Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Content MarketingContent Marketing คืออะไร?

     เพื่อตอบสนองความต้องการให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงเร็วที่สุด การสร้างเนื้อหาด้วยการทำ Content Marketing ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งอาจเห็นผลดีกว่าการโฆษณาทางตรง และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำการตลาดที่มีการใช้เนื้อหาหรือบทความคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งการเขียนบทความที่ได้รับการตอบรับคือการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อขายสินค้าเพียงอย่างเดียว  

     แม้เป้าหมายของการทำ Content Marketing คือ การขาย แต่บทความส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาของผู้บริโภค เพราะเป็นการทำการตลาดที่เผยแพร่โดยใช้เนื้อหาหรือบทความคุณภาพที่มีประโยชน์ออกไป อาจสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณโดยที่ไม่จำเป็นต้องจูงใจอะไรมาก

 

การเขียน content marketing เริ่มต้นอย่างไรดี ? 

1. บุคลิกแบรนด์ของเราเป็นอย่างไร ควรเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารแบบไหน

2. กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร ลูกค้าอยากได้ หรืออยากเห็นอะไรจากแบรนด์ของเรา

3. วัตถุประสงค์ในการทำ content marketing ครั้งนี้คืออะไร เพื่อกำหนดทิศทางของคอนเทนต์ และเลือกเนื้อหาที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้

4. แพลตฟอร์มที่ต้องการเผยแพร่คือช่องทางไหน เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามแผนการตลาดที่เราวางไว้

 

เทรนด์การทำ Content Marketing

Content : การเขียนเนื้อหาดี ๆ มีประโยชน์เป็นการทำ Content Marketing ที่จะทำให้ผู้บริโภคประทับใจมากกว่าอ่านเนื้อหาที่มีแต่บทความโฆษณาขายของ ลองเขียนบทความเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจโดยต้องมีเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยม และต้องมีความสดใหม่ ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน โดยจะต้องสื่อไปถึง Brand ได้

Live Video : กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการไลฟ์ขายสินค้า ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ Content Marketing ที่ใช้ได้ผลดีกับธุรกิจที่สามารถเห็นสินค้าหรือบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์และความบันเทิง โดยเฉพาะการขายของออนไลน์ที่จะทำให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าชัดเจนกว่าภาพนิ่ง 

E-Books : การทำ Content Marketing จากการเขียนอีบุ๊คเป็นการทำการตลาดโดยใช้เนื้อหา ซึ่งรูปแบบนี้ยังสามารถใช้งานได้ดี เพราะยังคงมีผู้คนอีกหลายกลุ่มที่เริ่มหาความรู้จากการอ่านมากขึ้น ทำให้การทำอีบุ๊คมีการนำเสนอเนื้อหารูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 

Webpages : เว็บไซต์หรือเว็บเพจ ส่วนใหญ่ทำ Content Marketing ด้วยการนำเนื้อหาไปใช้ หรือหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้ามามีส่วนร่วมบนเว็บไซต์มากขึ้น

Videos : คุณสามารถสร้างเนื้อหาในการทำ Content Marketing คุณภาพที่มีประโยชน์ลงไปด้วยการทำคลิปวิดีโอ โดยเป็นการสร้างช่องบน YouTube เพื่อใช้โปรโมทร้านค้าของคุณเองผ่านวิดีโอ ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการสอนทำอาหาร สอนการทำเว็บไซต์แบบฟรี ๆ จะทำให้ผู้เข้าชมประทับใจและบอกต่อ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้น

Infographics : การใช้รูปภาพทำ Content Marketing หรือที่หลายคนรู้จักคือ อินโฟกราฟฟิก ที่สามารถสื่อความหมายได้ดี โดยจะช่วยสื่อสารกับผู้บริโภคได้เร็วกว่า และเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น สามารถใช้สีสันจากภาพสดใส เข้ามาช่วยดึงดูดความสนใจได้

     ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด เพราะเมื่อไหร่ที่คุณหลงทิศ สับสน ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ทำไปเพื่ออะไร หรือถึงเวลาวัดผล สามารถย้อนกลับมาดูวัตถุประสงค์ได้ว่า สิ่งที่เราต้องการหลังจากทำ Content Marketing นั้นคืออะไร ซึ่งหลักก็จะมีวัตถุประสงค์ดังนี้

– สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก หรือทำให้จงรักภักดีต่อแบรนด์

– เปิดตัวสินค้าใหม่ ต้องการรุกตลาดด้วยความรวดเร็ว

– ต้องการสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

– ปูทาง เพื่อกระตุ้นยอดขายในอนาคต

     ซึ่งก่อนจะกำหนดเป้าหมายได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่า กลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการสื่อสารนั้นเป็นใคร เขาชอบไม่ชอบอะไร เขามีปัญหาอะไรบ้าง ถ้าพวกเขาต้องการคำตอบ พวกเขาจะไปที่ไหน ตรงนี้สำคัญมาก ๆ

2. กำหนดกลยุทธ์ของเนื้อหาหลัก

     เนื้อหาต่าง ๆ ที่จะสร้างขึ้นมา ต้องมีธีม หรือกลยุทธ์หลักขับเคลื่อน ว่าจะสร้างเนื้อหาไปในทิศทางใด โดยทำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย เช่น

– มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ

     เล่าเรื่องราว กระตุ้นอารมณ์ ที่มาที่ไปของแบรนด์ หรือเล่าถึงเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ผู้บริหาร หรือกว่าจะมาเป็นแบรนด์นี้ได้ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง หากต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ จุดเด่นของสินค้าอยู่ตรงไหน ส่วนผสมที่สำคัญ หายาก สกัดจากอะไรบ้าง ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการใช้สินค้านั้น นำมาเล่าเป็นเรื่องราวได้เช่นกัน ผมเคยดูโฆษณาของน้ำแร่หลายแบรนด์ ทั้งในไทย และต่างประเทศ แบรนด์เล่าเรื่องที่มาที่ไปของน้ำแร่น้อยมาก แต่จะเน้นสร้างเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์ สะท้อนภาพลักษณ์ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ หากดื่มน้ำแร่แทน เป็นต้น

– มุ่งเน้นให้ความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย

วิธีนี้ สามารถหยิบยกปัญหาเด่น ๆ ที่กลุ่มลูกค้าคุณประสบอยู่ มาเล่า มานำเสนอ พร้อมหาวิธีแก้ปัญหาให้พวกเขา จะทำให้แบรนด์คุณดูมีคุณค่า จนเกิดการติดตามและแชร์ข้อมูลนั้นไปเป็นวงกว้าง

– มุ่งการสร้างความบันเทิง หรือทำให้สะเทือนอารมณ์

เนื้อหาประเภทนี้ โดยสถิติแล้ว จะได้รับการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุด เพราะเข้าถึงความรู้สึกของมนุษย์ได้ดีที่สุด แต่เนื้อหาประเภทนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเวลาพอสมควร เช่น การสร้างไวรัลคลิป (Viral Video) หลายๆแบรนด์ในบ้านเราก็นิยมสร้างเนื้อหาประเภทนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

3. ผลิตเนื้อหา

     เมื่อทราบทิศทาง กลยุทธ์ของการทำ Content Marketing แล้ว การสร้างเนื้อหาก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีก โดยหลักการของการสผลิตเนื้อหานั้น ควรมี Action Plan, Timing เช่นกัน

– จำนวนเนื้อหาที่ต้องการ ต่อ/เดือน

-ประเภทเนื้อหาที่ต้องการ รูปภาพ บทความ คลิปวีดีโอ หรือหนังสั้น ไวรัลต่าง ๆ

-ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. ช่องทางกระจายเนื้อหา

-เลือกสื่อ

     สื่อออนไลน์ Social Media แต่ละตัว มีธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ฉะนั้นการเลือกเนื้อหาให้ตรงกับสื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ ยกตัวอย่าง สินค้าประเภทแฟชั่น หากต้องการกระตุ้นสินค้าใหม่ ควรเน้นที่รูปภาพ และสื่อที่น่าจะตอบโจทย์เนื้อหาประเภทนี้ที่สุด น่าจะเป็น Instagram

-เลือกผู้ทรงอิทธิพล

ในทุกธุรกิจ ล้วนแล้วแต่มีผู้ทรงอิทธิพลด้านออนไลน์อยู่เป็นจำนวนมาก (Influencer) หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า Net idol, GURU, Blogger เป็นอีกช่องทางสำคัญในการช่วยกระจายเนื้อหา ให้แพร่ออกไปเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมาย

-เลือกช่วงเวลา

เนื้อหาดี สื่อดี แต่เลือกช่วงเวลาไม่ดี จากรุ่ง อาจจะเปลี่ยนเป็นร่วงได้ ทุกกระแสบนโลกออนไลน์ มาเร็วไปเร็ว เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย เมื่อไหร่ที่มีกระแส หรือไวรัลอะไรบางอย่างที่ดังกว่า มีคนพูดถึงมากกว่า กระแสเก่าก็จะถูกลืมไปในที่สุด

5. การโฆษณา

     หลายคนตั้งแง่กับนักการตลาดออนไลน์ว่า “ถ้าเนื้อหาดีจริง ทำไมต้องทำโฆษณาด้วย” ปล่อยให้ถูกบอกต่อ แชร์ต่อสิแบบธรรมชาติสิ ถ้าคุณคิดแบบนั้น คุณกำลังคิดผิดครับ ถ้าเนื้อหาดีอยู่แล้ว การโฆษณาช่วย ยิ่งจะทำให้กระจายไปได้รวดเร็วขึ้น  สร้าง Engagement นานขึ้นไปอีก

6. ความสม่ำเสมอ

     ถือเป็นหัวใจหลักของการทำ Content Marketing ในยุค 4G ครองเมืองนี้โดยเฉพาะ ในทุก ๆ วันมีข้อมูลมากมายหลั่งไหลเข้ามาในหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือมือถือของเรา ซึ่งเราไม่สามารถเห็นมันได้ครบอย่างแน่นอน และถึงแม้เราจะเห็น แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เนื้อหานั้น เรื่องนั้น ๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเรา เราก็พร้อมจะเลื่อนผ่านมันไปโดยไม่สนใจใยดีมันแม้แต่น้อย การโพสเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำเราได้ และที่สำคัญ ง่ายต่อการวัดผลของเนื้อหาด้วย

7. วัดผล ปรับปรุงให้ดีขึ้น

-วัดผลเชิงปริมาณ

     ข้อดีของ Online Content คือ สามารถเก็บสถิติเป็นตัวเลขได้ทุกรูปแบบ เปรียบเทียบได้ง่าย

-วัดผลเชิงคุณภาพ

     การวัดผลประเภทนี้ต้องอาศัยข้อมูลตัวเลข สถิติเชิงปริมาณมาก่อน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ หาข้อสรุป ว่าผลที่ได้นั้น เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือไม่ อย่างไร

     โดยข้อมูลทั้งสอง จะเป็นตัวชี้วัดว่า ผลงานของการทำ Content Marketing อยู่ตรงจุดไหน และที่สำคัญ พลาดตรงจุดไหน จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไง เพื่อให้เนื้อหาดีขึ้น ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จนบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

Content ที่ดีเป็นอย่างไร ?

1. ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากทำคอนเทนต์ตามกระแส โดยไม่คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์การเข้ามาชมคอนเทนต์ของเราอาจจะเยอะ แต่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็ไม่สนใจแบรนด์ของเราจริง ๆ เข้ามาแล้วก็ออกไป

2. ต้องมีความสม่ำเสมอ ทั้งเนื้อหา และเวลาในการเผยแพร่ ไม่บ่อยเกินไปเพราะจะเป็นการสร้างความรำคาญให้ลูกค้า และไม่ขาดหาย เพราะจะทำให้ลูกค้าลืม และไม่สนใจแบรนด์เราก็เป็นได้

3. ต้องมี “คุณค่า” สิ่งสำคัญที่สุดในการทำ content marketing คือ คอนเทนต์ที่มีคุณค่า เพราะจะเป็นตัวดึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในแบรนด์ สินค้า หรือบริการของเราจริง ๆ เข้ามา และยังสามารถรักษากลุ่มเหล่านี้ไว้ได้เรื่อย ๆ หากเรายังรักษาคุณค่าของคอนเทนต์ไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ

 

 

สรุปการทำ Content Marketing

     สำหรับการทำ Content Marketing เป็นการนำเสนอบทความ หรือเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าโดยไม่ได้เน้นการขายเป็นหลัก โดยการทำ Content Marketing ต้องการทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจ และมีความเชื่อมั่นจนทำให้สามารถจดจำแบรนด์สินค้า เพราะเป็นการให้ความรู้จากเนื้อหา บทความที่มีประโยชน์ แม้จะเห็นผลได้ช้ากว่าโฆษณาแบบตรง ๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามีความคุ้มค่า และยั่งยืนกว่า

 

Created BY : SEOlnwza

line line