Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Immersive ExperienceImmersive Experience คืออะไร?

 

     การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดความสนใจ รวมทั้งจินตนาการต่อยอดออกไปแบบไร้ขีดจำกัดเป็นการสร้าง Immersive Experience  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตื่นเต้นโดยการใช้สิ่งเร้าต่อระบบประสาทสัมผัสทั้งหกของมนุษย์อย่าง รูป รส เสียง สัมผัส กลิ่นและความรู้สึกให้กับกลุ่มลูกค้า

 

 

     Immersive Experience คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าสัมผัสแบรนด์ ได้พบและได้เห็น ได้ยิน หรือได้ทำทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆ ธุรกิจต่างให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ด้านบริการ ซึ่งหากตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะสามารถสร้างความประทับใจจนทำให้ให้เกิด Brand loyalty ได้ง่ายขึ้น

 

 

     หัวใจสำคัญที่แบรนด์ส่วนใหญ่ต้องการมอบให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้าง Immersive Experience ในระยะยาว อาจใช้วิธีสร้างคลิป หรือทำคอนเทนต์ ทำเวิร์คชอป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มลูกค้า ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง

  

 

การสร้าง Immersive Experience ที่ดีต่อลูกค้า

 

เข้าถึงความต้องการของลูกค้า

     ก่อนสร้าง Immersive Experience จะต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าว่า ลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะหรือความชอบที่ต่างกัน ทั้งการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ รวมทั้งคุณจะต้องศึกษาถึงความคาดหวัง, พฤติกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจเพื่อสร้างการรับรู้ของการสร้าง Immersive Experience ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสมาชิก

 

 

กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงาน

     การสร้าง Immersive Experience  จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงานเพื่อทำให้ลูกค้าพอใจ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างประสบการณ์ ถือเป็นการวางกลยุทธ์ในระดับสินค้าและบริการ 

 

 

เพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้า

     ลูกค้าจะต้องมีความสะดวกสบายในการติดต่อกับร้านค้า โดยจะต้องพิจารณาว่าช่องทางไหน ที่ทำให้ลูกค้าใช้ความพยายามหรือเวลามากเกินไปในการติดต่อ เพราะจะมีผลต่อความไม่พอใจ จึงต้องมีการดีไซน์ช่องทางใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ Immersive Experience โดยจะให้ความสะดวกสบายมากขึ้น แม้แต่การใช้ chatbot เข้ามาช่วยเหลือ

 

 

ใส่ใจทั้ง on-line และ off-line

     การสร้าง Immersive Experience จะต้องคำนึงถึงสังคมที่อยู่รอบๆ ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทั้ง off-line และ on-line  เพราะลูกค้าบางคนอาจจะเชื่อเพื่อนหรือกลุ่มโซเชียล คุณจึงควรหันมาใส่ใจกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดการกระตุ้นในเชิงบวกไปพร้อมๆ กัน

 

 

การเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า

     การสร้าง Immersive Experience เป็นอีกหนึ่งการเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า แม้ลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแม้จะมีเหตุผลที่น่าซื้อแค่ไหน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ซึ่งหากคุณสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าได้ ก็จะทำให้รับรู้ได้ถึง insight ที่แท้จริง เพื่อการสร้าง Immersive Experience ให้กับลูกค้าประทับใจแบบไม่รู้ลืม

 

 

สรุปการสร้าง Immersive Experience

     Immersive Experience คือ การเดินทางของผู้บริโภคตั้งแต่ขั้นตอนแรก ที่ได้ทำการรู้จักแบรนด์จนถึงการได้เข้ามาสัมผัสแบรนด์ จากการทำกิจกรรมต่างๆ ,การสนทนาร่วมกัน หรือการรับรู้ของการนำเสนอจนสิ้นสุด ที่ผู้ประกอบการต้องออกแบบเพื่อสร้าง Immersive Experience ให้เกิดความประทับใจขึ้นมา และเป็นลูกค้าตลอดไป รวมทั้งส่งผลต่อการแชร์ด้วยเพื่อให้ตอนจบเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

Created BY : SEOlnwza

line line