Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - HashtagHashtag คืออะไร?

 

     ผู้ที่เล่นโซเชียลฯ คงจะเคยเห็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเหมือนตารางโอเอ็กซ์ (OX) “#” ซึ่งก็คือ Hashtag หรือสัญลักษณ์ หรือที่แปลภาษาไทยคือ “ดัชนีถ้อยคำ” ซึ่งวลีที่ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ Hashtag “#” ที่ใช้ในโซเชียลมีเดียเป็นวิธีในการติดแท็กของเนื้อหา เพื่อทำให้ผู้ใช้ค้นพบ โดยการเพิ่มสัญลักษณ์นี้ในโพสต์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโพสต์นั้นๆ เมื่อค้นหาหัวข้อที่สร้าง Hashtag ไว้

 

 

     Hashtag หรือ สัญลักษณ์ “#” คือคำหรือประโยคที่มีเครื่องหมายนี้นำหน้าคำหรือประโยคนั้นๆ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ Metadata Tag ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล ซึ่งเริ่มใช้ใน Twitter เป็นแห่งแรกจากนั้นจึงเริ่มนิยมไปยัง Facebook, Instagram หรือ Pinterest ที่มักจะเห็นสัญลักษณ์ Hashtag โลดเล่นและปรากฏอยู่ในหลายๆ โพสต์ หลายๆ ข้อความ 

 

 

     Hashtag มีไว้เพื่อรวมเนื้อหาหรือเรื่องราว และบทความที่มีความใกล้เคียงกันมารวมกันเอาไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบาย เพียงแค่ใส่คำหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารเอาไว้ต่อท้ายสัญลักษณ์ “#”   

 

 

เหตุผลที่ต้องใช้ Hashtag

 

ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคขนาดใหญ่: การใช้ Hashtag จะสามารถช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ อย่างการใช้ “#”บน Facebook ที่มีผู้ใช้งานกว่า 1,100 ล้านคนแล้ว

 

ช่วยขยายแบรนด์ : การใช้ Hashtag ที่เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายจะช่วยขยายแบรนด์ในการโปรโมทสินค้า เพื่อให้คนที่สนใจในเรื่องนั้นๆ ได้เห็นข้อความเร็วขึ้น เมื่อมีคนค้นหาคำที่ติด Hashtag ก็มีโอกาสที่ผู้ใช้งานจะค้นพบกับแบรนด์สินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์จากเจ้าของแบรนด์

 

ช่วยส่งเสริการตลาด : การใช้งานของ Hashtag ด้านการค้นหาข้อมูล เป็นส่วนสำคัญที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริม ในการทำการตลาดของแบรนด์ธุรกิจต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์แบรนด์ สินค้าและธุรกิจ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ไปสู่กลุ่มผู้บริโภค

 

 

สิ่งที่ควรทำเมื่อใช้ Hashtag

- เขียนคำให้สั้น กระชับ ซึ่งข้อความที่ต้องการติด Hashtag ต้องเป็นข้อความที่ติดกัน จึงจะกลายเป็นตัวหนาที่กลายเป็น Hashtag หากมีการเว้นวรรคจะมีเพียงตัวอักษรที่ติดกับสัญลักษณ์ “#” เท่านั้นที่กลายเป็นตัวหนา ควรใช้คำทั่วๆ ไปที่เข้าใจง่าย จะทำให้คนเสิร์ชหาเจอได้ง่าย พยายามอย่าใช้คำที่คนไม่ค่อยนิยมใช้

 

- เลือกใช้คำที่สื่อถึงธุรกิจ เพราะ Hashtag เป็นเหมือน keyword จึงเลือกคำที่สื่อถึงธุรกิจหรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้มากที่สุด

 

- ในหนึ่งโพสต์จำนวนของการใช้ Hashtag ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทำให้คนไม่อ่านโพสต์ของเราและเลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว

 

 

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อใช้ Hashtag

- ไม่ควรใส่ Hashtag ลงในทุกๆ คำของโพสต์มากเกินไป เพราะจะทำให้อ่านยากหรือคนไม่อยากอ่าน 

- ไม่ควรใส่ Hashtag เป็นประโยคยาวๆ ติดกัน เพราะมันไม่ได้เป็นการเน้นข้อความ และยังเป็นแนวทางการใช้ที่ไม่ถูกต้อง

- ไม่ควรพิมพ์คำใน Hashtag ผิดเพี้ยนหรือพิมพ์ตกไปแม้แต่ตัวอักษรเดียว เพราะอาจทำให้เกิดเป็น Hashtag ใหม่ขึ้น โดยที่อาจจะไม่เชื่องโยงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร

- การใช้ Hashtag เกินกว่า 3 ตัวขึ้นไปในทวิตเตอร์ จะลด Engagement ที่เฉลี่ยถึง 17% ส่วน Instagram หากใช้ Hashtag  มากกว่า 11 ตัวขึ้นไป Engagement จะเพิ่มขึ้น ซึ่ง Instagram สามารถใส่ Hashtag ต่อรูปได้สูงสุดที่ 30 ตัว

 

 

สรุปการใช้ Hashtag

     Hashtag เปรียบเสมือนเป็นคำค้นหาหลัก หรือคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหา กลุ่มคน กลุ่มเพื่อน ที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีความสนใจเหมือนกันหรือสนใจในเรื่องเดียวกัน มีความรู้สึกเหมือนกัน อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือเคยใช้บริการที่เดียวกันมาก่อน ฯลฯ ซึ่งการใช้ Hashtag ควรจะมีความสั้น กระชับแต่อ่านแล้วได้ใจความ 

Created BY : SEOlnwza

line line