้รับ traffic คุณภาพ โดยมาจากคนที่สนใจ สินค้า หรือบริการ ของคุณจริง ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ คนเข้าชมเว็บ เยอะขึ้นแล้ว ยังอาจเพิ่มยอดขาย ได้อีกด้วย

 

ส่งผลต่อเพดานรายได้ : การเลือก คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ก็เหมือนเลือกการทำเลหน้าร้าน ของธุรกิจออนไลน์ หากคุณเลือกใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ที่ดีและมีปริมาณคน ค้นหาค่อนข้างมาก หรือเป็น คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ยอดนิยม จะทำให้เพดานรายได้ ของธุรกิจสูงตามด้วย แต่หากเลือก คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ที่คนไม่ค่อยค้นหา อาจทำให้โอกาส ในการขายสินค้า น้อยลงตามไปด้วย

 

เป็นดัชนีชี้วัด โอกาสประสบความสำเร็จ : การเลือกใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword ) แล้วนำมาวิเคราะห์ จะทำให้ทราบ ความเข้มแข็ง ของคู่แข่ง รวมทั้งต้นทุนที่ต้องใช้ และความสำเร็จ มีโอกาสแค่ไหน หากคุณเลือกใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword )ดี และคู่แข่งไม่เข้มแข็งมาก อาจจะมีโอกาสสูง ในการค้นหา เจอได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการปรับแต่งเว็บ และบทความ คุณภาพ ก็จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการเลือก คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ผิด   

 

สรุปการใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword )

การเลือก คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ใช้กับเว็บไซต์ นอกจากคำสั้น ๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาแล้ว อาจใช้ คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ที่มีลักษณะเป็นคำร่วม หรือ Niche Longtail keyword อาจมีคำที่เป็น Niche keyword ปนอยู่ และมีคำที่เป็น Seed keyword รวมอยู่ด้วย ซึ่งการขยายคำค้นหาด้วย คีย์เวิร์ด ( Keyword ) ให้มีความยาวขึ้น อาจส่งผลให้การค้นหา ไปแสดงอยู่ในอันดับต้น ๆ ได้เร็วขึ้นนั่นเอง

Created BY : SEOlnwza

line line