Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - CodeCode คืออะไร?

 

     การเขียน Code เป็นการเขียนให้เป็นภาษาที่นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หรือรหัสภาษา โดยใช้สำหรับการสร้างเว็บ และมีภาษาที่นิยมใช้บ่อยที่สุดคือ HTML, JS, CSS และ PHP ซึ่งการทำเว็บ คือ การเขียนโปรแกรมอย่างหนึ่งที่มีการใช้เครื่องมือต่างๆ คอยช่วยเหลือทำให้สะดวกมาก

 

 

     การพัฒนาเว็บที่เลี่ยงไม่ได้คือ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Code เข้ามาช่วยในการเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งผู้ทำเว็บจะต้องทำความรู้จักกับ Code ที่ต้องใช้ในการพัฒนาเว็บแบบคร่าวๆ 

 

 

     Code คือ การใช้รหัสภาษาสำหรับใช้ในการสร้างเว็บ เป็นการสร้างเอกสารเว็บเพื่อนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ที่เกิดจากการเขียน Code คำสั่งต่างๆ สำหรับใช้ในการควบคุมการทำงาน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

     การใช้ Code ที่เว็บโปรแกรมเมอร์ควรทำความศึกษาและเข้าใจเป็นอย่างดี เพราะภาษาที่ใช้บ่อยที่สุดในการออกแบบการสร้างเว็บคือ HTML, JS ,CSS, XHTML หรือ JavaScript และ PHP

 

 

Code หลักๆ ในการใช้ออกแบบเว็บ

 

1. HTML (Hypertext Markup Language)

     คือ Code ภาษาที่ถูกประดิษฐ์สำหรับใช้ในการสร้างเว็บ โดยจะต้องเขียนจากการใช้ตัวกำกับหรือTag เพื่อใช้ในการบงการของการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ, ข้อความ หรือ เสียง ฯลฯ ที่เรียกดูผ่านทาง Web browser ได้ แต่ละ Tag ควรควบคุมการแสดงผลให้เป็นไปตามที่ออกแบบ สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้จัดการปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนที่เครื่องมือไม่สามารถให้ได้

  

2. PHP ( Personal Home Page Tool)

     PHP จะทำงานอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server-side Scripting) เพราะเป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยอาจจะเขียนร่วมกับโค้ด HTML หรือแยกต่างหากก็ได้ อีกทั้งยังเป็น Code ภาษาที่นิยมในเว็บที่มีการจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาบนเว็บอย่าง Wordpress (เวิร์ดเพรส) นั่นเอง

 

3. CSS (Cascading Style Sheets)

     เป็น Code ภาษาที่มีรูปแบบของการเขียน Syntax ที่เฉพาะ โดย CSS ช่วยในการจัดรูปแบบการแสดงผล การออกแบบ และการตกแต่งเว็บ รูปร่างหน้าตารวมทั้งลูกเล่นตามที่ต้องการ โดยจะช่วยลดการใช้ HTML ให้เหลือเพียงส่วนของเนื้อหา ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ส่วนการแก้ไขเอกสารก็ทำได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา HTML และ XHTML มาก่อนการเรียนรู้การใช้ CSS

  

 

สรุปการใช้ Code

 

     การใช้ Code (eXtensible Markup Language) เป็นอีกหนึ่งภาษามาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ที่มีลักษณะคล้ายกับ HTML แต่มีความสามารถเหนือกว่าตรงที่สามารถสร้างเอกสารข้อมูลให้มีโครงสร้างที่ใช้เป็นมาตรฐาน โดยมีส่วนที่ใช้อธิบายข้อมูลในเอกสารทำให้สามารถส่งไฟล์บางชนิดไปประมวลผลกับคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการดัดแปลงเว็บสำหรับใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้

 

 

     Code คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ตามที่ได้กล่าวไว้นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาษาที่ได้รับความนิยมที่ถูกนำมาพัฒนาเว็บไซต์ อีกทั้งยังมีภาษาคอมพิวเตอร์อีกมากมายที่ได้มีการประยุกต์ สำหรับให้การเข้าชมเว็บมีลูกเล่นน่าสนใจรวมทั้งสร้างรูปแบบให้มีมากขึ้น โดยจะต้องสามารถนำมาใช้ในการทำเว็บ ซึ่งการที่นักพัฒนาเลือกใช้ภาษาใดๆ จะขึ้นอยู่กับว่าถนัดที่จะใช้ภาษาใดในการพัฒนา

Created BY : SEOlnwza

line line