Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - DashboardDashboard คืออะไร?

 

     Dashboard คือหน้าแรกที่มีการรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือแคมเปญการตลาด สำหรับเนื้อหา, การออกแบบเว็บ, การเขียนบล็อก และวิธีปฏิบัติทางการตลาดเฉพาะอย่าง SEO และการโฆษณารูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้นักลงทุนเห็นความเคลื่อนไหวของตลาดผ่านทาง Dashboard ไม่ว่าจะเป็น กราฟ, ข่าว Real Time ฯลฯ โดยสามารถกดที่หัวข้อนั้นๆเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที  

 

 

     Dashboard เป็นเสมือนหน้ากระดานที่ใช้สรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่าย โดยใช้เวลาในการตีความสั้นๆ ทำให้สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ ซึ่งใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจและเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา Dashboard ยังแสดงข้อมูลของลักษณะกราฟ ตัวเลข สี เพื่อสรุปข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพรวมทันที และยังเหมาะสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ดูภาพรวมขององค์กรเช่นกัน  

 

 

     เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต Dashboard ยังสามารถใช้สำหรับวางแผนการให้บริการ ที่ส่วนใหญ่จะเป็น Youtube และ Facebook หากกระทบการใช้งานอื่น จะต้องมีการจัดการด้านการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการทำ QOS (Quality of Control) สำหรับจัดลำดับที่เป็นความสำคัญของการใช้งาน  

 

 

การออกแบบ Dashboard ให้น่าสนใจ

 

Content : เมื่อเข้าใจแล้วว่าจะนำ Dashboard ไปใช้อย่างไร ลองคิดต่อว่าจะนำเนื้อหาหรือสิ่งที่จะต้องนำไปใช้มีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข (อย่างจำนวนลูกค้าหรือยอดขาย), มุมมองที่อยากวิเคราะห์ข้อมูล ที่อาจดูตามพื้นที่ ,ช่วงเวลาหรือตามกลุ่มสินค้า ซึ่งหากสามารถคิดและช่วยออกแบบให้การวัดผลตรงประเด็น และมีความน่าสนใจ จะส่งผลทำให้ Dashboard มีความน่าสนใจมากขึ้น

 

Users : คำถามหลักของการออกแบบ Dashboard คือ ผู้ใช้จะเอา Dashboard ไปใช้ทำอะไรบ้าง เพราะอาจนำไปช่วยตัดสินใจ หรือติดตามผลการดำเนินงาน หรือนำไปใช้เตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติ ซึ่งหากเข้าใจถึงรูปแบบว่าจะนำ Dashboard ไปใช้ทางไหน? อย่างไรก็จะทำให้ออกแบบได้ตรงใจมากขึ้น

  

Presentation : การเลือกกราฟให้ถูกต้อง ซึ่งบางคนอาจจะเบื่อกับกราฟแท่งหรือกราฟเส้น อาจเลือกใช้ Pie Graph หรือกราฟวงกลมที่มีการแบ่งเป็นช่องๆ หากมีช่องเยอะเกินไปอาจดูไม่รู้เรื่อง แต่หากสไลซ์น้อยๆ โดยใช้ภาพและข้อความที่พอดีจะทำให้ Dashboard มีความน่าสนใจเช่นกัน

 

Navigation : เมื่อต้องทำหลายๆกราฟ และนำมาประกอบกันเป็น Dashboard หลักง่ายๆ คือ กราฟที่เป็นเรื่องเดียวกันควรวางไว้ใกล้ๆ กัน และพยายามอย่าให้กราฟแต่ละเรื่องกระโดดข้ามไปมา เพราะจะทำให้เสียเวลาในการไล่อ่านหรือหาไม่เจอความเชื่อมโยง ควรจัดวางกราฟจากภาพใหญ่ ไปภาพย่อย ซึ่งการออกแบบ Dashboard จะต้องเน้นให้สามารถเอาไปใช้งานได้จริง 

 

 

สรุปการทำ Dashboard

     Dashboard เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่รวดเร็ว ที่มีความแม่นยำ มีการสรุปข้อมูลต่างๆ แบบคร่าวๆ ในหน้าเดียว ซึ่งเป็นเสมือนหน้ากระดาษที่เป็นจุดรวมของการสรุปข้อมูลที่สำคัญที่สุดของธุรกิจในภาพกว้างๆ ในแบบไม่ลงรายละเอียด ที่ถูกออกแบบอย่างประณีตทั้งข้อมูล และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟ หรือข่าวต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

 

     หากผู้บริหารได้เจอ Dashboard จะต้องเข้าใจได้ว่า ศักยภาพของธุรกิจตัวเองเป็นแบบไหน และเพื่อที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างถูกต้อง และยังช่วยลดความเสี่ยงหรือการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Created BY : SEOlnwza

line line