Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - InfographicInfographic คืออะไร?

 

     เพราะร้านค้า หน่วยงาน ธุรกิจต่างๆ จะมีข้อมูลมากมาย แต่หากไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ก็จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์แน่นอน ซึ่งการทำ Infographic (อินโฟกราฟฟิก) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย ซึ่งกลายเป็นที่นิยมมากในการใช้ทำ Content Marketing ที่สามารถทำได้ภายในเวลาจำกัด ซึ่งข้อมูลจะถูกย่อลงให้กระชับขึ้น

 

 

     ความสะดวกของการทำ Infographic จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านคอนเทนต์ได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ  ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยทำให้เข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย และยังส่งผลต่อการแชร์ต่อในโลกออนไลน์ได้เร็วกว่าคอนเทนต์ทั่วไปอีกด้วย

 

 

     Infographic  (Information Graphic) คือ ภาพกราฟิกที่มีการบอกถึงข้อมูล สถิติ เกร็ดความรู้ แคปชั่น ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลแบบย่อเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น เพราะเพียงแค่กวาดตามองก็จะเข้าใจได้ทันที ซึ่งการทำ Infographic ก็คือการนำข้อมูลต่างๆ มาทำเป็นรูป หรือทำตัวหนังสือบนภาพ แทนการเอาข้อมูลตัวหนังสือไปแปะแบบยาวๆ

 

 

     เพราะสมองคนจะประมวลผลภาพได้เร็วกว่าตัวหนังสือถึง 60,000 เท่า หากเรื่องไหนที่ดูซับซ้อนเกินไป สามารถย่อยเป็น Infographic ที่อ่านเพียง 5 นาทีก็สามารถเข้าใจได้แล้ว ซึ่งยังทำให้ข้อมูลที่เหมือนจะน่าเบื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยส่วนใหญ่นำมาใช้ในสื่อโซเชียล อย่าง Facebook หรือ Twitter  

  

 

การทำ Infographic ให้มีประสิทธิภาพ

 

เน้นที่หัวข้อหลัก  

     หากกำหนดหัวข้อแล้ว ก็ควรเลือกข้อมูลตามหัวข้อนั้นๆ ลงใน Infographic  ซึ่งหากข้อมูลชัดเจน ก็จะช่วยให้ผู้ชมและผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและไม่สับสน ข้อมูลภายในต้องไม่ซับซ้อน หรืออัดแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดได้ และต้องไม่ทำเกินขอบเขตของหัวข้อ เพราะอาจเป็นการทำลายข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป ก่อนที่จะสร้าง Infographic ต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

 

ออกแบบให้อ่านเข้าใจง่าย

     การออกแบบ Infographic ต้องไม่ให้ภาพและตัวหนังสือดูรกเกินไป ควรมีช่องว่างเพื่อไม่ให้ตัวหนังสือและภาพทับซ้อนกัน เพราะอาจทำให้อ่านยากหรือตีความหมายผิด รวมทั้งควรเลือกสีตัวอักษรที่ตัดกับพื้นหลังและเลือกตัวหนังสือที่อ่านแล้วดูสบายตา การออกแบบ Infographic ให้มีประสิทธิภาพจะต้องให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเลือกภาพ กราฟิก สี แบบ ช่องว่าง ซึ่งต่างก็มีความสำคัญในการออกแบบ

 

 

ข้อมูลต้องเป็นข้อเท็จจริง 

     การให้ข้อมูลถูกต้อง หรือเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญในการทำ Infographic เพราะหากข้อมูลผิดพลาดจะทำให้เว็บถูกลดความน่าเชื่อถือลง  

  

 

เล่าเรื่องด้วย Infographic 

     Infographic ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเล่าเรื่องด้วยตัวของมันเอง โดยจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลในภาพได้ แม้ว่าจะไม่มีใครทราบข้อมูลมาก่อน ด้วยภาพ และคำที่กระชับแต่ได้ใจความ จะทำให้สามารถเล่าเรื่องราวที่สื่อออกมาได้

 

 

ใช้สีดึงดูดความสนใจ

     สีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กระตุ้นให้มีผู้สนใจ Infographic ก่อนทำควรศึกษาทฤษฎีการใช้สี เพื่อให้เหมาะกับหัวข้อที่ออกแบบ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สีสันมากเกินไป ซึ่งบางชิ้นอาจเลือกไม่กี่ก็มีประสิทธิภาเช่นกัน

 

 

ข้อความกระชับ

     ข้อความในการทำ Infographic ต้องมีความสั้น กระชับ และตรงจุดหมาย จะทำให้เรื่องราวมีความน่าสนใจ หรืออาจใช้การเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อดึงดูดความสนใจ

  

 

สรุปการทำ Infographic

     การทำ Infographic เป็นการนำข้อมูลความรู้มาสรุปในภาพ ตามรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วทำการสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง โดยออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย รวดเร็ว และชัดเจน เหมือนการสรุปข้อมูลลงในภาพ เพื่อสื่อให้เข้าใจความหมายทั้งหมด ทำให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชม ซึ่งเป็นการลดเวลาในการอธิบายโดยใช้ภาพเป็นส่วนประกอบ

Created BY : SEOlnwza

line line