Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Content MarketingContent Marketing คืออะไร?

 

     เพื่อตอบสนองความต้องการให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงเร็วที่สุด การสร้างเนื้อหาด้วยการทำ Content Marketing ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งอาจเห็นผลดีกว่าการโฆษณาทางตรง และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำการตลาดที่มีการใช้เนื้อหาหรือบทความคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งการเขียนบทความที่ได้รับการตอบรับคือการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อขายสินค้าเพียงอย่างเดียว  

 

 

     แม้เป้าหมายของการทำ Content Marketing คือ การขาย แต่บทความส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาของผู้บริโภค เพราะเป็นการทำการตลาดที่เผยแพร่โดยใช้เนื้อหาหรือบทความคุณภาพที่มีประโยชน์ออกไป อาจสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณโดยที่ไม่จำเป็นต้องจูงใจอะไรมาก  

 

 

เทรนด์การทำ Content Marketing

 

Content : การเขียนเนื้อหาดีๆ มีประโยชน์เป็นการทำ Content Marketing ที่จะทำให้ผู้บริโภคประทับใจมากกว่าอ่านเนื้อหาที่มีแต่บทความโฆษณาขายของ ลองเขียนบทความเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจโดยต้องมีเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยม และต้องมีความสดใหม่ ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน โดยจะต้องสื่อไปถึง Brand ได้

 

Live Video : กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการไลฟ์ขายสินค้า ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ Content Marketing ที่ใช้ได้ผลดีกับธุรกิจที่สามารถเห็นสินค้าหรือบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์และความบันเทิง โดยเฉพาะการขายของออนไลน์ที่จะทำให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าชัดเจนกว่าภาพนิ่ง  

 

E-Books : การทำ Content Marketing จากการเขียนอีบุ๊คเป็นการทำการตลาดโดยใช้เนื้อหา ซึ่งรูปแบบนี้ยังสามารถใช้งานได้ดี เพราะยังคงมีผู้คนอีกหลายกลุ่มที่เริ่มหาความรู้จากการอ่านมากขึ้น ทำให้การทำอีบุ๊คมีการนำเสนอเนื้อหารูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  

 

Webpages : เว็บไซต์หรือเว็บเพจ ส่วนใหญ่ทำ Content Marketing ด้วยการนำเนื้อหาไปใช้ หรือหาข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้ามามีส่วนร่วมบนเว็บไซต์มากขึ้น

 

Videos : คุณสามารถสร้างเนื้อหาในการทำ Content Marketing คุณภาพที่มีประโยชน์ลงไปด้วยการทำคลิปวิดีโอ โดยเป็นการสร้างช่องบน YouTube เพื่อใช้โปรโมทร้านค้าของคุณเองผ่านวิดีโอ ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการสอนทำอาหาร สอนการทำเว็บไซต์แบบฟรีๆ จะทำให้ผู้เข้าชมประทับใจและบอกต่อ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้น

  

Infographics : การใช้รูปภาพทำ Content Marketing หรือที่หลายคนรู้จักคือ อินโฟกราฟฟิก ที่สามารถสื่อความหมายได้ดี โดยจะช่วยสื่อสารกับผู้บริโภคได้เร็วกว่า และเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น สามารถใช้สีสันจากภาพสดใส เข้ามาช่วยดึงดูดความสนใจได้

 

 

สรุปการทำ Content Marketing

     สำหรับการทำ Content Marketing เป็นการนำเสนอบทความหรือเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าโดยไม่ได้เน้นการขายเป็นหลัก โดยการทำ Content Marketing ต้องการทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจและมีความเชื่อมั่นจนทำให้สามารถจดจำแบรนด์สินค้า เพราะเป็นการให้ความรู้จากเนื้อหา บทความที่มีประโยชน์ แม้จะเห็นผลได้ช้ากว่าโฆษณาแบบตรงๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามีความคุ้มค่าและยั่งยืนกว่า

Created BY : SEOlnwza