Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Email MarketingEmail Marketing คืออะไร?

 

     หากทำ Email Marketing ให้ดีจะได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการตลาดที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลหรือสินค้า/บริการ ที่มีสิทธิ์ก่อให้เกิดการขายได้ทันที อีกทั้งยังส่งผลต่อการทำให้เกิดกระแส การขาย การสร้างการรับรู้ หรือการทำให้เกิดลูกค้าประจำตามมา

 

 

     Email Marketing คือ การทำการตลาดผ่านทางช่องทางอีเมล์ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ที่ใช่สำหรับการแจ้ง ข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษหรือการจัดอีเว้นท์แก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของหน่วยงาน โดยผู้รับอีเมล์เป็นฝ่ายยินยอมในการรับข่าวสาร ทำให้การทำ Email Marketing มีผู้รับอย่างเต็มใจจึง ทำให้ไม่ใช่สแปมหรือเป็นอีเมล์ขยะ

 

 

     การทำ Email Marketing หากได้รับอนุญาตจากเจ้าของอีเมล์นั้นๆ จะทำให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปได้ โดยผู้รับเองก็มีสิทธิ์ที่จะอนุญาต หรือทำการยกเลิกการรับอีเมล์ได้ทุกเวลาเช่นกัน   

 

 

รูปแบบของ Email Marketing

 

Inaugural Emails : การออกแบบ Email Marketing ควรใช้ข้อความที่สร้างสรรค์ในการกระตุ้นอยากให้อ่าน และมี Call To Actions หลายๆ แบบอยู่ด้านใน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่รับอีเมล์รู้สึกต่างกันออกไป โดยอาจเป็นการข้อความแสดงความยินดี ข้อความต้อนรับลูกค้า หรือการส่งอีเมล์ไปแสดงความยินดีเมื่อลูกค้าได้รางวัลจากแบรนด์ หรือยินดีในการสมัครสมาชิก    

 

Promotional Emails : รูปแบบการดีไซน์ Email Marketing ควรมีการออกแบบให้มีภาพใหญ่ๆ ตัวอักษรใหญ่ ๆ  การใช้สีที่กระตุ้นความต้องการทันที อาจมี Objective หรือ Purpose เดียว ซึ่งมีเป้าหมายคือ การขายสินค้าหรือการประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่สนใจได้รับรู้อย่าง การทำกิจกรรม การประกาศเชิญชวนแข่งขัน การลดราคา การจัดโปรฯ ต่างๆ และการประกาศสินค้าใหม่ๆ 

 

Behavioral Emails : ควรมีการดีไซน์ด้วยการออกแบบการทำ Email Marketing ให้มีข้อความ สั้น กระชับ เรียบง่าย โดยอาจมีจุดประสงค์คือ เป็นการเชิญชวนหรือกระตุ้นและตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย อย่างการตอบสนองต่อความคิดเห็น การสำรวจเป้าหมายหรือการแนะนำ และการยกเลิกสมาชิก

 

Notification Emails : เป็นการทำ Email Marketing เป็นอีกหนึ่งช่องทางการส่งอีเมล์ที่มีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงต่อลูกค้าในเรื่องต่างๆ ทั้งประเภทกิจกรรมต่างๆ ความผิดพลาดในการใช้งาน หรือการแจ้งเตือน การยืนยันในการซื้อสินค้า โดยการออกแบบ Email Marketing วิธีนี้จะต้องทำให้สั้นและง่ายต่อความเข้าใจเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของผู้ใช้เรื่องเดียวเท่านั้น

 

Punctual Emails : การออกแบบ Email Marketing จะต้องทำความเข้าใจว่าอาจมีการระบุระยะเวลา การแสดงเงื่อนไขต่างๆ หรือมีเป้าหมายเฉพาะตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ จะได้ทำการชี้แจงข้อมูล ซึ่งอาจเป็นประกาศการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า/บริการ, การเตือนความจำในการใช้งาน, การชี้แจงข้อมูลความปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้บริโภค  

 

 

สรุปการทำ Email Marketing

     การทำ Email Marketing ในรูปแบบของอีเมล์ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้รับ การใช้เครื่องมือ Email Marketing ที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก หากมีการออกแบบอีเมล์ที่ดีจะช่วยสร้างผลแตกต่าง ทำให้ผู้ใช้เปิดอ่านแล้วมีปฏิสัมพันธ์กลับมา

  

     เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร การทำ Email Marketing  จะทำให้คุณกำลังมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าให้กับพวกเขา ส่งผลให้มีความยินดีที่จะรับอีเมล์ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าก้าวสู่เส้นทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป

Created BY : SEOlnwza

line line