Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - IdeationIdeation คืออะไร?

 

     การสร้างนวัตกรรมให้กับโลกแห่งเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมการพัฒนา Ideation หรือกระบวนการคิดที่ส่งผลให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และการออกแบบสินค้าหรือการทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ โดยเอาผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง และสร้าง Ideation เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และมุมมองมาสร้างเป็นไอเดีย เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งานได้

 

 

     Ideation คือ แนวความคิดหรือกระบวนการความคิด ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการระดมสมองเพื่อหาไอเดีย เพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมๆ กับการเลือกไอเดียที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการพัฒนา โดยเน้นไปที่ What แบบที่ไม่ต้องสนใจ How

 

 

     เมื่อได้ Ideation ที่มากพอ ค่อยทำการตัดสินใจเลือกความคิดที่ดีที่สุด เพื่อทำการตัดสินใจและนำมาพัฒนาความคิดที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด โดยผู้ใช้สามารถเห็นและสัมผัสซึ่งอาจเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถให้ฟีดแบ็คแล้วนำไปพัฒนาต่อยอดได้ 

  

 

การสร้าง Ideationให้มีประสิทธิภาพ

 

สนับสนุน Ideation แปลกใหม่

     จุดเริ่มต้นของบางนวัตกรรมอาจจะเกิดจาก Ideation ที่คาดไม่ถึง ซึ่งการสร้างไอเดียหรือความคิดใหม่ๆ จะช่วยให้หลุดออกจากกรอบเดิมๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนความคิดไอเดียของกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่คิดถึงข้อจำกัดอีกต่อไป

 

 

สร้าง Ideation ต่อยอดไอเดีย

     นวัตกรรมหลายๆ อย่าง ส่วนใหญ่เกิดจากการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Social media platform ที่มีให้เลือกใช้มากมาย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือทำให้ดีกว่าคู่แข่ง การที่คุณเจอสิ่งที่อยู่รอบตัวและอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไป เมื่อได้เห็น Ideation ของคนอื่นๆ หรือสื่ออื่นๆ ก็สามารถต่อยอดให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ได้เช่นกัน

 

 

อย่าหลุดประเด็น

     ต่อให้สร้าง Ideation แปลกๆ มากมาย หรือนำไอเดียจากคนอื่นมาเสริม ก็ต้องโฟกัสโจทย์ที่อยู่ตรงหน้าและเป้าหมาย โดยดูว่าสิ่งที่กำลังคิดนั้นตอบโจทย์ปัญหาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ แม้แต่การคุยหลายๆ คนพร้อมกันอาจทำให้สับสนกับ Ideation ที่จะส่งผลให้ไอเดียดีๆ ตกหล่นหายไป ลองเปลี่ยนเป็นคุยทีละเรื่อง พูดทีละคน และให้เวลาในการคิดเพื่อนำไปต่อยอด

 

 

ทำให้เห็นภาพ

     สิ่งที่ง่ายที่สุดในการสร้าง Ideation คือการใช้ปากกาเขียนหรือวาดรูปลงไปใน post-it  แล้วแปะไว้ให้ทุกคนได้เห็น หากไม่มีการบันทึกไว้อาจทำให้ความคิดหลุดไป ซึ่งการเติมไอเดียหรือ Ideation ด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะนำเสนอออกมาไม่ดี เพราะสิ่งที่สำคัญคือ ไอเดียนั่นเอง

 

 

เน้นปริมาณ

     การจะสร้างไอเดียดีๆ และ Ideation ต่างๆ จะต้องคิดออกมาให้เยอะที่สุด โดยไม่ต้องกลัวว่าความคิดไหนจะดีหรือจะแย่ เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ แค่ให้คิดออกมาเยอะๆ เพราะ Ideation ดีๆ ส่วนใหญ่จะหาได้จากความคิดที่ระดมมาจากคนเยอะๆ ยิ่งมีไอเดียมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น และอาจทำให้คิดได้ว่าจะต่อยอดไปในทิศทางไหน

 

 

สรุปการสร้าง Ideation

     คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองไม่มี Ideation หรือความคิดสร้างสรรค์ แต่ความจริงแล้วแต่ละคนล้วนมีความคิดอยู่ในตัวเอง เพียงแต่อาจยังไม่ถูกหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรืออาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่คอยขวางไม่ให้มีการสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆ   แต่การสร้าง Ideation จะทำให้คุณออกจากกรอบเดิมๆ และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปต่อยอดได้ นั่นคือหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์

Created BY : SEOlnwza

line line