Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - HTMLHTML คืออะไร?

 

     HTML เป็นภาษาประเภท Markup ใช้สำหรับการสร้างเว็บเพจ ซึ่งภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ อย่าง Notepad, Editplus หรือการอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ อย่าง Microsoft FrontPage, หรือ Dream Weaver โดยจะอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML

 

 

     การเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML เป็นการใช้โปรแกรม web browser อย่าง IE Microsoft Internet Explorer , Mozilla Firefox, Opera, Safari, และ Netscape Navigator   

 

 

     HTML หรือ Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบนเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) รวมทั้งการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ส่งผลให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมหรือที่เรียกว่า HTML Application

 

 

     HTML คือ ชุดของรหัสที่ใช้บอกเว็บเบราว์เซอร์ถึงวิธีแสดงหน้าเว็บ ซึ่งแต่ละรหัสเรียกว่าองค์ประกอบ หรือแท็ก HTML จะมีองค์ประกอบที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับมาร์กอัพส่วนใหญ่

 

 

โครงสร้างพื้นฐานของการเขียน HTML

ส่วนหัว : Head คือส่วนที่เป็นหัวเรื่อง (Header) ของหน้าเอกสารทั่วไป หรือเป็นส่วนชื่อเรื่อง (Title) ของหน้าต่างการทำงานในระบบ Windows

 

ส่วนเนื้อหา: Body  จะเป็นส่วนเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ โดยประกอบด้วย Tag คำสั่งในการจัดรูปแบบ หรือการตกแต่งเอกสาร HTML โดยทั้งสองส่วนจะอยู่ภายใน Tag <HTML>…</HTML>

 

 

ข้อควรทราบเมื่อเขียน HTML

- โครงสร้างการเขียน HTML โดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ในการควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ และเสียง ฯลฯ ที่สามารถเรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ โดยแต่ละ Tag สามารถระบุหรือควบคุมการแสดงผลของเว็บเพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบเว็บกำหนด หรือเว็บที่เข้าใช้ทุกๆ วันถูกแสดงผลด้วยโค้ด HTML  

 

- การสร้างไฟล์ HTML สามารถสร้างจาก Text  Editor อย่าง Notepad หรือ  Wordpad  แต่สำหรับการเซฟไฟล์ จำเป็นต้องใส่ชื่อไฟล์ . HTML ลงไป แต่หากไม่ใส่อาจเป็นไฟล์ .TXT ซึ่งยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโค้ด HTML อย่างโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ที่เป็นเวอร์ชั่น CS4  มีความง่ายและสะดวกในการสร้าง HTML ขึ้นมา ด้วยเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม

 

- คำสั่ง หรือ Tag ที่ใช้ในภาษา HTML ประกอบไปด้วยเครื่องหมาย "<" (น้อยกว่า) ตามด้วย ชื่อคำสั่งและปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย ">" (มากกว่า) โดยเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ตกแต่งข้อความ เป็นการแสดงผลข้อมูลซึ่งปกติคำสั่งของ HTML ส่วนใหญ่จะอยู่เป็นคู่ แต่มีเพียงบางคำสั่งที่มีรูปแบบคำสั่งอยู่เพียงตัวเดียว หรือแต่ละคำสั่งจะมีคำสั่งเปิดและปิด

 

- คำสั่งปิดของแต่ละคำสั่งจะมี รูปแบบเหมือนคำสั่งเปิด โดยจะเพิ่ม "/" (Slash) ใช้นำหน้าคำสั่งปิดให้ดูมีความแตกต่าง และในคำสั่งเปิดบางคำสั่ง อาจมีส่วนขยายอื่นผสมอยู่ด้วย

 

- การเขียนคำสั่งภาษา HTML สามารถเขียนได้ด้วยตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ โดยจะเขียนคละกันก็ได้ อย่าง <HTML> หรือ <Html> หรือ <html> ซึ่งจะให้ผลเหมือนกัน

 

 

สรุปการเขียน HTML

     HTML มีรูปแบบการทำงานที่แสนง่ายๆ โดยจะอ่านจากซ้ายไปขวา หรืออ่านจากบนลงล่าง หลังจากที่พิมพ์ข้อความตัวอักษรธรรมดาลงไปแล้วทำการบันทึก และหากต้องเปิดไฟล์นั้นๆ ผลลัพธ์ที่จะแสดงผลที่หน้าจอก็จะเป็นเหมือนตอนที่พิมพ์ข้อความตัวอักษรธรรมดาลงไปนั่นเอง แต่หากต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างก็ต้องใช้ Tag ในการควบคุมการแสดงผล

Created BY : SEOlnwza

line line