Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - HTTPHTTP คืออะไร?

 

     เวลาจะพิมพ์เข้าเว็บไซต์ไหนๆ ส่วนใหญ่จะต้องเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำวา HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้โดย www.( World Wide Web) เพื่อกำหนดวิธีการจัดรูปแบบรวมทั้งส่งข้อมูลการดำเนินการที่เว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ควรใช้เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง และเมื่อเข้าสู่เว็บในเว็บเบราว์เซอร์และกด Enter

 

 

     ซึ่งจะมีการส่งคำสั่ง HTTP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นการบอกให้เซิร์ฟเวอร์ดึงและส่งข้อมูลสำหรับเว็บนั้นไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ

 

 

     HTTP ย่อมจาก Hypertext Transfer Protocol เป็นรูปแบบ หรือกลไกมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในระบบ www (World Wide Web) ที่มีโปรแกรม Web Browser และ Web Sever เป็นตัวกลาง ซึ่ง HTTP คือโพรโทคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์เพื่อแจกจ่ายและทำงานร่วมกันกับสารสนเทศของสื่อผสม สำหรับใช้งานและการเผยแพร่ข้อมูล HTTP ยังเป็นอีกหนึ่งสื่อสำหรับการสื่อสารที่มีโครงสร้างเป็นตัวอักษรและตัวเลข (text)

 

 

     นอกจากนี้ HTTP ยังสามารถใช้สำหรับเป็นลิงก์เพื่อเชื่อมระหว่างข้อมูล text อื่นๆ โดยใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียที่สามารถเรียกใช้งานผ่าน web browser อย่าง Google Chrome, Firefox, Safari, Opera รวมทั้ง Microsoft Internet Explorer เป็นการดึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง Server ที่ระบุใน URL หากข้อมูลที่ส่งไปจะอยู่ในรูป plain text ไม่มีการเข้ารหัส จะทำให้สามารถถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ง่าย  

 

 

ข้อควรทราบของการใช้งาน HTTP

- HTTP ใช้สำหรับการรับทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับภายนอก โดยนำไปสู่การจัดตั้ง www เป็นการพัฒนา HTTP ที่ทำงานร่วมกันของ www.คอนซอร์เทียม (W3C) และยังเป็นมาตรฐานในการร้องขอ/การตอบรับระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายคือผู้ใช้ปลายทาง (end-user) และเครื่องแม่ข่ายคือเว็บไซต์

 

- เครื่องลูกข่ายจะสร้างการร้องขอ HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ที่เป็นเสมือนตัวแทนผู้ใช้ (user agent) ส่วนเครื่องแม่ข่ายที่ตอบรับ จะมีการเก็บบันทึกหรือสร้าง resource  อย่างเช่นไฟล์ html หรือรูปภาพ หรือเรียกว่าเป็นเครื่องให้บริการต้นทาง (origin server) ซึ่งในระหว่างตัวแทนผู้ใช้กับเครื่องให้บริการต้นทางอาจมีสื่อกลางหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พร็อกซี เกตเวย์ และทุนเนล

 

- HTTP เป็นโปรโตคอลสำหรับสื่อสารจะใช้เมื่อเรียกโปรแกรมบนเบราว์เซอร์อย่าง Firefox, Chrome, Internet Explorer เพื่อเรียกดูข้อมูลหรือเว็บนั้นๆ โดยเบราว์เซอร์จะใช้ HTTP เป็นตัวเรียกให้เซิร์ฟเวอร์ทำการส่งข้อมูลมาให้เพื่อแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างถูกต้อง และเป็นการส่งข้อมูลแบบ Clear text ที่ไม่ได้ทำการเข้ารหัส ทำให้สามารถถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ง่าย

 

 

สรุปการใช้ HTTP

     HTTP เป็นฐานของการสื่อสารข้อมูลสำหรับเว็บ เปฌ็นอีกหนึ่งวิธีที่อินเทอร์เน็ตทำงานเมื่อมันมาถึงการส่งมอบหน้าเว็บ และยังเป็นโปรโตคอลที่ใช้ TCP / IP หรือสิ่งต่างๆ  อย่างข้อความเสียง,วิดีโอ,รูปภาพ ที่สามารถส่งผ่านมันได้ นอกจากนี้ HTTP ยังทำงานตามคำขอ และรอการตอบสนอง ที่ลูกค้าร้องขอหน้าเว็บ 

Created BY : SEOlnwza

line line