Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - DirectoryDirectory คืออะไร?

 

     การใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนี้ส่วนใหญ่เน้นการค้นหาข้อมูล โดยผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine) อย่าง Google แต่บางครั้งข้อมูลที่ต้องการอาจยากต่อการค้นหา ทำให้มีแหล่งรวบรวมเว็บไซต์อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการค้นหา ที่เรียกว่า Directory หรือสารบัญเว็บไซต์ โดยบางเว็บ Directory จะทำหน้าที่เป็น Search Engine ในตัว ส่วนบางเว็บมีฟังก์ชั่นให้โหวตหาคะแนนนิยมของเว็บเพื่อทำการจัดอันดับด้วย

 

 

     Directory คือ ระบบที่เก็บรวบรวมลิงก์ของเว็บไซต์ต่างๆ ไว้ให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งการมีลิงก์อยู่ในเว็บที่มี Directory ดีๆ ถือว่าเป็นผลดีกับการทำ SEO โดยเป็นรูปแบบของเว็บที่จัดหมวดหมู่ด้วยธีมที่คล้ายกัน ซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ ในแต่ละกลุ่ม และมีหัวเรื่องหรือเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน ทำให้สามารถหาข้อมูลได้ง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการทำ SEO

 

 

     แต่มีบางเว็บที่มี Directory และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับลิงก์ โดยผู้สร้างเว็บไซต์หลายคนยอมเสียค่าบริการ เพื่อแลกกับการได้เว็บไซต์และลิงก์ที่มีคุณภาพ

  

 

การจัดเก็บข้อมูลระบบ Directory

     หากไม่ค้นหาโดยใช้คำค้น หรือ Keyword จะไม่มีทางทราบเลยว่ามีเว็บอะไรอยู่บ้าง หรือมีเว็บอยู่เท่าไหร่? ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลระบบ Directory จะแสดงให้เห็นทั้งหมดว่า มีเว็บอะไรบ้างที่อยู่ในฐานข้อมูล โดย Directory จะแสดงข้อมูลที่รวบรวมเว็บที่มีทั้งหมดในฐานข้อมูล ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย ทำให้ผู้ค้นหาข้อมูลสามารถคลิกเข้าไปดูได้ตลอดเวลา

 

 

     การมีระบบ Directory ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งรวบรวมลิงค์เว็บต่างๆ เท่านั้น หากแต่ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบปักหมุดบนแผนที่ หรือการเพิ่มรูปภาพ ระบบค้นหา และข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งยังมีการเพิ่มแสดงความคิดเห็น ฯลฯ  

 

 

การจัดสารสนเทศด้วยระบบ Directory  

 

ระบบคอมพิวเตอร์ : Directory เป็นสารบัญของเว็บไซต์ที่ถูกจัดประเภทตามหัวข้อ และยังเป็นชื่อกลุ่มของไฟล์ที่เกี่ยวข้องจากการได้รับการแบ่ง โดยเป็นการตั้งชื่อที่เป็นมาตรฐานจากกลุ่มของไฟล์ ซึ่งความแตกต่างหลักระหว่าง Search Directory และSearch Engine เป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งรายชื่อเว็บ โดย Search Directory มีความจำเป็นต้องพึ่งการป้อนข้อมูลเข้าจากผู้ใช้งาน

 

บนอินเทอร์เน็ต : Directory คือ แนวทางของหัวข้อ ที่ปกติจะมีการจัดเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อรองบนอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) โดย Directory ที่รู้จักกันคือ www.yahoo.com ทำให้เว็บอื่นๆ อีกจำนวนมากหันมาใช้ตามแบบ Yahoo รวมถึงเว็บไซต์พอทัลส่วนใหญ่

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Directory เป็นอีกหนึ่งชุดของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีรหัสผ่านผู้ใช้และสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรเครือข่ายที่พวกผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้

 

 

สรุปการมีระบบ Directory   

     Directory คือ ระบบเก็บรวบรวมลิงก์ของเว็บต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นพื้นที่ในการช่วยโปรโมทให้ผู้ที่สนใจข้อมูลเข้ามายังเว็บ ที่มีการแบ่งลิงก์ออกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ทำให้แต่ละกลุ่มจะมีหัวข้อและเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน โดยเป็นพื้นที่ในการเพิ่มลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ (Backlink) โดยมีส่วนช่วยในด้านการทำ SEO ที่ทำให้เนื้อหาของเว็บไซต์ติดอันดับแรกๆ   

Created BY : SEOlnwza

line line