Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Google My BusinessGoogle My Business คืออะไร?

 

     หากต้องการให้เว็บที่ทำธุรกิจปรากฏในการค้นหากูเกิลอย่าง Google Maps และ Google Search จะมีวิธีทำอย่างไร? และหากคุณทำธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือภายในพื้นที่ๆกำหนด การทำ Google My Business ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยจัดการให้คนอื่นๆ หาเว็บคุณพบ เพราะเป็นธุรกิจที่ได้รับการยืนยันบน Google ทำให้ผู้ใช้มองว่าเว็บน่าเชื่อถือขึ้น

 

 

     Google My Business คือ บริการฟรีๆ จาก google ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนร้านค้าหรือธุรกิจเล็กๆ เป็นการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลของกูเกิล และมีการแสดงผลเมื่อมีการค้นหาชื่อธุรกิจนั้นๆ และยังเพิ่มที่ตั้งร้านค้าลงบน google map หรือ google search ซึ่งจะขึ้นชื่อร้าน และรายละเอียดของบริการต่างๆ ว่าขายอะไร, เวลาเปิด-ปิด หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถกดโทรได้ทันที พร้อมแผนที่ด้านข้าง

 

 

     Google My Business ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะบอกรายละเอียดของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่กำลังค้นหาร้าน สินค้า หรือธุรกิจได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น  

 

 

วิธีปรับใช้งาน Google My Business  

 

ใส่รายละเอียดอื่นๆให้ครบ : การเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ในการทำ Google My Business ไม่ว่าจะเป็นประเภทของร้านค้าว่าเว็บเปิดให้บริการหรือขายสินค้าอะไร ซึ่งหากมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ก็ควรจัดการใส่ทุกอย่างให้ครบถ้วนที่สุด

 

ใส่ชื่อร้านค้า/ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ : การที่จะให้เว็บของคุณค้นหาเจอจากการใช้งาน Google My Business จะต้องใส่ชื่อร้าน และพิกัดของร้าน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ง่ายในการติดต่อ เพราะหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม การใส่ข้อมูลเพิ่มโดยเฉพาะเบอร์โทรก็จะสามารถช่วยให้ลูกค้าติดต่อร้านค้าได้ง่ายขึ้น

 

เพิ่มรูปภาพ : ในการทำ Google My Business การใส่รูปหน้าร้านหรือบรรยากาศโดยรวมลงไป จะทำให้ลูกค้าเข้ากลุ่มเป้าหมายมาหาถูกร้านแน่ๆ เพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้าเข้ามาไม่ผิดร้านแล้ว ยังช่วยจูงใจให้กับลูกค้าคนอื่นๆ อยากมาร้านคุณเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

ให้ลูกค้าเข้ามาเขียนรีวิว : เรียกว่าเป็นกลยุทธ์สุดยอดของการใช้ Google My Business ที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้ามารีวิวร้านหรือธุรกิจของคุณ เพราะจะช่วยให้ search result ของร้านดีขึ้น เพราะหากมีคอมเม้นท์ที่เป็น positive ก็จะช่วยให้ร้านมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น  

 

 

สรุปการใช้ Google My Business

     Google My Business คือบริการฟรีๆ จากกูเกิลที่ช่วยสนับสนุนร้านค้าและธุรกิจ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลธุรกิจลงในฐานข้อมูลของกูเกิล ซึ่งจะแสดงผลเมื่อมีการค้นหาชื่อธุรกิจของคุณที่เพิ่มลงไป โดยข้อมูลของธุรกิจจะปรากฏบน Google อย่าง Google Maps และ Google Search และการแสดงแผนที่ ชื่อธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้การค้นหาง่ายขึ้น

 

 

     Google My Business ยังช่วยให้ร้านหรือธุรกิจถูกค้นเจอบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงรูปภาพหน้าร้าน และรีวิวของลูกค้าคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นส่วนเสริมที่จะช่วยให้ธุรกิจมีลูกค้ามากขึ้น แค่จะต้องทำความเข้าใจลูกค้าว่าต้องการอะไร เพียงแค่นี้ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แล้ว

Created BY : SEOlnwza

line line