Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - ContentContent คืออะไร?  

           

      Content สามารถเผยแพร่หรือแสดงผ่านสื่อหลายๆ อย่างได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด, การเขียน, หรือศิลปะอื่นๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต, ภาพยนตร์, วิทยุโทรทัศน์, เพลง, สมาร์ทโฟน, หนังสือ e-books ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ศิลปะและการสื่อสารเนื้อหา และยังเป็นข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่มุ่งสู่ผู้เข้าชมให้มีความสนใจมากที่สุด   

 

 

     Content คือ สื่อออนไลน์แทบจะทุกรูปแบบที่สามารถอ่าน ดู หรือโต้ตอบได้ รวมทั้งยังหมายถึงเนื้อหาที่เขียนขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยสามารถรวบรวมรูปภาพและวิดีโอเข้าไปด้านในที่มีคำหลักเป็นตัวเชื่อม หรือจะแบ่งตามอายุของคอนเทนต์ตามกระแส และคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาที่อยู่ได้นาน ซึ่งมีจุดเด่น-จุดด้อยต่างกัน โดยจะมีวิธีการใช้งานและแพลตฟอร์มที่เหมาะสมต่างกันไปยังผู้รับสาร

   

 

องค์ประกอบของการทำ Content ให้น่าสนใจ  

 

- ภาษา

     การใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียน Content ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการ โดยผู้เขียนส่วนใหญ่ทราบว่ากำลังสื่อสารกับใคร และยังมีระบบอัลกอรึทึมที่จะช่วยคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ การเขียน Content เนื้อหาส่วนใหญ่จึงมุ่งสื่อสารแบบ เพื่อนคุยกับเพื่อน เพราะการใช้ภาษาที่ดูเป็นกันเองจะทำให้บทความมีความน่าสนใจขึ้น

 

- Be Useful

     เป็น Content ที่มีเนื้อหาโดยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ และให้ความบันเทิงต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการค้นหา

 

- Be Creative

     เป็นการทำ Content ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ทัศนคติ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงใจมากที่สุด

 

- Call to Action

     เป็นการเลือกใช้ Content ที่เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครสมาชิก ซื้อสินค้า และลงทะเบียนรับข่าวสาร หรือคลิกร่วมกิจกรรม

   

- Linked

     คือการทำ Content ที่นำเสนอ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด มีความชัดเจนว่าต้องการสร้างการเรียนรู้ หรือต้องการขายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 

- Clearly

     คือการใช้ Content ที่มีเนื้อหาที่ตรงประเด็น มีความกระชับ อ่านหรือดูแล้วเข้าใจง่ายๆ ได้ใจความ โดยไม่ต้องตีความหมายให้วุ่นวาย

 

- SEO Friendly : เป็นการทำ Content ด้วยการเขียนคีย์เวิร์ด โดยเน้นคำหลักที่ชื่อเรื่อง และคำบรรยายในเรื่อง ซึ่งคีย์เวิร์ดจะช่วยในการค้นหา หรือ Search Engine ได้ดีขึ้น

  

- Video Content : การทำวิดีโอ Content จะต้องสามารถเล่าเรื่องราวได้หลายอย่าง เพราะนอกจากจะเห็นภาพ หรือได้ยินเสียง รวมทั้งเห็นการเคลื่อนไหวแล้ว ยังเข้าถึงอารมณ์ได้เร็วกว่าภาพนิ่ง ซึ่งจะต้องทำ Content ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่ใครๆ เห็นแล้วโดน ทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าดูจบแล้วอยากรีบแชร์ทันที  

 

 

 

สรุปการทำ Content

     การทำ Content คือ การส่งสารไปยังผู้รับสารในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของการพูด การเล่าเรื่อง บรรยายบทความ หนังสือ คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์,รายการวิทยุ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก ฯลฯ ซึ่งหัวใจในการทำ Content อยู่ที่คุณภาพของเนื้อหา โดยอาจเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน

 

 

     Content ยังเป็นการใช้สื่อต่างเพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด และเพื่อให้เข้าใจรวมทั้งการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารมากที่สุด 

Created BY : SEOlnwza

line line