Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Inbound MarketingInbound Marketing คืออะไร?

 

     การทำ Inbound Marketing จะช่วยประหยัดงบประมาณทางด้านการตลาดได้ถึง 62% ซึ่งผลลัพธ์ของการทำ Inbound Marketing จะสูงกว่า 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับการทำ Outbound Marketing ส่วนธุรกิจ SMEs ที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป จึงเหมาะสมอย่างมากที่จะใช้การทำ Inbound Marketing เพราะงบประมาณด้านการตลาดที่มีอยู่จะต้องใช้อย่างจำกัด

 

 

     Inbound Marketing คือ การทำการตลาดที่เน้นไปยังภายในพื้นที่ของตนเองเป็นหลัก โดยผ่าน Content เพื่อให้สอดคล้องหรือตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่จะต้องไม่เป็นการรบกวน เพราะลูกค้าจะพบเจอแบรนด์ด้วยตนเอง โดย ผ่านทางช่องทางต่างๆ อย่าง Facebook, Youtube, Blog, Google, LINE รวมทั้งสื่อโซเชียลต่างๆ

 

 

     การทำ Inbound Marketing จะช่วยสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพราะเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ที่สามารถสื่อสารกันได้ ซึ่ง Inbound Marketing ยังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการดึงดูดลูกค้าไปยังเว็บการตลาดขาเข้าให้มีความสำคัญต่อการมีเว็บไซต์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นวิธีการดึงดูดลูกค้าในอนาคตโดยให้ความรู้ และสร้างความเชื่อมั่นในบริการผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์

 

 

องค์ประกอบสำคัญในการทำ Inbound Marketing

 

Content : สำหรับการทำ Inbound Marketing ด้วยการทำ Content ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เพราะการทำ Content จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ และสามารถตอบโจทย์ลูกค้า และทำให้คุณภาพชีวิตผู้คนดีขึ้น

 

 

Search Engine Optimization (SEO) : มีจำนวนผู้ใช้งาน Google ในแต่ละวันมากกว่าล้านครั้งต่อนาที เมื่อทำ Inbound Marketing ด้วย Content ที่มีคุณภาพออกมา จึงจำเป็นที่จะต้องปรับการทำ Content ให้สอดคล้องกับหลัก SEO โดยเฉพาะการใช้คีย์เวิร์ดหลักเพื่อให้มีโอกาสติดอันดับบนผลการค้นหาของกูเกิลในอันดับต้นๆ โดยที่อาจไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับกูเกิล  

 

Social Media : เปรียบเสมือนเป็นเครื่องขยายเสียงให้กับการทำ Inbound Marketing จาก Content ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้คนที่ชุมนุมอยู่บนกลุ่มแพตฟอร์ม โซเชียล มีเดียต่างๆ มีโอกาสได้พบเห็น Content ของแบรนด์ ได้มากขึ้น และเมื่อเกิดการแชร์กันบนโลกโซเชียล จะทำให้กลายเป็นการตลาดแบบปากต่อปาก หรือเป็นการบอกต่อระหว่างเพื่อนๆ การแนะนำการแชร์ เพื่อนำพาผู้คนไปยัง Website เพิ่มขึ้น

 

 

สรุปการทำ Inbound Marketing

     การทำ Inbound Marketing ใช้งบประมาณเริ่มต้นที่ต่ำและสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำกว่าการทำ Traditional Marketing ที่เน้นแบบ Mass หรือกลุ่มกว้างๆ ที่ไม่สามารถระบุกลุ่มได้ชัดเจน ซึ่งการใช้สื่อ Facebook สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ ความสัมพันธ์ การศึกษา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ฯลฯ

 

     เหตุผลที่ควรเริ่มต้นทำ Inbound Marketing เพราะผู้ที่ใช้ Email ยกเลิกการรับข่าวสารที่เคยลงทะเบียนไว้กับเว็บของแบรนด์ คนส่วนใหญ่รีบออกจากเว็บเพราะมีโฆษณาแทรกขึ้น อีกทั้งนักการตลาดส่วนใหญ่จากทั่วโลก ลงทุนใน Inbound Marketing มากกว่า Outbound Marketing และหลายๆ บริษัทมักจะได้ลูกค้ามาจาก Facebook แม้แต่บริษัทที่ทำ SEO ก็ยังสามารถประหยัดงบประมาณการทำการตลาดได้

Created BY : SEOlnwza

line line