Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - ConversionConversion คืออะไร?

 

     ยังมีค่าสำคัญอีกค่าหนึ่งที่หลายๆ คนมักจะมองข้าม และคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก ในการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางกูเกิล หรือ Facebook นั่นก็คือ Conversion เพราะคนส่วนใหญ่จะวัดผลกันที่จำนวนคนคลิก, ผู้เข้าชมรวมทั้งจำนวนคนคลิก Like ให้กับชิ้นงานนั้นๆ  

 

 

     Conversion เป็นการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อทางการตลาด และยังเป็นหนึ่งใน Metric ที่มีความสำคัญในการวัดผลโดยเฉพาะใน Google Adwords ซึ่ง Conversion คือการทำบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าของเว็บต้องการจากผู้ที่เข้าชมในเว็บหรือจากลูกค้า ที่อาจเรียกว่า Orders, Leads หรือ Sign Up ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นๆ ให้บริการทางด้านใดเป็นหลัก

 

 

     การทำ Conversion ไม่ว่าจะเป็น การตอบรับซึ่งอาจมีการสมัครสมาชิก การกล่าวถึง การเข้าร่วม การสั่งซื้อ หรือ กดปุ่มรับข้อมูลข่าวสาร โดยเป้าหมายในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องเน้นให้เกิดจำนวนยอดขายให้ได้มากที่สุด แต่ในโลกการทำการตลาดออนไลน์ที่สำคัญคือ จะต้องมี Conversion ให้มากที่สุด

 

 

ความสำคัญของ Metric Conversion  

 

- Conversions : เป็น Metric ที่จะเป็นตัวบอกจำนวน Conversion ที่เกิดขึ้น โดยจะให้ข้อมูลที่แสดงจำนวน Conversion ซึ่งเกิดขึ้นจากโฆษณา จะนับ Conversion เมื่อมีผู้ค้นหาทำการคลิกที่โฆษณาแล้วเข้ามากระทำ Action ในเว็บไซต์โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้า

 

- View-through Conversions : หลังจากที่คนเห็นโฆษณาแล้ว Metric ตัวนี้จะแสดง Conversion แต่คนเข้าชมจะไม่ได้ทำการคลิกที่โฆษณา เพราะเป็นการเห็นแล้วผ่านไปเลยแบบไม่คลิก (เกิด Impression แต่ไม่มีการ Click ) หลังจากนั้นผู้ค้นหาจะทำการเปิดเข้าเว็บไซต์ เพื่อไปสั่งซื้อโดยที่ไม่คลิกผ่านโฆษณา โดยการสั่งซื้อนี้ถูกนับอยู่ใน View-through conversions แทน

 

- Cross-device Conversions : คือ การแสดงจำนวน Conversion ที่เกิดขึ้นแบบการกดข้าม Device ในกรณีที่ลูกค้าทำการค้นหาแล้วคลิกเข้ามาดูโฆษณา แต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะทำการสั่งซื้อนั่นเอง   

 

- Conversion rate: คือ อัตราส่วนการเกิด Conversion ที่มีการเทียบกับจำนวนคลิก โดยหากเกิด Conversion rate สูงๆ จะยิ่งดี เพราะหมายถึงโฆษณาที่สามารถเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น  

 

- All Conversions : เป็น Metric ที่แสดงค่า Conversion ทั้งหมด เพราะไม่ว่าจะเป็น Conversion หรือ Cross-device conversion ที่จะมีส่วนทำให้เห็นภาพจำนวน Conversion ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโฆษณาแบบชัดเจน

 

- All conversion value: คือ มูลค่ารวมทั้งหมดของ Conversion ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยอดขายรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแคมเปญนั้นๆ ซึ่งระบบจะเข้าไปดูว่ากำหนดค่าของแต่ละ Conversion ไว้เท่าไหร่ และอาจใช้ยอดขายจากการสั่งซื้อของในแต่ละ Transaction แทน

 

- Cost / Conversion : เป็นการแสดงค่าเฉลี่ยว่าในแต่ละ Conversion ที่เกิดขึ้นจากแคมเปญนั้นๆ มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่  

 

 

สรุปการทำ Conversion

 

     Conversion คือ สิ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องการจากลูกค้าหรือผู้ที่เข้าเว็บ ซึ่งมีวิธีที่ถูกใช้เป็นเป้าหมายในการทำการโฆษณา โดย Conversion อาจจะเป็นการสั่งซื้อของ หรือการสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร การลงทะเบียน การอ่านบทความในหน้าเพจจนจบ ฯลฯ ที่เรียกได้ว่าสร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของเว็บมากที่สุด

Created BY : SEOlnwza

line line