Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Heading 1 TagsHeading 1 Tags คืออะไร?

 

     Heading 1 Tags มีความสำคัญกับการจัดอันดับ SEO ซึ่งหัวข้อแบบ Heading 1 Tags (H1) <h1>….</h1> ส่วนใหญ่ใช้งานสำหรับหัวข้อหลักๆ ของเนื้อหาที่มีคำสำคัญ หรือเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องการทำอันดับบน Search Engine ซึ่งควรใช้เพียง 1 ตำแหน่งและห้ามซ้ำกันในเนื้อหาหน้าเดียวกัน เพื่อเป็นการทำให้ Google เข้าใจว่าเนื้อหาของเว็บมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใด

 

 

     Heading 1 Tags คือ แท็กส่วนหัวที่ใช้ใน HTML สำหรับการจัดหมวดหมู่ส่วนหัวของข้อความบนหน้าเว็บ เพราะนอกจาก Heading 1 Tags จะทำหน้าที่เน้นตัวอักษรให้มีความใหญ่และหนาแล้วยังให้ความสำคัญของ Keyword ที่มากที่สุดด้วยซึ่งชื่อเรื่อง และหัวข้อสำคัญของหน้าเว็บ จะเป็นตัวบอกให้ผู้เข้าชมทราบว่าหน้าเว็บนั้นเกี่ยวกับอะไร

 

 

     การใช้ Heading 1 Tags หรือ H1-H6 สามารถกำหนดความสำคัญให้กับหัวข้อในเว็บได้ โดยการใช้ Heading 1 Tags เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุด ส่วน H6 จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญน้อยที่สุด และยังเป็นปัจจัยที่ Google ใช้ในการจัดอันดับ SEO โดยจะดูที่ H1 Tag ก่อนเสมอ ซึ่งจะทำให้ผู้ค้นหาสามารถเห็นข้อความใน Heading 1 Tags ได้ที่หน้าเว็บ หรือสามารถดูได้จาก Code

 

 

ความสำคัญของการใช้ Heading 1 Tags

 

     หัวข้อหลัก Heading 1 Tags สำคัญมาก ซึ่งข้อมูลเนื้อหาอธิบายหัวข้อหลักแบบ Heading 1 Tags (H1) ควรมีคีย์เวิร์ด หรือคำสำคัญที่ต้องการเน้นทำอันดับ แล้วจึงเขียนหัวข้อย่อยลงมา ซึ่งการใส่ Heading 1 Tags สามารถใส่อยู่ตรงส่วนใดในหน้าของเว็บก็ได้ แต่ปกติควรจะอยู่ช่วงแรกๆ เพราะเป็นหัวข้อเรื่องซึ่งมีความสำคัญมาก  

 

 

หลักการใส่ Heading 1 Tags

 

- การใส่ข้อความลงใน Heading 1 Tags ไม่ควรมีความยาวเกินไป เพราะ H1 เป็นหัวข้อเรื่อง ซึ่งไม่ใช่หัวข้อเพื่อใช้อธิบาย จึงควรใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายกระชับ และได้ใจความ

 

- แต่ละหน้าของเว็บ อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใส่ Heading 1 Tags ทุกหน้า เพื่อให้ Google และผู้ที่เข้ามาใช้งานในเว็บทราบว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

 

- Heading 1 Tags เป็นหัวข้อเรื่องสำคัญ ซึ่งในแต่ละหน้าควรต้องมีหัวเรื่องเพียงแค่เรื่องเดียว โดยผู้ค้นหาจะสามารถเห็นข้อความใน H1 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ หรือสามารถดูได้จาก Code

 

- ควรใส่ Keyword ลงไปใน Heading 1 Tags เพราะจะช่วยทำให้คีย์เวิร์ดมีความสำคัญมากขึ้น และเมื่อเวลาที่ Google มาเก็บข้อมูลจะได้รู้ได้ง่ายและชัดเจนว่าหน้านี้ต้องการเน้นเรื่องอะไรหรือเกี่ยวกับอะไร

  

 

สรุปการใช้ Heading 1 Tags

     Heading 1 Tags เป็น Tag หัวข้อเรื่องใหญ่ที่สุด คือ ชื่อเรื่องที่มีการแสดงในหน้าของเว็บ เพื่อที่จะบอกให้ Google และผู้ที่ใช้งานทราบว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ซึ่ง Google จะอ่าน Heading 1 Tags จาก Code และยังเป็นปัจจัยที่ Google ใช้ในการจัดอันดับ SEO เมื่อ Google เข้ามา Index ข้อมูลจะอ่าน Code ตามลำดับความสำคัญ โดยจะดูที่ Heading 1 Tags ก่อนเสมอ

Created BY : SEOlnwza

line line