Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Facebook Ads ManagerFacebook Ads Manager คืออะไร?

 

     ตัวจัดการโฆษณา หรือ Facebook Ads Manager คือจุดเริ่มต้นสำหรับการแสดงโฆษณาบน Facebook, Instagram, Messenger หรือแม้แต่การสร้างโฆษณาที่นับว่าเป็นการใช้เครื่องมือครบวงจรอย่าง Audience Network จะช่วยให้การจัดการเวลาและตำแหน่งที่จะเรียกใช้ รวมทั้งการติดตามประสิทธิภาพแคมเปญดีขึ้น

 

 

     Facebook Ads Manager หรือตัวจัดการโฆษณา ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างโฆษณาบน Facebook เป็นการรวมเครื่องมือสำหรับการสร้างโฆษณา เพื่อให้โฆษณาออกมามีประสิทธิภาพที่สุดโดยสามารถใช้สร้างหรือทำการเผยแพร่โฆษณาไปยังสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Instagram หรือ  Messenger

 

 

     Facebook Ads Managerx เป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ทรงประสิทธิภาพ โดยถูกออกแบบมาสำหรับผู้ลงโฆษณาที่มีประสบการณ์ สามารถสร้างและจัดการโฆษณาบน Facebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถดูเพื่อแก้ไขหรือดูผลลัพธ์โฆษณาบน Facebook ได้ทั้งหมด

 

 

ประโยชน์การทำ Facebook Ads Manager 

 

สร้างแคมเปญโฆษณา : คุณสามารถออกแบบโฆษณาทีละขั้นตอนในการทำ Facebook Ads Manager ซึ่งเป็นการช่วยสร้างแคมเปญโฆษณาให้ได้ผลเร็วขึ้น สามารถเลือกวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการสร้างโฆษณาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการแสดงโฆษณา รวมทั้งนำเสนอรูปแบบที่จะนำมาใช้ในการโฆษณาได้อีกด้วย

 

จัดการหลายๆ โฆษณาในครั้งเดียว : การทำ Facebook Ads Manager สามารถแก้ไขการตั้งค่า อัพเดตภาพ และจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย จัดการงบประมาณ รวมทั้งตำแหน่งการจัดวางในทุกโฆษณา และการสร้างสำเนาโฆษณาของคุณโดยการทำซ้ำ

 

การเข้าถึงชุดโฆษณา : ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของบัญชี, แคมเปญ, ชุดโฆษณาและโฆษณาประเภทต่างๆ การทำ Facebook Ads Manager จะสามารถเข้าถึงโฆษณาได้ทั้งหมดของตัวจัดการโฆษณา โดยสามารถเลือกแคมเปญ, ชุดโฆษณา หรือ โฆษณาต่างๆ เพื่อดูผลลัพธ์ของคุณในเนื้อหาที่สามารถปรับเองได้

 

ดูประสิทธิภาพการทำงานข้อมูล: การทำ Facebook Ads Manager จะช่วยดูข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพการทำงานมากแค่ไหน ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันของโฆษณาและกำหนดเวลารายงาน โดยสามารถดูผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ระดับบัญชี ไปจนถึงระดับสูง เพื่อช่วยให้ดูว่าแคมเปญทั้งหมดทำงานเป็นอย่างไร?

 

การทำ Facebook Ads Manager สามารถใช้ข้อมูลในการแยกย่อย สำหรับใช้ดูเกณฑ์ในการชี้วัด รวมทั้งการสร้างหรือกำหนดเวลารายงานผลโฆษณาการเรียนรู้เพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับการรายงานผลโฆษณาในตัวจัดการโฆษณา

 

การวัดผลลัพธ์ : การทำ Facebook Ads Manager ในการวัดผล สามารถดูได้จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของการทำโฆษณาและระยะกำหนดเวลารายงาน

 

 

สรุปการใช้ Facebook Ads Manager

     การทำ Facebook Ads Manager หรือตัวจัดการโฆษณา แสดงให้เห็นว่าการทำโฆษณาจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจบน Facebook, Instagram และกลุ่ม Audience Network โดยใช้เครื่องมือนี้ในการใช้วิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ รวมทั้งการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และยอดขายสินค้าหรือการเข้าถึงแคมเปญ ฯลฯ    

 

     ตัวจัดการโฆษณาหรือการทำ Facebook Ads Manager สามารถจัดการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับดูผลลัพธ์ของแคมเปญและโฆษณาทั้งหมดจาก Facebook ได้จากตัวจัดการโฆษณา โดยคุณสามารถสร้างโฆษณาด้วยการออกแบบโฆษณาที่ปรากฏบนกลุ่มแอพและบริการของ Facebook หรือสื่อโซเชียลอื่นๆ    

Created BY : SEOlnwza

line line