Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - HeatmapHeatmap คืออะไร?

 

     ภาพกราฟิกที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บของคุณอย่างไร โดยการใช้ซอฟต์แวร์ Heatmap จะใช้สำหรับติดตามตำแหน่งที่ผู้ใช้ที่คลิกบนหน้าเว็บ หรือเรียกได้ว่าเป็นการใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ ที่สามารถนำไปช่วยในการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์ได้

 

 

     Heatmap คือการไฮไลท์สีที่ต่างกันด้วยอุณหภูมิ เป็นการดูพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบภาพรวมว่า มีการกระทำอะไรกับเว็บคุณบ้าง โดยมีการระบุเป็นจุดๆ ว่าผู้ชมคลิกตรงไหนเยอะ หรืออ่านคอนเทนต์ตรงไหนเยอะ การใช้ Heatmap ก็เพื่อที่จะได้เข้าใจผู้ชมมากขึ้น เพื่อสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงเว็บเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

 

     Heatmap เป็นการนำเทคโนโลยีหรือการนำแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อย่างตำแหน่งของสถานที่สำคัญๆ มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจ,การใช้เครื่องมือทางการตลาด และการวิเคราะห์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 

 

     ผลการวิเคราะห์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าที่ทำธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ, อสังหาริมทรัพย์, สถาบันการเงิน, บริษัทโฆษณาทำการตลาด ฯลฯ

 

 

การใช้เครื่องมือ Heatmap Analytic

 

Hotjar : เป็น Web Analytics Tool ที่มีเครื่องมือค่อนข้างครบถ้วนอย่างมาก และยังโดดเด่นในส่วนของ Heatmap Analytic ที่เห็นภาพชัด และสามารถใช้งานง่าย โดยเก็บข้อมูลแยกตาม Device ที่ผู้ใช้เข้ามาในเว็บ ซึ่งมีฟีเจอร์การเก็บ Heatmap ของพวก Polls, Surveys และฟอร์มรูปแบบต่างๆ

 

ฟีเจอร์ที่มีความน่าสนใจหลักๆ จะเป็น Heatmap ในหน้า landing page รวมทั้งหน้าเว็บคอนเทนต์ที่อยู่ในส่วนของการดูว่าผู้ใช้ทำการคลิกจุดไหน? และมีการเลื่อนหน้าจอไปถึงไหนบ้าง? รวมทั้งมีการบันทึกการเดินทางของผู้ใช้ในรูปแบบวิดีโอได้ด้วย ซึ่ง Hotjar สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่เก็บได้เพียง 2,000 pageviews ต่อวัน และสร้าง Heatmap เพียงแค่ 3 หน้า

 

 

Ptengine : เป็น Web Analytics Tool อีกตัวที่มีเครื่องมือครบ และมีจุดเด่นเป็น Heatmap Analytic โดยฟีเจอร์หลักๆ ของ Heatmap จะคล้ายกับ Hotjar ซึ่งจะสามารถดูว่าผู้ใช้คลิกจุดไหน หรือเลื่อนหน้าจอไปถึงไหนบ้าง โดยมีระบบ event tracking ให้ในเบื้องต้น แต่อาจไม่ได้มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงไปถึงพวก Polls หรือ Surveys ต่างๆ

 

Ptengine มีหน้าตาสวยงามและใช้งานง่ายกว่า และสามารถทำ Report ออกมาได้สวยงาม ทันสมัย มีการ compare กันระหว่าง Heatmap 2 เวอร์ชั่นของหน้าเว็บ และมีคำแนะนำในการปรับปรุงเว็บให้ด้วย โดยตัวฟรีของ Ptengine เก็บข้อมูลได้ 10,000 Monthly Page Views และสร้าง Heatmap เพียงแค่ 2 หน้า

 

 

สรุปการใช้ Heatmap

     การใช้ Heatmap จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้มากขึ้น และมองเห็นภาพรวมว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมอย่างไรกับเว็บไซต์ โดยเพิ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขจาก Google Analytics และยังสามารถนำ Heatmap ไปเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงเว็บ ทำให้ทราบว่าผู้ใช้ออกจากหน้าเว็บ หรือไม่สนใจปุ่ม Call to Action และยังเป็นการนำมาใช้ปรับปรุง UX/UI ของเว็บเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายมากขึ้น

   

     Heatmap คือ การแสดงภาพของข้อมูลที่จะแสดงออกมาในรูปแบบของสี โดยแต่ละสีจะบ่งบอกถึงระดับความถี่ของพฤติกรรม ที่ user ใช้งานเว็บ ซึ่งการทำ Heatmap เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า user ใช้งานส่วนไหนของเว็บบ้าง ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ และประเมินว่า user สนใจอะไรบ้าง? ในเว็บของคุณ

Created BY : SEOlnwza

line line