Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - CROCRO (Conversion Rate Optimization) คืออะไร?

  

     การวัดเปอร์เซ็นต์ % การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกหรือการวัด CRO (Conversion Rate Optimization) เป็นสิงที่มักจะได้ยินบ่อยๆ ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ที่มีการตั้งเป้าหมายและตั้งการวัดความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแปลงที่นำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จของการดำเนินแผน ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่เป้าหมายกี่เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรม

 

 

     สำหรับร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งธุรกิจอีคอมเมิร์ช ต่างก็อยากให้ CRO (Conversion Rate Optimization) สูงๆ เพราะวัตถุประสงค์สำคัญของธุรกิจคือ การซื้อสินค้าหรือมียอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อลูกค้าเข้ามาถึงร้านแล้วจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเข้าถึงเป้าหมายให้ได้ เพราะจะทำให้ธุรกิจสินค้าหรือบริการขายดีมีรายได้มากขึ้น

 

 

     การอาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาเว็บไซต์และนักการตลาดดิจิทัลรวมถึงเจ้าของหรือผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ ในการทำ CRO (Conversion Rate Optimization) จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานส่วนหน้าบ้านได้สัมผัสกับผู้ใช้โดยตรง โดยจะต้องทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย ซื้อของได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด โดยจะต้องเชื่อมโยงกับการออกแบบ การวางแผนการทำงานของระบบเว็บรวมทั้งการวางระบบหน้าจอมือถือที่สะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด  

   

 

ข้อดีของการใช้ CRO

 

ปรับปรุงระบบเว็บให้ดีขึ้น : เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์คือ การเพิ่ม CRO (Conversion Rate Optimization) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการไขความลับถึงพฤติกรรมการเข้าเว็บของผู้เข้าชม เพื่อเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์และจะช่วยให้เพิ่ม Conversion Rate พร้อมปรับปรุง Opt-in ให้ดีขึ้น

   

เพื่อเพิ่ม Conversion Rate : ข้อดีของการทำ CRO (Conversion Rate Optimization) จะช่วยนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของลูกค้าให้มากขึ้น เป็นการทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการจ่ายเงิน, แสดงภาพของสินค้าในหลายมุมมอง,เน้นสินค้าลดราคาให้เด่นชัด, มีช่องทางชำระเงินที่หลากหลาย, มีบริการตอบคำถามจากลูกค้า และสร้างปุ่ม CTA Call to Action ที่ชัดเจน, มีรีวิวหรือวิดีโอสาธิตการใช้งาน  

 

กระตุ้นให้เกิดการทำธุรกรรมผ่านหน้าเว็บ : การทำ CRO (Conversion Rate Optimization) เป็นการทำงานร่วมกันของนักการตลาดดิจิทัลกับนักพัฒนาเว็บ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำธุรกรรมผ่านหน้าเว็บของคุณให้มากขึ้น เป็นการคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เป็นสำคัญ

 

เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าหลัก : สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ E-Commerce ด้วยการทำ CRO (Conversion Rate Optimization) จะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนของผู้เข้าชมเว็บจนถึงขั้นเปลี่ยนพวกเขาได้ให้กลายมาเป็นลูกค้าของคุณ ซึ่งเป้าหมายหลักๆ ของ CRO คือการปรับปรุงหน้าร้านค้าออนไลน์ทั้งเว็บและช่องทางอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานให้อยู่กับคุณนานที่สุด

 

 

สรุปการทำ CRO (Conversion Rate Optimization)

     เมื่อเข้าใจ CRO จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการตลาด สินค้า และราคา ซึ่งการทำ CRO (Conversion Rate Optimization) เป็นการทำงานส่วนหน้าบ้านที่แสดงผลและดึงดูดใจต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและให้อยู่ในหน้าเว็บของคุณนานที่สุด โดยคุณจะต้องทำให้เปลี่ยนสถานะจากผู้เข้าชมกลายเป็นลูกค้าพร้อมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น  

Created BY : SEOlnwza

line line