Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Google Customer ReviewsGoogle Customer Reviews คืออะไร ?
การรีวิว หรือการแสดง ความคิดเห็น ในเว็บ จะทำให้เว็บ มีความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการใช้ Google Customer Reviews ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อ เป็นการเปิดใช้งาน โดยการให้ลูกค้ากรอกข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ขาย จะต้องมีบัญชี Google Merchant ที่จะต้องเปิดรับ ความคิดเห็น จากลูกค้า ก่อนที่จะถูกนำไป จัดอันดับโดย Google ซึ่งจะปรากฏใน โฆษณา ระหว่างการค้นหา และใน Google Shopping

 
Google Customer Reviews คือ รีวิวที่มาจาก Google My Business ซึ่งสามารถ เข้าไปเขียน บทวิจารณ์ได้ และอาจมีการ ให้คะแนน 1-5 ดาว พร้อมกับการ เขียนข้อความ สั้น ๆ ซึ่งการใช้ Google Customer Reviews จะช่วยเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ ให้กับธุรกิจ มากขึ้น โดยเป็นบริการฟรีจาก Google ที่จะช่วยให้ ธุรกิจออนไลน์ สามารถรวบรวม คำติชมจากบรรดา เหล่าลูกค้า บนเว็บ ซึ่งจะส่งผลต่อ การตัดสินใจ ซื้อได้เร็วขึ้น

   

การทำงาน ของ Google Customer Reviews
- การเปิดใช้งาน Google Reviews ร้านค้า จะต้องมีรหัสเฉพาะ ในการส่ง แบบสอบถาม หลังจาก การจ่ายเงิน เสร็จสิ้น โดยแบบสอบถาม จะแสดงบนหน้า แดชบอร์ดร้านค้า เป็นการใช้ สำหรับให้คะแนนร้านค้า โดยคะแนน จะปรากฏบน Customer Review badge ที่ลูกค้า สามารถแสดง ความคิดเห็น ด้วยโทรศัพท์มือถือได้
 

- การแสดง ความคิดเห็น โดยใช้ Google Customer Reviews ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของลูกค้า หลังจากมีการ ซื้อสินค้า เรียบร้อยแล้ว โดยพวกเขา สามารถเลือกได้ว่า ต้องการจะรีวิว เพื่อแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ ของผู้ขาย หรือไม่ ? โดย Google Customer Reviews ถูกออกแบบใหม่ เพื่อตรวจสอบ ความเห็น จากลูกค้า ที่ได้ทำการ สั่งซื้อ จากร้านค้านั้นจริง ๆ

   
- เมื่อชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว Google Customer Reviews จะส่งอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้า ที่ลงทะเบียน กับร้านค้าไว้ ได้แสดง ความคิดเห็น หรือให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้บริการ ร้านค้า โดยลูกค้า สามารถเลือกรับ หรือไม่รับ อีเมล์จาก Google Customer Reviews ได้

 
- สัญลักษณ์ดาว Google Customer Reviews ที่แสดงบนเว็บ จะช่วยให้ลูกค้า รู้ทันทีว่า ร้านค้า ได้รับการรับรองจาก Google ซึ่งมันจะแสดง คะแนน ของร้านค้า 1-5 ดาว โดยสามารถ วางบนเพจใดก็ได้ บนเว็บของร้านค้า ซึ่งคะแนนรวม ของร้านค้า จะปรากฏ ในโฆษณา ระหว่างการค้นหา และใน Google Shopping
 

- แบบสอบถาม Google Customer Reviews มีคำถามกระชับ และเป็น แบบตัวเลือก ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า ให้คะแนน ความพึงพอใจ ได้ง่ายดาย บน Google Customer Reviews มากยิ่งขึ้น

 


สรุป การใช้ Google Customer Reviews

รีวิวบน Google Customer Reviews เพื่อให้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจ โดยร้านค้า ขอรับรีวิว จากลูกค้าผ่าน URL แบบสั้น ๆ เพื่อกระตุ้น ให้ลูกค้า แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ธุรกิจโดยทำตาม แนวทางปฏิบัติ ที่ดี ที่สุด เพื่อให้ได้รับ รีวิวบน Google และยังเป็นการ ตอบกลับ รีวิว เพื่อสร้างความ ไว้วางใจ ที่ลูกค้ามีต่อเว็บ โดยอาจเขียน รีวิวมากขึ้น ในอนาคต Google Customer Reviews จะสามารถสร้าง และ แชร์ลิงก์ ที่ลูกค้าจะคลิก เพื่อเขียนรีวิวได้  

Created BY : SEOlnwza

line line